Agenda 

Maandag 3 februari        Bijeenkomst met werkende leden, aanvang 19.30 uur, vindt plaats in de kerk

Woensdag 25 maart               

Voorjaars – Ledenvergadering

Zaterdag 4 april                     

Opening tentoonstelling

Dinsdag 4 augustus               

Huissense Dag

Zondag 9 augustus                

Zomerrondleiding met acteurs
Zondag 23 augustus Zomerrondleiding met acteurs

Zaterdag 5 september           

Boekenmarkt

Vrijdag 2 oktober                  

Herdenkingsbijeenkomst bombardement
Maandag 12 oktober Herdenkingsbijeenkomst bombardement
Woensdag 4 november          Najaars – Ledenvergadering
Zaterdag 12 december

Huissen bij Kaarslicht, Kringpand open van 16.00-21.00 u

Zondag 3 januari 2021 Nieuwjaarsbijeenkomst met werkende leden