Sectie ARCHEOLOGIE

 Activiteiten:

* Archeologisch onderzoek (bodemonderzoek)
* Verwerken van bodemvondsten
* Scherven wassen
* Restauratie van aardewerk e.d.
* Registreren, tekenen en fotograferen van vondsten
* Publiceren van onderzoeksresultaten

Werkavond: donderdag van 20.00 tot 22.00 uur
Contactpersoon: C.G. Neijenhuis, T. 026-3253997,   E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Medewerkers van de sectie archeologie speuren in het terrein van De Altena naar bodemvondsten.
 

Jaarverslag Sectie Archeologie 2015

Door: Cor Neijenhuis, Sectieleider Archeologie

In 2015 stond nog steeds het onderzoek in het Romeinse grafveld aan de loostraat (loovelden) , dat plaatsvond in 2014, centraal.
In het voorjaar hoorden en zagen we middels een lezing van Lourens van Feijst de eerste  resultaten van de opgravingen in een Romeins grafveld langs de loostraat.
De vondst van een waardevol kamergraf in 2012 was voor de Historische Kring Huessen aanleiding om te pleiten voor dit uitgebreid onderzoek in 2014.
Leden van de historische Kring hebben zelf ook daadwerkelijk aan dit onderzoek in 2014 meegewerkt.
De sectie archeologie die alle grondverzet in Huissen nauwlettend volgt heeft ook in 2015 speciale aandacht gehad voor het grondverzet dat vooraf gaat aan de bouwactiviteteiten in loovelden.
Helaas werden maar al te vaak de uitgegraven vlakken door de bouwers weer snel aangevuld met zand.
Een van onze leden vond afgelopen jaar desondanks bij de uitgegraven grond nog een mooie vergulde mantelspeld uit de Romeinse tijd. zie bijgevoegde afbeelding .
Ook dit jaar hebben er weer verschillende bureaus die zich bezighouden met archeologische onderzoek weer een beroep gedaan op onze archieven en kennis.
Binnenshuis zijn we vooral bezig geweest met verwerken van oudere vondstcomplexen, het restaureren voor tentoonstellingen en het registreren en beschrijven van onze collectie in de database Adlib.
Theo Gerritsen onze beheerder en specialist op het gebied van oude tabakspijpen heeft de volledige collectie en zijn bibliotheek op dit gebied deze zomer overgebracht naar het museum Hof van Hessen.
Ook deze collectie wordt nu beschreven en gereed gemaakt voor registratie in Adlib.
In oktober is er op de basisschool in loovelden nog een kleine expositie te zien geweest over de Romeinse bodemvondsten uit loovelden.
De Romeinse noordgrens ,de limes, liep in die tijd door de gemeente Lingewaard .
De Romeinse vondsten uit Loovelden zijn aangetroffen in nederzettingen en een grafveld langs de grensweg die de grensversterkingen met elkaar verbond en die ter hoogte lag van de huidige Loostraat.
Dhr Johan Sluiter, Wethouder van de gemeente Lingewaard heeft hierbij kenbaar gemaakt dat hij er waarde aan hecht dat de vondsten uit de Romeinse tijd uit de wijk Loovelden ook permanent voor de bewoners van lingewaard in het stadsmuseum Hof van Hessen te aanschouwen zullen zijn .

De Historische Kring Huessen wil als beheerder van het stadsmuseum Hof van Hessen hier graag aan meewerken en door de historie van deze grenszone te tonen ervoor te zorgen dat de Limes ook voor de toekomst op de kaart blijft staan.
De gemeente lingewaard heeft samen met alle aanliggende Nederlandse gemeenten een convenant ondertekent om de Limes , die loopt van Engeland tot in Roemenië zichtbaar te maken en voor te dragen als werelderfgoed.
Een verzoek om en langdurig bruikleen van de bodemvonsten hebben we reeds in 2015 gericht aan de beheerder van bodemvondsten ,het Gelders Archeologisch Centrum in Nijmegen .

P1070812 P1070814

Een vergulde Romeinse mantelspeld uit Loovelden.

Collectie H v.d.B

 

 

 

Jaarverslag Archeologie 2014

Door: Cor Neijenhuis

Het jaar 2014 staat vooral in het teken van het onderzoek van het Romeinse grafveld in de nieuwbouwwijk Loovelden door het ADC archeo-projecten.
Van september tot in oktober zijn in zes weken tijd ruim 60 Romeinse graven onderzocht.

Aan de opgravingen hebben diverse leden van de sectie archeologie deelgenomen.

IMG 2270 (Custom)
Cor Neijenhuis en Wielly van Onna. (Foto: Th. Gerritsen)

Hoewel bekend was, dat er een Romeins grafveld lag, zou aanvankelijk een groot deel van het terrein opgehoogd worden en zou er geen archeologisch onderzoek plaatsvinden.De aanleiding voor de opgraving was de vondst van een zeer rijk kamergraf in 2012
Naar aanleiding van deze vondst is door de AWN, de landelijke vereniging van amateurarcheologen, en de Historische Kring Huessen een verzoek aan de gemeente gericht om de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed, ter bescherming van de overige aanwezige graven, een aanvullend advies te vragen.
Er bestond namelijk een risico, dat er ondanks het ophogen, oppervlakkig gelegen graven bij het boren van funderingspalen of aanleg van tuinen vernield zouden worden.
De Rijksdienst heeft in overleg met de regionaal archeoloog vervolgens het advies gegeven om alles op te graven.
Dankzij de medewerking van de bouwer "Het Bouwfonds" is dit ook financieel mogelijk gemaakt.
Het zal nog enige tijd duren, voordat het onderzoek is uitgewerkt en de prachtige vondsten zijn geconserveerd.
We zullen daaraan zeker in de toekomst aandacht besteden en gaan alles in het werk zetten om de mooiste vondsten permanent in Huissen ten toon te stellen.Archeologie2

In 2014 zijn een aantal vondsten door sectieleden van de Historische Kring Huessen in de musea in Wijchen en Cuijk tentoongesteld. Hun persoonlijke verhaal bij deze vondsten in opgenomen in het boek ”Kijk eens, wat ik gevonden heb”, dat ter gelegenheid van het 45 jarig bestaan van de afdeling Nijmegen van de AWN verscheen.
Ook in 2014 werden door sectieleden weer bouwputten of akkers bezocht om hier archeologische informatie te verzamelen. Voor de expositie "70 jaar na dato" over de bombardementen en de evacuatie van Huissen in 1944 mochten we gebruik maken van delen van neergestorte vliegtuigen en ander materiaal uit de Betuwse frontzone van de WABO groep en dhr. H. van de Beld, waarvoor dank.In het restauratieatelier van de sectie zijn afgelopen jaar vele vondsten gerestaureerd voor de collectie of de expositie.We hebben een aanvang gemaakt om onze collectie in te voeren in de database van Collectie Gelderland. De bedoeling is om samen met 30 andere musea in Gelderland onze collectie ook toegankelijk te maken via de nieuwe media.De Historische Kring Huessen heeft op de concept Erfgoed Nota van de gemeente Lingewaard diverse zaken ingebracht. Een van de punten was o.a. het zichtbaar maken van de Limes, de Romeinse grensroute, die over Lingewaards grondgebied loopt en die o.a. gemarkeerd wordt door de vele Romeinse sporen in Huissen. De gemeente Lingewaard heeft samen met vele andere gemeenten in Nederland een convenant ondertekend om de Limes als Unesco werelderfgoed aan te merken. De Limes biedt een prachtige mogelijkheid om middels een fietsroute of een wandelpad de gemeente Lingewaard zowel letterlijk als figuurlijk op de kaart te zetten. De Limes is een uitgelezen kans voor Lingewaard om de culturele binding met Rijnwaarden en Kleef te benadrukken.

Een uitgebreide fotoreportage van deze opgraving tussen 3 en 18 september 2014 is hier te bekijken

Jaarverslag sectie Archeologie 2012

Door: Cor Neijenhuis

Zoals veel van de actieve leden binnen onze Kring maken de leden van de sectie archeologie zich verdienstelijk op vele fronten Ze speuren in bouwputten naar niet of wel verwachte oudheidkundige sporen. Men houdt zich bezig met beheer van het museum het inrichten van tentoonstellingen,het beschrijven en restaureren van vondsten, vervaardigen van vitrines, geven ondersteuning bij educatieve zaken, vertegenwoordigen de kring bij evenementen of erfgoed dagen, beoordelen de meegebrachte voorwerpen en vondsten,zijn lid van de erfgoed commissie, verlenen hulp bij professionele opgravingen, afijn te veel om op te noemen. Dat is misschien ook het aardige van het actief lid zijn bij de Kring, het is gevarieerd en vol afwisseling. Denk niet dat bovenstaande een vereiste is , ieder heeft zijn eigen verdienste. Er is altijd wel iets waarmee je je nuttig kunt maken, met als prettige bijkomstigheid dat je ook beetje bij beetje(als je dat wilt) nog wat leert over de boeiende geschiedenis van Huissen. Loop eens vrijblijvend binnen, de sectie archeologie is meestal op donderdagavond aanwezig in het Hof van Hessen.

Nog iets meer over ons in het afgelopen jaar. De sectie archeologie een belangrijk bijdrage geleverd aan de wisseltentoonstellingen. Voor de tentoonstelling van Limes tot Betuwelinie is veel materiaal uit eigen collectie geleverd. Ook nu zijn er zaken speciaal voor de tentoonstelling gerestaureerd. Er is zelfs een replica gemaakt van een Romeins altaar dat in de zeventiende eeuw bij Malburgen is gevonden maar waarvan allen een oude afbeelding is overgeleverd. Voor deze tentoonstelling hebben we ook een selectie van de vondsten uit de Romeinse nederzettingen in Loovelden en een belangrijk bruikleen van onze oud voorzitter de heer Th Jansen in huis gehad. De bedoeling is dat er in de toekomst meer van deze vondsten in ons Kring museum te zien zijn, maar dan langdurig

Voor het laatste onderzoek op Loovelden kreeg onze sectie dankzij de goede contacten binnen de wereld van beroepsarcheologie in 2012 weer een uitnodiging om mee te helpen in het onderzoek.

In 2012 verscheen een nieuw deel van “Heilige en Profaan”, een standaard werk over middeleeuwse draaginsignes in de serie Rotterdam Papers. In dit boek zijn drie van de insignes uit ons museum opgenomen. Een van de insignes is onlangs voor een grote expositie voor een periode van drie maanden uitgeleend aan het Gruuthuse museum in Brugge. De tentoonstelling ,waar de laatmiddeleeuwse leef- en denkwereld wordt belicht aan de hand van oude handschriften begint 22 maart en duurt drie maanden. Brugge is altijd een bezoek waard , maar nu zeker. Mogelijk kunt u dan in het Gruuthuse Museum ook de bronzen vijzel die in Huissen is gegoten door de gebroeders van Trier bewonderen.


Archeologie in Loovelden

In april-mei 2005 deden archeologen van het Archeologisch Centrum van de Vrije Universiteit Amsterdam met assistentie van kringarcheologen opgravingen in Loovelden. Het verslag van de opgraving is als nummer 139 verschenen in de reeks Zuidnederlandse Archeologische Notities onder de titel ”Twee nederzettingen op de grens van het Romeinse Rijk. Opgraving in Huissen Loostraat-Zuid.” Het rapport is opgenomen in onze kringbibliotheek.