Het gildeboek van het Sint-Laurentiusgilde

Het Huissense Sint-Laurentiusgilde is opgericht in 1661 en na een langdurige periode van stilstand werd dit gilde in 1777 heropgericht. Vermoedelijk gebruikte het gilde van 1661 tot 1808 een notulenboek en dat boek zal na zoveel jaar behoorlijk versleten zijn geweest.

Op 26 juli 1808 bezocht koning Lodewijk Napoleon de stad Huissen. Het Sint-Laurentiusgilde begeleidde de vorst vanaf het Malburgse Veer en bracht hem in de stad een vendelhulde. Als dank schonk de koning de gildebroeders een bedrag van 12½ dukaat. Van dat aanzienlijke bedrag kochten zij enkele zaken, waaronder een nieuw gildeboek. Een stukje tekst van de voorzijde van het oude boek werd op het nieuwe boek geplakt en vermoedelijk werd het oude boek daarna weg gegooid. Er is in elk geval nooit iets van terug gevonden.

Aan het begin van het nieuwe boek werden enkele oudere zaken overschreven: de oprichting in 1661 werd gememoreerd en het reglement van 1777 werd volledig gekopieerd. Meer is er – behalve een paar oudere schilden – niet om de geschiedenis van het gilde vóór 1808 te documenteren. Daarna is het lijvige boek gebruikt tot na de Tweede Wereldoorlog.

Dr. Emile Smit

schutteboek

 

U kunt de transcriptie van dit gildeboek downloaden via de pagina van onze Transcritiegroep