Najaarsvergadering op 14 november

In tegenstelling tot wat in Mededelingen is vermeld, vindt de najaarsvergadering van de Kring niet plaats op donderdag 15 november, maar op woensdag 14 november.
Dit in verband met de beschikbaarheid van de zaal.