Rabobank Clubsupport HKH

Ook de Historische Kring Huessen doet mee met de Rabobank Clubsupport. Het zou fijn zijn als u als lid van de Rabobank uw stem uitbrengt op de HKH.
Met de opbrengst daarvan kan de Huessense cultuur nog meer onder de aandacht worden gebracht.
De Historische Kring Huessen houdt zich bezig met het onderzoek van de geschiedenis van de stad Huissen in de meest brede zin.
Naast onderzoek van papieren bronnen wordt ook veel aandacht besteed aan archeologie, genealogie, heemkunde en beeld- en geluidmateriaal.
Verder houdt men zich binnen de vereniging bezig met het exploiteren en in stand houden van het stadsmuseum Hof van Hessen.

RaboClubSupport