Fragment uit het Liber Memorialis (herdenkingsboekwerk) van de Huissense parochie  (1930-1945)

Door de Transcriptiegroep van de Historische Kring Huessen is de Liber Memorialis (herdenkingsboekwerk) van de Huissense parochie  (1930 -1945) voor eenieder weer leesbaar gemaakt.en dit document geeft een inkijk in het parochiële leven tussen 1930 en 1945.
Een periode van de 10 jaar voor de 2e Wereldoorlog, de oorlog en de bevrijding van Huissen.
Hieronder vindt u enkele teksten uit deze transcriptie

…………..In Mei vernieuwden 68 kinderen op prachtige wijze hun Doopbeloften. Door de tijdsomstandigheden kon dit niet plaats vinden op dezelfde luisterrijke wijze zoals men dat gewend was.

De Meimaand van 1943 zal door de parochianen niet gemakkelijk vergeten worden. Waren de 3 oorlogsjaren tot nu toe zonder grote gebeurtenissen voor Huissen voorbij gegaan,  -want van Duitse bezetting was hier geen sprake-  dit jaar zou anders zijn.

In de nacht van 13 op 14 Mei om ongeveer 2 uur werden de bewoners opgeschrikt door het geluid van een vliegmachine, welk zeer laag over Huissen vloog. En dat alles ging vergezeld van een geluid als of het zwaar hagelde. Een regen van brandbommen viel op het plaatsje neer. In enkele ogenblikken stonden verschillende huizen in brand en ook de kerk was getroffen.

Daar er ook in de pastorie een brandbom was neergekomen werd al onze aandacht daardoor in beslag genomen, totdat wij bemerkten dat de kerk volop  in brand stond. Ook in de verbindingsgang tussen pastorie en kerk waren er bommen neergekomen en vulde alles met een verstikkende rook. Toch waagde een der kapelaans de tocht naar de kerk om het Allerheiligste in veiligheid te brengen. Toen was het een grote vlammenzee, het orgel stond te branden maar beneden in de kerk was het nog mogelijk om er door te komen, want de brandbommen waren wel door de bekapping heen gevallen, maar bleven hangen in de dubbele zolder. Al spoedig kwamen brandende stukken van het dak naar beneden en vatten ook de banken vlam. Er was niets meer aan te redden en het was ook levensgevaarlijk om de kerk in te gaan. De brandweer was niet in staat het vuur te keren en eerst toen ook Nijmegen en Arnhem aanwezig waren, heeft men geprobeerd om de toren nog te behouden, hetgeen gelukt is door de moed van enkele jongens. ………………………..

……………In de kerk ging alles verloren:  De kostbare kunstschatten in de vorm van oude schilderijen gingen verloren. Troosteloos was de aanblik toen de brand was uitgewoed. Het hoofdaltaar was ineen gevallen, en het grote koperen kruis hing gebogen over het tabernakel. Alles wat zich in het priesterkoor bevond was in vlammen opgegaan of totaal verwoest. Het houten Christusbeeld, dat achter in de kerk in een nis lag, was totaal verbrand op een kleine stomp na. ……………………………

Wilt u de hele transcriptie lezen, bezoek dan de downloadpagina waar u die als PDF kunt downloaden. Deze transcriptie omvat 31 bladzijden.

iconiconicon