Tentoonstelling “Huissen en Pruisen”

In het Stadsmuseum “De Hof van Hessen” is vanaf 6 februari tot 1 juli  2015 de tentoonstelling “Huissen en Pruisen” te zien. Huissen hoorde van 1701-1806 en van 1813-1816 bij het Koninkrijk Pruisen. Volgend jaar is het dus 200 jaar Nederlands en dat zal dan ook op gepaste wijze worden gevierd. Het leek de tentoonstellingscommissie een goed idee om nu aandacht te geven aan de tijd, waarin de stad als enclave nog buiten Gelderland viel.

Het Pruisisch worden van Huissen gebeurde in 1701. Bijna een eeuw eerder was het Hertogdom Kleef, waartoe Huissen hoorde, bezit geworden van de Keurvorst van Brandenburg. Op 18 januari 1701 werd deze in Koningsbergen (Oost-Pruisen) tot Koning van Pruisen gekozen. Bij die gelegenheid werden de huizen in Huissen geïllumineerd. Met vetlampjes en lampionnen werden alle ramen verlicht. In werkelijkheid bleek het geen feest om Pruisisch te zijn: vele Huissense jongens werden gedwongen soldaat te worden in het almaar groeiende Pruisische leger. Verder stegen de belastingen en de in- en uitvoerheffingen. Dat was funest voor de welvaart van Huissen. De armoede nam snel toe. Met name op het Zand ploeterden honderden kleine tabaksboeren om het hoofd boven water te houden.
Toch bleken er ook nog meerdere inwoners in staat om een groter huis in de stad te bouwen. Het valt op, dat het beeld van de stad Huissen tot de Tweede Wereldoorlog veel gevels uit de achttiende eeuw toont. Maar evengoed moesten de geërfden van Huissen nog tot 1850 rente en aflossing betalen voor schulden gemaakt tijdens de oorlogen van de beroemde Pruisische koning Frederik de Grote (1740-1786).
Van dit alles wordt een overzicht gegeven. Omdat de huidige Huissenaren zelfs de namen van hun vroegere vorsten niet meer kennen, worden ook die alle vijf toegelicht in overzichten. Maar ook de rijke Huissense ambtsraad Gijsbertus Roijaards, wiens grafsteen tegenwoordig tegen de achtergevel van het museum staat, komt uitgebreid aan bod, want bij zijn huis in de Langestraat werden belangwekkende vondsten gedaan.

pruisen tent hof van hessen (Custom)

 

Klik op het plaatje voor een vergroting