Stadsrekeningen van Huissen 1697 - 1749

Stadsrekeningen zijn voor de kennis van de lokale geschiedenis een rijke bron van informatie. Niet alleen worden we geïnformeerd over de financiële situatie waarin de stad in dat jaar verkeerde, maar we vinden in de rekeningen posten die verhaaltjes op zich vormen. Zo was er in de winter van 1743-44 hoog water rond de stad, hetgeen de stadsmuren bedreigde. Burgers werden opgeroepen voor dijkwacht en herstelwerk aan dijk en stadsmuren. Hiertoe werden ze op een “degelijke” manier aangemoedigd en beloond:

- Will. Beumer bij de geseide Watersnoot op den Dijk geleevert 2 kannen genever, per kan 9 Stuivers ad 18 Stuivers.

- Jan Scholten voor het leveren van eenige karren mist bij de Waters-gevaar gebruijkt tot behoud van de Stads muuren, bedongen voor 6 guldens,

- Bij het omvallen en instorten van hetselve gat in de Stads muur, de Borgers en Ingeseetenen tot encourageringe gegeven aan genever en Toebak alsmede aan Kaerssen bekostigt luijt Reekening en quitantie ad. 3 guldens.

We lezen in de stadsrekeningen veel over de dagelijkse gang van zaken in de Stad Huissen. Zoals: wie de bestuurders waren, wat zij aan vergoeding (salaris) ontvingen, wie er in dienst was van de stad tegen welke vergoeding.
Wie belasting of pacht betaalde aan de Stad staat ook steeds vermeld: het verpachten van de tabakswaag en de kersenwaag, de pacht van het Looveer. etc. Naast de financiële informatie bevatten de stadsrekeningen ook veel gegevens die voor genealogen interessant zijn.

De originele rekeningen bevinden zich in het Gelders Archief in Arnhem. Ze zijn afkomstig van de Kleefse “Krieges- und Domaenenkammer”. De oudste -ons bekende- stadsrekening dateert van 1697. De hier gepubliceerde stukken (die een hiaat vertonen van vele jaren) zijn te vinden in de Verzameling Domeinadministratie van Huissen onder de naam “Stads- en Cammereij-rekeningen van Huissen 1697-1805”, Eerdere en mogelijk latere jaarrekeningen zijn verloren gegaan bij het verbranden van het stadsarchief in de koude winter van 1795 door Franse militairen.

U kunt ze hiet vinden.
Veel leesplezier.

Stadsrekening