Blek 

Nieuwe berichten van de HKH

Gearchiveerde artikelen kunt u hier vinden en oude Nieuwsbrieven hier


Brandpreventie en -bestrijding in Huissen

Al in de middeleeuwen controleerde de overheid op brandpreventie “dakstro moest beveiligd zijn met leem of er moesten pannen liggen”. Toen er in 1697 toch een grote brand uitbrak vormde men gewoon twee rijen: de ene rij voerde gevulde emmers water aan, de andere rij voerde de emmers terug naar de waterput.

In het onlangs verschenen boek “Wie helpt? Dienstverlening en hulp in de Betuwe” (Terugblik nr. 24) wijden Emile Smit en Jan Zweers een hoofdstuk aan de brandbestrijding en brandweer in Huissen. En wel van de middeleeuwen tot ongeveer halverwege de twintigste eeuw. Op zaterdagsmiddag is het boek aan de balie van museum Hof van Hessen te koop (Vierakkerstraat 39). Inlichtingen over verzending: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Je leest in het boek o.a. dat er in de 18de eeuw twee brandspuiten kwamen. Maar emmers bleven nodig. In 1713 waren er dat maar liefst 96! Opvallend is dat de Nederlandse overheid, na de overgang van Huissen naar Nederland, veel minder waarde hechtte aan brandpreventie dan de Pruisische.

Als lezer lees je allerlei wetenswaardigheden. Zo was er in 1885 een grote brand in het pand van Geurt Gerritsen in de Hoeve. Kastelein Petrus Schrijver declareerde voor allen die met de brandbestrijding geholpen hadden, waaronder zes flessen jenever.

Aan het eind van het overzicht lezen we dat er in jaren twintig en dertig van de 20ste eeuw door het gemeentebestuur fors werd geïnvesteerd in de brandweer. Daarvan had men dan ook veel profijt in september en oktober 1944.

FotoUitgebrande pastorie 1912
Uigebrande Pastorie 1912
fotopersberichtBrandweer leden 1896
Brandweer leden 1896


 “Leven aan de Limes, op zoek naar Bataafs-Romeins Huissen” is verschenen
.

De vele Romeinse vondsten in Huissen én de plaatsing van de Limes (noordgrens van het Romeinse rijk) op de werelderfgoedlijst waren aanleiding tot het uitgeven van dit boek.

Het door de Historische Kring Huessen uitgegeven boek krijgen alle leden eind november in de bus.
Verder is het op zaterdagmiddag te koop in de winkel van museum Hof van Hessen aan de Vierakkerstraat 39 in Huissen.
Ook is het bij Bruna, kapsalon Hendriksen en Primera verkrijgbaar.
Het kost € 14,95.
Buiten Huissen kan het verstuurd worden. Info hierover via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Cor Neijenhuis geeft in een vijftiental hoofdtukken inzicht in het leven in Romeins Huissen, maar hij heeft ook aandacht voor het grotere geheel van het Romeinse rijk (bestuur, gewoonten enz.)
Wat verder opvalt zijn de vele foto’s, waardoor het voor eenieder aanlokkelijk is om het te bekijken en te lezen.

Men neemt aan dat de Limes (de noordelijke grens van het Romeinse rijk) langs de Loostraat richting Loowaard liep.
In Huissen zijn dan ook langs een kilometerslang ”lint”, vele vondstlocaties uit de Romeinse tijd te melden.
Vooral de ontdekking van een grafveld, met bijbehorende lintbebouwing, in de nieuwbouwwijk Loovelden bracht spectaculaire vondsten naar boven.
Spiegels, glaswerk enz. duiden hier op een sterke Romeinse invloed.

fotografveldLimes Aangepast
Grafveld Limes
fotoromeinsbord Aangepast
Romeins bord
fotoromeinsdakpan Aangepast
Romeinse dakpan

 

                                                                                                              


Oproep aan de ridderschap van het Ambt Unna in het Graafschap Mark om de steden Arnhem en Huissen te hulp te komen die bedreigd worden door hertog Adolf van Gelre, 12 juli 1466.

(Landesarchiv NRW – Abteilung Westfalen – D 002/Kleve-Märkische Regierung 1160)

In 1465 zette Adolf van Egmont zijn vader Arnold af en riep zichzelf uit tot Hertog van Gelre.
Met een aantal Gelderse heren verzette Hertog Jan II van Kleef, Graaf van Mark, zich tegen deze machtsgreep.
Omdat Adolf de steden Arnhem en Huissen bedreigde die aan de kant van Arnold stonden, verzamelde Jan II in Xanten een leger.

Jan II van Kleef
Jan II van Kleef


Johan hertoch van Cleve

ind Greve vander mark

Wij laiten weten allen ind yghelicken onsen Ritterschappen onss Amptz van

Unna in  onsen lande vander Marck dair dese onse  briefe ankomen wurdt

woe dat sich onse Neve van Gelre  vur Arnhem ind Huessen mit herkracht

gelacht hebn, die wij mitter hulpen gaidz dencken to wederstaen ind aff

to slaen. Begerend dairom van u allen ind ygelicken burger dat gy

ons te dienste ind te hulpe komen als gy sterckste kunnen, ind nu

dinxdach neistkomend tegen den avond syn to Borcken in onse

voederinge gestalt om van dair Santen (Xanten) mitten  ..ellinge te wesen

ind dair nyet in willen laiten, als wy ons des  tot u betruwe  ind

verlaiten ind off uwer ennich asdan dair nyet gekomen end  kunden

dat ons die volgen als sy geswichste kunnen. Oirkonde unss Segele

hyronder gedruckt op Sent Margarete avond [= 12 juli] Anno lxvi (1466)

 

U kunt dit document en vele anderen downloaden op de downloadpagina van de werkgroep Trancripties

 

Stadsmuseum Hof van Hessen vier maanden dicht.

Op de zaterdagmiddagen zal het museum gewoon geopend blijven van 13.00 tot 16.30 uur.
Maar dan alleen voor het kopen van boeken en gadgets, of om bijv. vragen te stellen.
Voor de rest is het stadsmuseum van 1 november tot 1 maart 2024 gesloten.
Via onze website kunt u uiteraard ook artikelen bestellen.

De grote tentoonstellingsruimte op de begane grond wordt geheel anders ingericht.
Nu is er nog een chronologische volgorde, in de toekomst komt er een nieuwe inrichting met drie thema’s.
De Romeinen in Huissen, Huissen een stad in het Kleefse land (vooral de vijftiende en zestiende eeuw) en Huissen en de Tweede Wereldoorlog met ook de wederopbouw.
Bijzonder is bijvoorbeeld het Romeinse graf wat er komt met originele vondsten uit de wijk Loovelden.                 
De huidige, vaste opstelling staat er (met een aantal wijzigingen) sinds de opening in 1995. Hoog tijd dus om te vernieuwen.
Overigens blijft de ruimte voor tijdelijke exposities gewoon bestaan.
Het benodigde geld voor de nieuwe opzet komt van de HKH zelf, de leden en fondsen. En dan vooral het Gerrit Jeurissen Fonds.
Daar waar mogelijk worden de kosten overigens door zelfwerkzaamheid zoveel mogelijk beperkt.
In maart 2024 hoopt het museum de bezoekers dan weer te kunnen verwelkomen.

FotoKlok de Schup uit 1686 1
Klok de Schup uit 1686
FotoKlok de Schup uit 1686 2
Romeinse dakpannen
FotoKlok de Schup uit 1686 3
Museum Hof van Hessen. Permanente opstelling
FotoKlok de Schup uit 1686 4
Museum Hof van Hessen

 

 


Cadeaubon rondleidingen Huissen.

Vanaf nu is het mogelijk een cadeaubon voor een rondleiding/stadswandeling door het centrum van Huissen te kopen. Een origineel en bijzonder cadeau!
De rondgang wordt verzorgd door een deskundige rondleider van de Historische Kring Huessen.
Met de bon kunnen tot 15 personen meelopen (gezin, familie, vrienden, collega’s enz.).
Na afloop kunt u eventueel nog napraten op een van de vele terrasjes (uiteraard dan zelf de kosten betalen).

De cadeaubon is voor € 25,00 te koop bij stadsmuseum Hof van Hessen, Vierakkerstraat 39, Huissen.
Openingstijden: dagelijks, behalve de maandag, van 13.00 tot 16.30 uur. Vrijdags al vanaf 10.00 uur.

fotoRondleiding Huissen kl

 

 


Rondwandeling met oude foto’s door Huissen

Binnenkort is het mogelijk tijdens een rondwandeling door het centrum van Huissen ook de historische foto’s te bekijken van huizen langs de route.
Daarvoor zullen de bekende bruine informatiebordjes van de Historische Kring Huessen aan gevels van bijzondere panden worden voorzien van een QR-code.
Door die code te scannen worden oude opnamen getoond van de omgeving van de plaats waar het bord is bevestigd.
De aanschaf van de nieuwe bordjes is mogelijk gemaakt door een gift van het Vlinderfonds Lingewaard.


Mimi Melchers, Verslag over oorlog en evacuatie 1944-1945

Dit zijn de notities uit oorlogstijd van Mimi Melchers. Zij werd in Huissen geboren op 23 oktober 1922 en was dus tijdens de gebeurtenissen van 1944-1945 juist 22 jaar oud. Zij noteerde zoals zoveel landgenoten de gebeurtenissen vanaf 17 september 1944.
De familie Melcher woonde in die tijd in de Driegaardsestraat. Mimi was de derde dochter in het gezin van Wilhelmus Melchers en Maria Catharina Giesen.
Ze kwam uit een elf kinderen tellend tuindersgezin en haar vader had de bijnaam “De Spruitenkoning”. In 1939 werkte Mimi korte tijd als dienstbode in Bemmel.

Over de gebeurtenissen van de eerste maand is Mimi heel summier. Eigenlijk vertelde ze alleen wat ze op die beruchte zondag 17 september aan het Looveer had meegemaakt. Na een langdurig verblijf in de schuilkelder kreeg men op 20 oktober de aanzegging om uit Huissen te vertrekken. Na een avontuurlijke tocht van bijna een week vond men onderdak in Velp. Daar bleef de familie tot 20 mei 1945 en de notities hebben vooral betrekking op het verblijf aldaar. Kort wordt er nog iets verteld over de terugkeer naar Huissen.

Van het boekje waarin de notities zijn gemaakt, kreeg de Historische Kring Huessen in 1998 een fotokopie. Daarvan heeft Geert Coenen in 2020 een transcriptie gemaakt. De fotokopie van het handschrift bevindt zich in het documentatiecentrum van de Historische Kring Huessen.

mini melchers


Dit dagboek kunt u downloaden via de downloadpagina van de werkgroep Transcriptie

 QR-code in tijdschrift Mededelingen.
Historische Kring Huessen gaat met de tijd mee.

Op de middenpagina’s van het tijdschrift Mededelingen van de HKH staat deze keer een aantal foto’s van de zomerwandelingen
Door de QR-code daar te scannen zijn er nóg meer foto’s te zien. Een korte handleiding voor het gebruik van de QR-code staat van op pagina 95.


Kersen leiden tot “de Bronzen Leeuw”

Een onverwacht gevolg.

Een hoge pief uit Den Haag koopt in 1950 een maaltje kersen verpakt in “de Nieuwe Koerier”.
Hij leest in die krant het verhaal over de door Huissenaar Piet Lentjes verrichte heldendaden (1940) op de Grebbeberg.
Resultaat van het krantenbericht…..een hoge dapperheidsonderscheiding, de Bronzen Leeuw, uitgereikt in 1952 door prins Bernhard!
Het hele verhaal staat in de nieuwste uitgave van “Mededelingen”, het tijdschrift van de Historische Kring Huessen.

Pastor Harrie Simmelink-Roermond opname 23-04 -2014

In 2014 zijn Ton van Bon en Hans Hoen in Roermond op bezoek geweest bij pastor Harrie Simmelink.
Hij is een zoon van Jozef Simmelink die in 1914 getrouwd is met Marie Scheerder uit Huissen.