Blek 

Nieuwe berichten van de HKH

Gearchiveerde artikelen kunt u hier vinden en oude Nieuwsbrieven hier


Logo Comite Herdenking 2 oktober def


 • Nieuws Open or Close

   

  Nieuws

  Op vrijdag 7 september kwamen op uitnodiging van wethouder Theo Janssen diverse organisaties uit Huissen bijeen. Als vervolg op de eerste 2 oktoberherdenking in 2017 is breed vastgesteld, dat dit initiatief een jaarlijkse herhaling verdient. Daartoe is samenwerking noodzakelijk van diverse partijen en die hebben zich nu verenigd in het ‘Comité Herdenking 2 oktober

  Na de mislukking van de Operatie Market Garden werd onze regio de Betuwe zwaar geteisterd door oorlogsgeweld. In de gehele huidige gemeente Lingewaard werd zwaar gevochten en iedereen werd gelast het gebied te verlaten. Op 2 oktober werd Huissen getroffen door een geallieerd bombardement. Oorlogsgeweld trof iedere kern in Lingewaard. In Huissen bevindt zich het ere Massagraf alwaar meer dan 150 burgers zijn begraven. De ‘Liberation Route Europe luisterkei nummer 42’ vertelt dit drama. Deze luisterkei staat bij de ingang van het Gedenkpark. Op 4 mei wordt deze plaats massaal bezocht tijdens de landelijke Dodenherdenking.

  Op de dag van het bombardement zelf zal voortaan ook een plechtigheid plaats vinden. Opdat wij niet vergeten en ons realiseren in welk een spagaat de burgers in oorlogstijd terecht kunnen komen. De samenwerkende partijen zijn: De beide Huissense Stadsgilden, de Historische Kring Huessen, Stichting Gedenkpark Huissen Stad, Stinase en het Exoduscomité. De gemeente Lingewaard zal het initiatief daar waar nodig faciliteren.

  Binnenkort zullen de digitale uitnodigingen worden verzonden en in de krant gepubliceerd worden, iedereen is uitgenodigd. De 'zuilen' van het Comité Herdenking 2 oktober verzorgen de herdenking in de kerk en het Gedenkpark dat op dinsdag 2 oktober duurt van 19.00 tot 20.00 uur. Hierna kan men koffie/thee nuttigen in de Antoniuskapel tot 20.30 uur. Om 20.30 uur zal de Historische Kring Huessen een interessante lezing met presentatie verzorgen in vergaderzaal 1 tegenover de Antoniuskapel voor eenieder die hiervoor interesse heeft. Toegang is gratis..

 • Programma herdenking 2 oktober 2018 Open or Close

   

  Programma dinsdag 2 oktober 2018

  18.45 uur. RK kerk Huissen stad geopend voor belangstellenden.

  19.00 uur. Opening door Spreekstalmeester Kees v.d. Kwast

  19.02 uur Openingswoord door burgemeester van Lingewaard Marianne Schuurmans-Wijdeven

  19.05 uur Voordracht 1e deel over Vince Siepman.

  19.10 uur. Gedicht 17 september 1944 door Robert van Ginkel.

  19.15 uur. Voordracht 2e deel over Vince Sipeman.

  19.25 uur. Stille Tocht, vooraf gegaan door de tamboers van de Huissense Gilden, via de Conventstraat naar het Massagraf op het gedenkpark Huissen-stad.

  19.35 uur. Bloemlegging bij het Massagraf door het Herdenkingscomité. Aansluitend is er gelegenheid, door kinderen en belangstellenden, om bloemen leggen.

  19.45 uur. Stille Tocht, vooraf gegaan door de tamboers van de Huissense Gilden, via het Mariaplein naar Monument de Klok naast de RK kerk.

  19.55 uur. Marigold memorial plaatsing bij de Klok door het Herdenkingscomité.

  19.56 uur Last Post gevolgd door 1 minuut stilte ter nagedachtenis voor de WO II slachtoffers.

  20.00 uur. Einde herdenking aansluitend samenzijn in de Antoniuskapel met koffie/thee.

  20.30 uur. Aanvang 2 oktober lezing inclusief film verzorgd door Historische Kring Huessen in vergaderzaal 1 in het oude gemeentehuis tegenover de Antoniuskapel.


Najaarsvergadering op 14 november

In tegenstelling tot wat in Mededelingen is vermeld, vindt de najaarsvergadering van de Kring niet plaats op donderdag 15 november, maar op woensdag 14 november.
Dit in verband met de beschikbaarheid van de zaal.


Dodenherdenking op 2 oktober

Op dinsdag 2 oktober a.s. zal het Exoduscomité net als vorig jaar een stille tocht houden langs het massagraf en het monument naast de stadskerk. In aansluiting hierop vertoont de Historische Kring in de Antoniuskapel een bijzonder interview. Christien Nijhuis-Vermaas vertelt over de oorlogsperiode 1940-1945. Op 2 nov. 2017 hebben Hans Hoen en Ton van Bon een bezoek gebracht aan Christien Nijhuis-Vermaas in Deventer om daar haar levensverhaal op te nemen.


Kaartententoonstelling in Hof van Hessen

In Stadsmuseum De Hof van Hessen in Huissen is vanaf deze week tot september een tentoonstelling met historische kaarten te zien. De voormalige Kleefse enclave Huissen werd vanaf 1577 meermalen uitgebreid in kaart gebracht. Bijzonder zijn de oudste kaarten, omdat daarop gebouwen ook in tekening zijn weergegeven. Er zijn bijzonder mooie exemplaren (in kopie) van te zien.

Liggend op de grens van twee hertogdommen – Gelre en Kleef – komt Huissen ook voor op vele kaarten van die gewesten. Als vanaf januari zijn daarvan originele exemplaren te zien en ook deze blijven tot september aanwezig.

De Hof van Hessen is gelegen aan de Vierakkerstraat 39te Huissen en is dagelijks behalve op maandag open van 13.00-16.30 u. Op vrijdag is het museum al open vanaf 10.00 u.

Vernieuwing dak Hof van Hessen

Er wordt hard gewerkt aan het dak van de Hof van Hessen.
Terwijl ons Museum gewoon open is en de begane grond en de 1e verdieping van het pand gebruikt kan worden is het asbest verwijderd van het dak en begint het nieuwe dak weer vorm te krijgen.
En dat levert een pand op waar we weer heel trots op zijn. Met dank aan de gemeente Lingewaard.

Archeologisch onderzoek terrein AH

Na de sloop van o.a. de oude Hema is er op het braakliggende terrein archeologische onderzoek gedaan.
En natuurlijk zijn er interessante zaken ontdekt en gevonden.
Bij vele leden van de HKH rijst de vraag wat er met de gevonden voorwerpen gebeurt.
Ik heb die vraag voorgelegd aan onze sectieleider van de sectie Archeologie, Cor Neijenhuis, en hieronder leest u zijn antwoord.


Uitgebreide folder over ons Stadsmuseum Hof van Hessen

Wist u dat er uitgebreide folder beschikbaar is over ons Stadsmuseum "Hof van Hessen" en een stukje geschiedenis van Huissen ?
Deze folder is als PDF document hier te donloaden.


Huissen heeft z'n Zwaonenbord!

Een testpanel bestaande uit Bram, Luna, Maud en Tim heeft het nieuwe Zwaonenbordspel goedgekeurd en dus is het voor iedereen te kopen (op bestelling) bij het Stadsmuseum "Hof van Hessen". Het spel is ontwikkeld door Jeannette Eeuwes, Piet Driessen en gerealiseerd door Wim van der Schouw. De spelers gaan met de miniatuur Huissense zwaan op pad en proberen alle obstakels te ontwijken om zo snel mogelijk het doel te bereiken.


Nieuw oud nieuws van het Huissense voetbalfront

Tijdens het jubileumweekend van Jonge Kracht in Huissen is het tweede deel van de geschiedenis van de voetbalvereniging gepresenteerd.
Het boekwerk is geschreven door ere-voorzitter Piet Driessen en beschrijft de periode tussen 1965 en 1985. Het is het vervolg op "Van carbidlamp tot de rust", dat in 1985 werd uitgegeven.


Foto's Huusses Erfgoed op Facebook te bestellen

Veel van u zijn vriend van "Huusses Erfgoed" op Facebook en kijken met plezier, gezien de reacties, naar de oude foto's van Huissen die iedere dag door Joop Brons geplaatst worden.
De foto's komen uit het archief van de Sectie Beeld en Geluid van de Historische Kring Huessen.
Omdat er verzoeken komen om een afdruk van deze foto's te verkrijgen hebben wij daar een mogelijkheid voor geopend.
Dat kan via de site van de Historische Kring. Op de startpagina vindt u een link naar een elektronisch formulier.
Via dit formulier kunt u een foto bestellen en later afhalen aan de balie van ons museum "de Hof van Hessen