Sedert 1994 is Huissen een museum rijk. De Hof van Hessen in de Vierakkerstraat.

In De Hof van Hessen 25 jaar

De grote zaal beneden is de vaste collectie bestaande uit vondsten in de bodem van Huissen, te bewonderen. Verder worden tweemaal per jaar tijdelijke tentoonstellingen ingericht. Zo is nu te bewonderen hoeveel plannen er in Huissen gemaakt zijn, die nooit gerealiseerd werden. Deze tentoonstellingen bevinden zich in de kleine zaal beneden en de grote zaal boven. Dit is meteen een groot probleem. Voor een ieder goed ter been is het geen probleem boven te komen. Voor mensen met een lichamelijke handicap echter is het dikwijls niet mogelijk boven te komen.


HofvanhessenVandaar dat wij een actie gestart zijn, een traplift aan te schaffen.
Via allerlei acties proberen wij de financiën hiervoor rond te krijgen. Zo heeft een supermarkt al een financiële toezegging gedaan. We zijn er echter nog niet.
Ook u kunt helpen. U kunt een bijdrage voor de traplift storten op onze rekening bij de RABO bank nummer NL74 RABO 0124 0197 22 onder vermelding van “Traplift”.
Ook kunt u tijdens de RABO Clubkas Campagne een stem op ons uitbrengen. Elke stem brengt de realisatie van de traplift een tree dichterbij. Vanaf 15 april is dit mogelijk.

Ik wijs u er ook op dat wij een ANBI erkenning hebben. Dat betekent dat een gift voor u fiscale voordelen kan hebben.
Voor inlichtingen kunt u contact met de penningmeester opnemen ( 06 1325 4130)