ACTIVITEITEN

Ook dit jaar organiseert de historische kring weer een veelheid aan activiteiten, zie hiervoor de Agenda.
Buiten de vaste collectie die te zien is in ons museum "Hof van Hessen" worden er regelmatig exposities georganiseerd die aansluiten bij de actualiteit.
De meest recente expositie in Stadsmuseum "Hof van Hessen" vindt u hier

Medewerkers van de kring hebben zitting in tal van maatschappelijke organisaties zoals Monumentenzorg, de cie. straatnaamgeving en zijn betrokken bij de herinrichting van het kerkhof.

Vijf keer per jaar verschijnt een exemplaar van het verenigingorgaan 'Mededelingen' met nieuws over verenigingactiviteiten en resultaten van historisch onderzoek.
De verschillende secties zijn welhaast dagelijks in de weer om al het historisch materiaal te beheren, te beschrijven en deugdelijk op te slaan, al dan niet digitaal. Aan belangstellenden wordt dit materiaal beschikbaar gesteld. Binnenkomende vragen worden zo goed mogelijk beantwoord.