Downloadpagina.

U kunt de teksten en bijlagen als PDF-bestand downloaden via onderstaande links

Kroniek van het Sint-Elisabethsconvent (1667-1802)

Rituaal van het Sint-Elisabethsconvent (1718-1825)

Registrum Memoriale Parochiae vanaf1874 en latere jaren

Het Liber Memorialis (herdenkingsboekwerk) van de Huissense parochie (1930-1945)

Het Cartularium van het Sint-Elisabethsconvent te Huissen 1583

Legerboek van Huissen 1577

    Bijlagen bij het Legerboek

    Bijbehorende kaarten in hoge resolutie

Het gildeboek van het Sint-Laurentiusgilde

De Verordeningen, aanstellingen en eedsafleggingen in Huissen, 1394-1667

Regels en Rechten voor Huissen (16de eeuw)

Rekening van de Martinitins 1794-1795

Herstel van de dijkdoorbraak tussen Huissen en Angeren 1770

Verslagen van de Protestantse Consistorie-vergaderingen van 1657-1685 

Mimi Melchers, Verslag over oorlog en evacuatie 1944-1945

Veiling roerende goederen Sint-Elisabetshconvent, 1812

 

Stadsrekeningen

Stadsrekeningen 1697-1698

Stadsrekeningen 1713

Stadsrekeningen 1740

Stadsrekeningen 1741

Stadsrekeningen 1741-1742

Stadsrekeningen 1742-1743

Stadsrekeningen 1743-1744

Stadsrekeningen 1744-1745

Stadsrekeningen 1745-1746

Stadsrekeningen 1747-1748

Stadsrekeningen 1748-1749

Briefwisseling tussen stads-chirurgijn Schmidt en Kleef/Berlijn (1789)

17890119 Kopie van brief van chirurgijn Schmidt aan het Generaldirektorium in Berlijn
17890128 Brief aan het Generaldirektorium te Berlijn betreffende. de vergoeding aan de Stadts-chirurgijn
17890217 Besluit over vergoeding aan de stads-chirurgijn Schmidt uit Huissen
17890701 Brief van chirurgijn Schmidt aan het Generaldirektorat in Berlijn
17890701a Reactie van ge-erfden op de vraag van chirurgijn Schmidt
17890813 Brief van Krieges- und Domainen-Cammer uit Kleef aan het Generaldirektorium te Berlijn
17890908 Bevestiging van de toekenning van 15 Rtl jaarlijks door Berlijn

 

Korte documenten gerangschikt naar datum (jaar-maand-dag)

14660712 Oproep aan de ridderschap van het Ambt Unna
16950218 Herbevestiging van Laurentius Pilsen in de cappelanie van Huissen
17420410 Opsporingsverzoek
17960502 Gerechtelijke bevestiging betreffende de Schaapskamp
18031111 Verpachting grond RK Armbestuur
18460303 Testament van Hendrik Gerritsen
18831017 Toespraak van de Huissense kerkmeester Putters bij het 25-jarig bestaan van het Dominicanenklooster op 17 oktober 1883