Sectie Genealogie

"Weet, dat meer dan 61.000 Huissenaren vanaf 1620 in ons bestand geordend zijn opgenomen, en waar mogelijk in relatie tot anderen"

Activiteiten:
* Registreren van genealogische (familie)gegevens
* Alfabetiseren van DTB (Doop-, Trouw- en Begraafgegevens) en van de Burgerlijke Stand (Geboorte-, Huwelijks en Overlijdensaktes)
* Reconstrueren van gezinslijsten en stambomen
* Beheer over de collectie bidprentjes
 
Werkavond: woensdag van 19.00 tot 21.00 uur
Contactpersoon:  Frans Pauwelsen m.b.v. een formulier via email
 
De sectie genealogie in april 2010 tijdens hun wekelijks werkoverleg.
 
 

Jaarverslag sectie Genealogie 2015

Door: Frans Pauwelsen

2015 was is een rustig jaar wat genealogische aanvragen betreft, wel hebben we heel veel bidprentjes aangeleverd gekregen waarvoor hartelijk dank aan de gevers.
Dit jaar is er een start gemaakt met het uitpluizen van het bevolkingsregister van Huissen waaruit relevante gegevens worden verwerkt in ons genealogisch bestand.
In 2016 gaat de sectie verder met het verwerken van gegevens van geboorte, huwelijks en overlijdens akten vanaf 1811 die in een soort “ Tienjaarlijkse tafels” komen waardoor het makkelijker wordt om  gegevens op te zoeken en evt.  toe te voegen aan het genealogisch bestand.

Jaarverslag Sectie Genealogie 2014

Door: Frans Pauwelsen

Ook dit jaar werd met regelmaat ons genealogisch archief bezocht en konden de meeste bezoekers met heel wat aanvullende informatie weer huiswaarts. De opkomst tijdens de genealogische middag (7 september) was goed, waarbij twee bezoekers, die gelijktijdig kwamen, achteraf ook nog familie van elkaar bleken te zijn. Beiden kwamen dus voor hetzelfde en konden door dit contact ook onder elkaar verder gegevens uitwisselen.

Dit jaar hebben wij veel informatie, die nu vooral digitaal is, aan het H.K.H.-bestand toe kunnen voegen. En er werden regelmatig diverse bidprentjes aangeleverd, waaronder een aantal mooie oude exemplaren, waarvoor wij als sectie de gevers erg dankbaar zijn. Dus wat dat betreft mogen de mensen vaker hun spreekwoordelijke schoenendoos bij ons komen legen!

Jaarverslag Sectie Genealogie 2013

 door: Frans Pauwelsen

Dit jaar ontvingen wij ruim 50 bezoekers op ons Genealogisch Archief, waaronder dhr. Tijssen uit Montreal (Canada). Hij vertrok met tassen vol Mededelingen en boekjes over Huissen huiswaarts, na in ons gastenboek geschreven te hebben: “Geweldig interessante ontmoeting om de Huissense stamboom verder te vinden. Heel, heel hartelijk dank!" Tevens zijn er ook via onze website ruim veertig aanvragen geweest, die varieerden van een enkele datum tot een complete stamboom.
Mevrouw H. Couvreur – Westdorp (93 jaar) heeft besloten om na 29 actieve jaren haar werkzaamheden bij onze sectie te beëindigen. De Sectie heeft het project “het digitaliseren van bidprenten“ naar grote tevredenheid afgerond, momenteel zijn er in dat bestand meer dan 6000 prenten aanwezig. Er is een nieuw project gestart “Gezinskaarten”, waarin de aanwezige gezinskaarten worden geactualiseerd met correcties en aanvullende gegevens en er wordt een index gemaakt. De Huissense schoenendoosactie werd redelijk bezocht. Ook is er een regionale bidprenten dag geweest, waarop wij met zusterverenigingen gegevens en bidprenten uitwisselden en goede contacten hebben gelegd.