III-E Tweede Kleefse periode (1371-1411)

C. Wilkes, Quellen zur Rechts- und Wirtschaftsgeschichte des Archidiako­nats und Stift Xanten. Bonn, 1937.
Blz. 210, 244, 250, 256, 377, 429, 449-450, 508-510: 1371 e.v. diverse bodes naar Huissen.

E. Smit, De veldtocht van Jan van Blois (1372). In: Med. H.K.H. jrg. 23 (1998), blz. 82-84.

Heinrich Kelleter, Urkundenbücher der geistlichen Stiftungen des Nie­derrheins. Herausge­geben vom Düsseldorfer Geschichtsverein. I Stift Kaisers­werth. Bonn, 1904.
Blz. 334:                       1377, Mechteld van Gelre neemt Herman van Aldenroije, pro­curator van de Keulse kurie, als haar advocaat.

A. van Slichtenhorst, Veertien boeken der Gelderse Geschiedenissen. Arnhem, 1654.
Blz. 159:                       1377, verdrag Huissen met Mechteld
Blz. 160:                       1377, Huissen levert vijf ruiters "tot dienst van het alge­meen"
Blz. 162:                       1380, Inkomsten Huissense tol als bruidsschat door graaf Jan van Kleef.

I.A. Nijhoff, Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland.
Deel 3     blz. 28:          1377, landvrede
                blz. 49:          1377, tol van Huissen.

A.W. van der Bunt, Mechteld, Hertogin van Gelre. In: Gelders Oudheid­kun­dig Contactbe­richt no 33 (april 1967), blz 1-6.
Blz. 6:           1379, Mechteld trekt zich terug te Huissen.

A.P. van Schilfgaarde, Zegels en genealogische gegevens van de graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen. Arnhem, 1967.
Blz. 99:         1384, 21 september. Mechteld van Gelre overleden te Huissen.

W. de Berchen, De nobili principitatu Gelrie et eius origine, ed. L.A.J.W. Sloet van de Beele. 's-Gravenhage, 1870.
Blz. 87:                         1384, Mechteld van Gelre overleden
Blz. 118:                       1380, Mechteld van Gelre overleden te Huissen.

J.H.F. Zweers en H.W.J. Derksen, Burgemeesters van Huissen in de 14e, 15e en 16e eeuw. In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 42-44.

P.N. van Doorninck, Rekening van den ambtman en richter van Overbetuwe Rutger van Renwijc, van vrijdag na Geertrudendag (20 maart) 1388 tot sondag na Victoersdag (16 october) 1390, berustende in het staatsarchief te Dusseldorp afdeling Jülich-Berg, n° 9. In: B.M. Gelre jrg. IV (1901), blz. 187-208
Blz. 192, 193, 207:       Vermeldingen van vechtpartijen en bezoek aan Huissen.

J.W.G. van Haarst, Rekening van het Sinte Catharina Gasthuis te Arnhem van 1396/97. In: B.M. Gelre XIX (1916), blz. 237-256.
Blz. 240, 241, 253, 255: Vermeldingen van Huissen en Malburgen.

Manuel Hagemann, Das Kleverland vor 600 Jahren. Das Jahr 1410. In: Kalender für das Klever Land auf das Jahr 2010. Kleve, 2009, blz. 21-29.
Blz. 26:         1410, Huissense handelaren worden voor de helft bevrijd van de tol te Büderich.

H.W.J. Derksen, Adolf II van Kleef, Huissens landsheer in 1411: een voorbeeldig vorst. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 1 (1955), no 7/8, blz. 3.

Manuel Hagemann, Herrschaft und Dienst. Territoriale Amtsträger unter Adolf II. von Kleve (1394-1448). Bielefeld, 2020.
Hierin verschillende vermeldingen van Huissen
Blz. 406-408: overzicht van ambtenaren in Huissen vanaf 1361-1485.