Voor Jongeren

Een van de doelstellingen van het bestuur van de historische kring is het bij onze jongeren opwekken van belangstelling voor de lokale geschiedenis.
Huissen heeft al bijna 700 jaar stadsrechten en kan terugzien op een bewogen verleden. Tal van thans nog gangbare gebruiken en verschijnselen vinden daarin hun oorsprong: de Gilden, de Umdracht, viering van Beleg- en ontzet. Het stratenpatroon van het centrum is al honderden jaren ongewijzigd!
Om onvervangbare waarden die hun oorsprong vinden in deze lokale geschiedenis bij jongeren bewust te maken, organiseert de kring o.a. lesprogramma's voor de scholen. Alle plaatselijke onderwijsinstellingen ontvingen in 2009  een exemplaar van de Huissense Canon.

Wat is er voor jongeren verder allemaal te zien op deze site ?


Wie de jeugd binnen heeft.....

Leerlingen van de Huissense basisscholen speelden aan het eind van de rondleiding in het Stadsmuseum `Hof van Hessen` het door Jeannette Eeuwes en Piet Driessen ontworpen `Umdrachtzwanenbordspel`.
De bijna 800 kinderen werden rondgeleid door de leden van de sectie educatie.
De reacties zijn erg positief.

 

voor museum ganzebordspel

rond ganzenbord-w

 

Op YouTube staat een filmpje gemaakt tijdens een van de activiteiten voor scholieren in het kader van Huissen 700 jaar stad.

Dr. Emile Smit vertelt scholieren over "1200 jaar Huissen, 700 jaar stad" in het Stadsmuseum "Hof van Hessen".
Opname: Han de Winter (mei 2014).