Herstel van de dijkdoorbraak tussen Huissen en Angeren 1770

Tegen oudjaar 1769 brak de dijk tussen Huissen en Angeren door, met grote gevolgen voor de gehele Betuwe. De oorzaak van de breuk is heel duidelijk omschreven in een bijdrage in Mededelingen uit 1978/1979. Op deze website bij "Over Huissen" > "Artikelen uit oude Mededelingen" kunt u lezen over De doorbraak bij Huissen in 1769. Het is nog steeds de moeite waard om deze publicatie na te lezen. 

Zoals blijkt uit de transcriptie over het herstel van de dijkdoorbraak, te vinden op de sectie Transcripties, komt een groot aantal bestuurders bijeen afkomstig uit alle betrokken gebieden, namelijk de Nederlandse provincies Gelderland, Holland, Utrecht en Overijssel, en natuurlijk ook uit Pruisen, aangezien Huissen nog steeds Pruisisch/Kleefs gebied was.

De nu gepubliceerde transcriptie over de onderhandelingen en de te nemen herstelmaatregelen geven uitvoerig weer wat er is besproken. Weliswaar in 18de eeuws lastig leesbaar ambtelijk Nederlands, maar niettemin interessant om er kennis van te nemen:

……………….de Redenen deeser vergaderinge te sijn, als bij de Brieven van verschrijvinge vermeld staat, namentlijk Dat, den Dijck, tusschen Huissen en Angeren op het Cleefsche Territoir gelegen, in  de Nagt tusschen den 27ste en 28ste December des gepasseerden jaars 1769 doorgebrooken sijnde, sijn Hoogwelgeb. reeds op den 10de Jannuarij deeses jaars, conform de Retroacta deeses Ampts, aan Dijck Graaf  en Heijmraaden des Ampts Huissen hadde geschreven, en Haar Ed. onder en met Betuiginge van met ’t uijtterste Leedweesen den voors. Doorbraak van haaren Dijck, waar door niet alleen het Ampt van Over- en Nederbetuwe, maar ook het geheele beneden District tot aan de stad Gorcum toe was geinundeert geworden ………………

 

 

U kunt deze transcriptie downloaden via onze downloadpagina

 

 

iconiconicon