Blek 

Nieuwe berichten van de HKH

Gearchiveerde artikelen kunt u hier vinden en oude Nieuwsbrieven hier


Restauratieproject "Arnhemse Poort"


Het restauratieproject "Arnhemse Poort" 
is weer een stap verder.
De muren zijn hersteld en de grasmatten zijn gelegd. Nu nog de verlichting, bankje en de grote informatieborden.


Heropening museum Hof van Hessen

3 en 4 juli voor genodigden

6 juli voor het publiek

Het Huissens museum heropent later dan de landelijke musea.
In het museum zijn namelijk veelal oudere vrijwilligers werkzaam.
De tentoonstellingsgroep kan zich dan ook nu pas bezighouden met de inrichting van de nieuwe, tijdelijke expositie.
Deze zal gaan over Huissens oudste vereniging: de gilden.
Naast foto’s en films zullen ook diverse unieke voorwerpen van dichtbij te bewonderen zijn.


Herstel van de dijkdoorbraak tussen Huissen en Angeren 1770

Tegen oudjaar 1769 brak de dijk tussen Huissen en Angeren door, met grote gevolgen voor de gehele Betuwe. De oorzaak van de breuk is heel duidelijk omschreven in een bijdrage in Mededelingen uit 1978/1979. Op deze website bij "Over Huissen" > "Artikelen uit oude Mededelingen" kunt u lezen over De doorbraak bij Huissen in 1769. Het is nog steeds de moeite waard om deze publicatie na te lezen. 

Zoals blijkt uit de transcriptie over het herstel van de dijkdoorbraak, te vinden op de sectie Transcripties, komt een groot aantal bestuurders bijeen afkomstig uit alle betrokken gebieden, namelijk de Nederlandse provincies Gelderland, Holland, Utrecht en Overijssel, en natuurlijk ook uit Pruisen, aangezien Huissen nog steeds Pruisisch/Kleefs gebied was.

De nu gepubliceerde transcriptie over de onderhandelingen en de te nemen herstelmaatregelen geven uitvoerig weer wat er is besproken. Weliswaar in 18de eeuws lastig leesbaar ambtelijk Nederlands, maar niettemin interessant om er kennis van te nemen:

……………….de Redenen deeser vergaderinge te sijn, als bij de Brieven van verschrijvinge vermeld staat, namentlijk Dat, den Dijck, tusschen Huissen en Angeren op het Cleefsche Territoir gelegen, in  de Nagt tusschen den 27ste en 28ste December des gepasseerden jaars 1769 doorgebrooken sijnde, sijn Hoogwelgeb. reeds op den 10de Jannuarij deeses jaars, conform de Retroacta deeses Ampts, aan Dijck Graaf  en Heijmraaden des Ampts Huissen hadde geschreven, en Haar Ed. onder en met Betuiginge van met ’t uijtterste Leedweesen den voors. Doorbraak van haaren Dijck, waar door niet alleen het Ampt van Over- en Nederbetuwe, maar ook het geheele beneden District tot aan de stad Gorcum toe was geinundeert geworden ………………

 

 

 

dijkdoorbraak

 

U kunt deze transcriptie downloaden via onze downloadpagina

 

 


Jan Zweers krijgt lintje

Op 26 april kreeg vicevoorzitter Jan Zweers te horen, dat hij benoemd was tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en op 28 april mocht hij die orde ook werkelijk in ontvangst nemen. Vanwege de coronaregels ging dat laatste in kleine kring.

Heden ten dage krijgen mensen een ridderorde specifiek voor vrijwilligerswerk.
Voor Jan spelen de activiteiten voor de Historische Kring Huessen een belangrijke rol daarin.
Al vanaf de oprichting is hij lid en van de 46 jaar die de Kring bestaat, zat hij er 38 in het bestuur. Van 2000-2008 was hij voorzitter en sinds 2016 is Jan vicevoorzitter.
Daarnaast is hij op allerlei gebieden binnen de Kring actief.
Hij verrichtte veel archiefonderzoek in binnen- en buitenland en aan de hand van de resultaten schreef hij meerdere boeken en tientallen artikelen.
Meermaals en ook tegenwoordig was hij lid van de redactie van Mededelingen.

Jan is ook op andere terreinen in Huissen actief.
Binnen het Huissens carnaval deed hij veel. Hij was jarenlang stadspresident.
Als historicus van de Huissense gilden draagt hij ook daar regelmatig een steentje bij.
Hij schreef bijvoorbeeld een compleet overzicht van de zilveren schilden.
Tenslotte is hij al heel lang actief in het Umdrachtcomité.

Jan Zweers met ordekl


Opgravingen in Huissen.

Muren en een bijzondere munt gevonden


Muurresten waren duidelijk zichtbaar. Ze kwamen tevoorschijn bij de voorbereidingen voor de bouw van een appartementencomplex.
Het gaat hierbij om hier het voormalige terrein van de fam. Siepman (fietsenmaker).

Een Afrikaans sieraad in een Gelderse greppel
Diversiteit in Romeins-Gelderland?

Een Afrikaans sieraad in een Gelderse greppel

De zwarte ring, gevonden in een nederzetting in Huissen
© Museum het Valkhof

Museum Het Valkhof heeft in de collectie een ring uit de derde eeuw, waarop het hoofd is uitgesneden van een Afrikaanse man of vrouw met een strak gestileerd kapsel (1). Hij is nauwelijks vier centimeter hoog en had het museum deze niet zo fraai uitgelicht, zou je er zo aan voorbijlopen. De ring is gevonden in een greppel in Huissen, staat erbij. Hoe zit dat? Waren er Afrikanen in de derde eeuw, in Romeins-Gelderland?


Museum Hof van Hessen tijdelijk gesloten. Boeken, lepeltjes, stickers enz. zijn toch te bestellen.

Het museum is m.i.v. maandag 19 oktober gesloten. Toch kan men gewoon aan artikelen (boeken, stickers, beeldjes, lepeltjes) komen.
Hoe ? Dat vindt u hier

In Huissen worden de artikelen zelfs thuisbezorgd. Buiten Huissen worden de boeken enz. per post verstuurd.


Bevrijding, terugkeer, herstel en eerste wederopbouw

Wanneer ons museum weer geopend mag worden vindt u daar onze nieuwe tentoonstelling

3 Affiche bevrijdingstentoonstelling


Restanten van Arnhemse Poort geconserveerd. Uit Mededelingen jgr. 6, 1981 nr.6

In 1980/1981 werd er een tunnel gegraven onder de Stadswal als verbinding tussen de Langestraat en de Korte Loostraat.
Een mooie gelegenheid om onderzoek te doen naar de historische resten van de Arnhemse Poort die daar gelegen moet hebben.
Dit onderzoek werd toen nog uitgevoerd door de Sectie Archeologie van de Historische Kring Huessen.
Van dit onderzoek werd uitgebreid verslag gedaan in Mededelingen en op 17 februari 1981 werd er een druk bezochte dialezing gehouden  in Hotel de Laak.
De spreker was Th.H.Janssen, voorzitter van de HKH en het hoofd van de Sectie Archeologie.
Van deze lezing kunt u onderstaand verslag lezen:


Betekenisvol boek gelanceerd:

"Oorlogsvluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-1945"


Inleiding:

Zaterdag 16 november 2019 werd in Lioessens het indrukwekkende boek: "Vluchtelingen in Oostdongeradeel 1940-1945" gepresenteerd.
Hans Hoen heeft veelvuldig contact gehad met Reinder Tolsma een van de redacteuren. Ook heeft hij diverse verhalen aangeleverd over Huissense evacués die richting Dokkum trokken veelal georganiseerd door  kapelaan de Vries van de parochie Huissen-Zand e.a. Er wordt ook over gepubliceerd in het verschenen boek. ( zie de onderstaande artikel.)
Op de website: van de Historische Vereniging Noordoost Friesland (www.hvnf.nl ) is e.e.a. uitgebreid te lezen.