Mimi Melchers, Verslag over oorlog en evacuatie 1944-1945

Dit zijn de notities uit oorlogstijd van Mimi Melchers. Zij werd in Huissen geboren op 23 oktober 1922 en was dus tijdens de gebeurtenissen van 1944-1945 juist 22 jaar oud. Zij noteerde zoals zoveel landgenoten de gebeurtenissen vanaf 17 september 1944.
De familie Melcher woonde in die tijd in de Driegaardsestraat. Mimi was de derde dochter in het gezin van Wilhelmus Melchers en Maria Catharina Giesen.
Ze kwam uit een elf kinderen tellend tuindersgezin en haar vader had de bijnaam “De Spruitenkoning”. In 1939 werkte Mimi korte tijd als dienstbode in Bemmel.

Over de gebeurtenissen van de eerste maand is Mimi heel summier. Eigenlijk vertelde ze alleen wat ze op die beruchte zondag 17 september aan het Looveer had meegemaakt. Na een langdurig verblijf in de schuilkelder kreeg men op 20 oktober de aanzegging om uit Huissen te vertrekken. Na een avontuurlijke tocht van bijna een week vond men onderdak in Velp. Daar bleef de familie tot 20 mei 1945 en de notities hebben vooral betrekking op het verblijf aldaar. Kort wordt er nog iets verteld over de terugkeer naar Huissen.

Van het boekje waarin de notities zijn gemaakt, kreeg de Historische Kring Huessen in 1998 een fotokopie. Daarvan heeft Geert Coenen in 2020 een transcriptie gemaakt. De fotokopie van het handschrift bevindt zich in het documentatiecentrum van de Historische Kring Huessen.

mini melchers


Dit dagboek kunt u downloaden via de downloadpagina van de werkgroep Transcriptie