Jaarverslag Stadsmuseum "Hof van Hessen" 2014

Door: Piet Driessen

Dagelijks stellen wij de deuren van het Stadsmuseum open voor belangstellenden van allerlei pluimage (ca. 800 bezoekers). Wetenschappers, zoals een cartograaf van de Universiteit van Leiden en een historicus uit Delft, kwamen naar de museumwinkel om het kaartenboek van dr. Smit en drs. Zweers (2014) te kopen. Ook bezochten mensen met meer persoonlijke motieven het gebouw, o.a. een kleindochter van Huissens burgemeester Vemer en een zoon van "meester Paumen", oud-bewoner van het pand (Vierakkerstr. 39). Bovendien kwamen dit jaar kwamen bijna 500 scholieren een kijkje nemen bij de Huissense middeleeuwers i.h.k.v. "Huissen 700 jaar stadsrechten" (zie Educatie), zodat ons totale bezoekersaantal 1200 bedroeg.

De baliemedewerkers/sters van het Stadsmuseum hebben dit jaar een fleurig tintje gegeven aan verschillende historische evene-menten. Op de foto maken zij hun opwachting samen met dr. Smit om de burgemeester van Lingewaard welkom te heten tijdens het Pinksterweekend.

museum1

(Foto: Corinne Ruiter)

Jeanette van Nigtevegt-de Graaff vertelde over het leven van de H. Elisabeth van Thüringen in de Lange Kerkstraat) in het Stadsmuseum, bij Sancta Maria en in Angeren, waar met grote belangstelling werd geluisterd, mede omdat deze heilige de patronesse was van het St. Elisabethsconvent en (later) het klooster "St. Elisabeth" in de Lange Kerkstraat (dat laatste bekend als het oude "Sancta Maria"). Ook waren middeleeuwse dames present op Basisschool "de Zilverzwaan" tijdens een thema-avond. Het jaar werd afgesloten met een zwanententoonstelling, waarin een mooie "Zwanenkamer" te bewonderen was: "Het lijkt wel een kasteel!", was de reactie van een van de bezoekers.

museum2

Museum-kerstkaart.