Archeologisch onderzoek terrein AH

Na de sloop van o.a. de oude Hema is er op het braakliggende terrein archeologische onderzoek gedaan.
En natuurlijk zijn er interessante zaken ontdekt en gevonden.
Bij vele leden van de HKH rijst de vraag wat er met de gevonden voorwerpen gebeurt.
Ik heb die vraag voorgelegd aan onze sectieleider van de sectie Archeologie, Cor Neijenhuis, en hieronder leest u zijn antwoord.

In het verleden hebben we zelf veel onderzoek gedaan en de vondsten hiervan zijn in Kring bezit.
Tegenwoordig (na het verdrag van Malta) zit de afweging archeologisch onderzoek in de vergunningprocedure.
Alleen gecertificeerde instellingen en bedrijven mogen opgraven.
De vondsten moeten door de opgravende instantie binnen twee jaar zijn beschreven.
Daarna moeten zij ingeleverd worden bij het Provinciaal Depot Bodemvondsten..
Als museum kunnen we dan de vondsten in langdurig bruikleen terug naar Huissen halen.
Dit geld ook voor de vondsten die bij de nieuwe AH locatie worden gedaan