Watervoorziening op de tuinderij in 1915

uit Mededelingen jrg 5, 1979/80 nr 3
Een vergeelde en enigszins beschadigde foto, waarvan wij door bemiddeling van Kring-lid, heer Jac. van Wissen, een reproductie ten behoeve van het Kring-archief konden laten maken, brengt in beeld hoe 65 jaar geleden op eigen bedrijf water werd gewonnen ten behoeve van het bespuiten der tuinderij.
De opname, waarvan het origineel in bezit is van de heer Th Neijenhuis, Karstraat 48, laat nl. het tuindersgezin Neijenhuis-Scholten zien, zoals het in 1915 op het bedrijf in de bocht van de Karstraat tegenover het Zandsevoetpad (waar nu nog genoemde Th. W. Neijenhuis woonachtig is) poseerde tegen de achtergrond van een windmolen, waarmee water voor de bespuiting uit de grond opgepompt werd om dan te worden verzameld in het er naast staande houten, met zink beklede, reservoir.
De heer H. Neijenhuis - vader van Th. W. - had de houten stellage van dennepalen zelf gebouwd en het ijzeren schoepenrad laten maken door Antoon ("Toonbaos") Veenhuis in de Langestraat.
Er was zelfs een staart aan gemonteerd, waardoor het rad op de wind kon worden gedraaid. De knecht, Hendrik Janssen (geheel rechts) heeft de met het reservoir via buizen verbonden spuit in de hand.
Het gezin Neijenhuis-Scholten staat vóór het platglas, dat toen de tuinderijen in Huissen kenmerkte.De kassen en warenhuizen kwamen nog slechts sporadisch voor.
Op de foto v.l.n.r.: Hendrik Neijenhuis, Helena Neijenhuis-Schoiten met op haar arm Cornelis Neijenhuis (nu woonachtig te Wijchen) , dan de drie zusjes Gerarda (thans te Cuijk), Maria (thans religieuze te Sambeek) en Everdina (thans religieuze te Deursen bij Ravenstein), voorts dienstbode Mina Janssen (Overleden, laatstelijk te Gendt) en haar broer Hendrik (overleden).
De windmolen van Neijenhuis was toentertijd niet de enige. Ook tuinder Gradus Tonk op de Vliegaan had (eerder) een dergelijke installatie, doch geheel van ijzer en in het Westland gekocht.
Er werd toen echter ook reeds anders dan met windkracht water opgepompt. Burgemeester W.M. Helmich, eigenaar van De Altena, kreeg 25 maart 1914 vergunning tot "de oprichting eener inrichting tot het oppompen van water, gedreven door een benzinemotor van 2 PK".

water Custom