Sectie Beeld & Geluid
 
Activiteiten:
* Inventariseren van beeld- en geluid dragende documenten (respectievelijk foto's, films en geluidsbanden)
* Beschrijven van foto's op kaart en invoeren van deze gegevens in databestand op computer
* Verzamelen van ansichten, ordenen van dia's.

Werkmiddag: maandag van 13.00 tot 16.00 uur

Contactpersoon:   Ruud Engelaar,   T. 06 57240406    E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

beeldengeluid Custom
De werkgroep Beeld en Geluid bestaat in december 2013 uit v.l.n.r.: Jan Kemperman, Ruud Nijhuis, Hennie Oonk, Willie Peters, Hans Hoen, Gerard Nijhuis en Leo Tonk. (Montagefoto: G. Nijhuis)
Jaarverslag Sectie Beeld & Geluid 2015

Door: Gerard Nijhuis

Dit jaar stond voor ons in het teken van het 40-jarig bestaan van HKH. Op initiatief van  Emile Smit en Jan Zweers werd beeldmateriaal geselecteerd voor hun inleidingen op 23(?) oktober. 
Daarnaast verzorgden we op verzoek van de Ondernemersvereniging van Huissen, grote A3-formaat afbeeldingen van oude stratenaanzichten.  
Deze van ons HKH-logo voorziene platen sieren de etalageruiten van een leegstaand winkelpand in de Vierakkerstraat. Deze doorgaande expositie van ons uniek fotobezit leidt er niet alleen toe dat men er regelmatig  kijkers voor ziet staan die met elkaar discussiëren over 'de goede oude tijd', maar ook ook tot extra fotobestellingen.
Voor de stadsquiz, die voor de 2e maal gehouden werd, werden foto's aangeleverd. 
Intern hielden de medewerkers van B&G: Hans Hoen, Leo Tonk, Jan Kemperman, Jo Meeuwsen, Ruud Nijhuis, Hennie Oonk en Gerard Nijhuis, zich bezig met  het verder opschonen van van fotoarchief a.d.h.v. de Adlib-normen. Deze gigantische klus zal ook dit nieuwe jaar weer de meeste aandacht vragen. 
Samen met Hennie Oonk verzorgde Willie Peters de presentatie van filmpjes en video's in de grote tentoonstellingsruimte. Tussentijdse up-dates van de presentatie-programmatuur veroorzaakte storingen die slechts met veel inspanning hersteld konden worden.

Jaarverslag van de Sectie Beeld & Geluid 2014

Door: Gerard Nijhuis

De sectie mocht dit jaar opnieuw een enthousiast werklid in de groep opnemen: Jo Meeuwsen. Samen met de zes anderen (Leo Tonk, Hans Hoen, Ruud Nijhuis, Jan Kemperman, Hennie Oonk en Gerard Nijhuis) toog hij aan het werk om het vele fotomateriaal in kaart te brengen en in het Adlib-archiefsysteem op de computer en de Kring-server op te slaan.
Voorlopig heeft de sectie daar nog voor jaren werk aan. Vooral ook omdat alle 'oude' beschrijvingen omgebouwd moeten worden naar de eisen die Adlib daaraan stelt. Als dat gebeurd is wordt het opzoeken van een bepaalde afbeelding een fluitje van een cent.
In het kader van de viering van Huissen-700 jaar Stad werd diverse malen een beroep op ons gedaan om beeldmateriaal aan te leveren voor publicaties, lezingen en tentoonstellingen. Ook voor het quizboek voor de eerste Huissense Stadsquiz werd een beroep gedaan op het beschikbaar stellen van foto's van de Kring.
De sociale media, met name Facebook, nemen langzamerhand een niet meer weg te denken plaats in bij het verspreiden van beeldmateriaal. Joop Brons werkt met zijn Facebook-pagina "Huuses Erfgoed" nauw samen met onze sectie. De wijze waarop Joop telkens weer met zijn keuze uit ons fotomateriaal de gevoelige snaar van zijn vele volgers weet te raken, lokt vele reacties uit. Met de daaruit voortkomende gegevens kunnen wij ons archief verder compleet maken.
In 2014 werd ook onze Kring-bijdrage aan de museum-website "Collectie Gelderland" zichtbaar. De eerste 50 afbeeldingen van unieke museumstukken en foto's werden aangeleverd en zijn nu landelijk zichtbaar. In de loop der tijd zal dit aantal geleidelijk uitgebreid worden. Deze website wordt wereldwijd geraadpleegd en levert interessante reacties op.
Foto's zijn en blijven een krachtig middel om te laten zien wat een historische kring voor de mensen kan betekenen. Voor 2015 staat op het programma om dit middel nog beter te gebruiken voor promotie van onze Kring. De mogelijkheden om dat te doen via website, het blad Mededelingen en sociale media zijn legio. De thans in onze sectie aanwezige - meestal oudere- vrijwilligers komen daar nauwelijks aan toe. Graag doe ik een oproep aan leden en/of belangstellenden voor het werk van de Kring om contact met ons op te nemen. Vooral jongeren met kennis en ervaring met de sociale media verwelkomen we graag in onze gelederen!

2013 was voor de sectie Beeld en Geluid een oogstjaar.

Door: Gerard Nijhuis

Digitale opslag van beelden

Door de komst en deskundigheid van de heer Willie Peters lukte het dit jaar om een computernetwerk voor de gehele vereniging in te richten. Van onschatbare hulp was daarbij de aanschaf van extra computers en opslagcapaciteit door een genereuze gift van de stichting Corason. Daarmee wordt het mogelijk om naast de vele foto's ook filmfragmenten te digitaliseren en systematisch op te slaan. Wim Hofstede bood zich aan om het beeldmateriaal van wijlen Gerrit Meeuwsen integraal van video om te zetten naar digitale films. Hij wordt daarbij geholpen door Joop Janssen uit Angeren, Hans Hoen en Ruud Nijhuis. Dat houdt hen nog wel een tijdje bezig, maar het begin is veelbelovend. De gedigitaliseerde films worden later beoordeeld op hun waarde voor onze vereniging en met beschrijvingen per filmfragment aan het archief toegevoegd.

Beschrijving- en invoering foto's

Mede door de hulp, die we ondervonden bij het inrichten van het computernetwerk, was het mogelijk om het ADLIB-programma voor gestructureerd opslaan van gegevens dit jaar volledig in gebruik te nemen. Door nauwe samenwerking met Willie Peters slaagde Hennie Oonk er in om de mogelijkheden, die dit programma biedt, zinvol toe te passen.
Na enkele jaren zijn beste krachten aan onze sectie te hebben gegeven, waarvoor wij hem zeer erkentelijk zijn, besloot Theo Hegeman dit jaar ermee te stoppen. Bij het beschrijven van Wie?-Wat?-Waar?-Wanneer? per foto, kreeg Hans Hoen enige tijd later versterking van Leo Tonk. Zij hoeven niet te klagen over gebrek aan werk: wekelijks wordt nieuw fotomateriaal afgegeven, dat in dank wordt aanvaard. Dat voorwerk wordt daarna opgepakt door Ruud Nijhuis en Hennie Oonk. Zij zorgen voor de opslag per computer. Jan Kemperman houdt intussen in de gaten of het opbergen van de papieren foto's in de archiefdozen, ook nadat materiaal voor exposities of publicaties is gebruikt, netjes gebeurt.

Publiekspresentaties

Op 15 maart 2013 vond in Het Moment een bijeenkomst plaats van reünisten van de voormalige huishoudschool aan de Korte Loostraat. Enkele dames die daar in de beginjaren 1960 hun opleiding hadden genoten verzochten ons om beeldmateriaal voor hun reünie. Daarvoor hebben wij toen een diapresentatie verzorgd met materiaal uit het fotoalbum over die periode, dat door een schenking in het bezit van de Kring was gekomen.
Het herdenkingsjaar van 700 jaar parochiekerk in Huissen-stad, was op 25 september 2013 voor de sectie Beeld en Geluid aanleiding om een fotopresentatie te verzorgen met de titel 'Geloofsbeleving in Huissen'. Vele geïnteresseerden zagen in Het Moment hoe in de gouden jaren van 'Het Rijke Roomsche Leven' de gelovigen massaal deelnamen aan retraites, Passiespelen, de Umdracht en andere kerkelijke feestelijkheden.