Jaarverslag van de transcriptiegroep over 2014

Dit jaar zijn we zeven keer bij elkaar gekomen. Elke eerste dinsdag van de maand om 19.30 uur is onze vaste bijeenkomstavond.
Onder leiding van Dr. Emile Smit bespreken we het werk, dat we onder handen hebben.
We krijgen steeds meer inzicht in de transcriptieregels en in het lezen van oude handschriften.
Ons doel is om "onleesbare" kronieken, akten, inventarislijsten, consistorieboeken, etc. letterlijk te "vertalen" in de nu gangbare computerletters.
Wij interpreteren dus niet. Wij willen op deze manier de handschriften toegankelijk maken.

Afgerond werk:

1. Kroniek van het Sint Elisabethsconvent te Huissen (1667-1752 en 1782-1801)
2. Rituaal Elisabeths Convent (1718-1825)
3. Liber Memorialis van de Parochie Huissen-Stad (1873- 1924)

Werk in uitvoering:

1. Inventarisatie van goederen Elisabeth Convent t.b.v. de veiling bij de opheffing van het klooster in 1812.
2. Consistorieboek Nederduitse Gereformeerde Gemeente Huissen (1652-1724), GA - RBS 978.
3. RBS 979 Consistorieboek Nederduitse Gereformeerde Gemeente Huissen (1714-1772)
4. Brieven uit de correspondentie van de magistraat van Huissen, als fotokopie aanwezig in het Documentatiecentrum van de Kring. (1808)