Bijnamen in Huissen

Sinds jaargang 41, 2016, nr. 5 kunt u in Mededelingen een bijdrage lezen van Joop Brons over de herkomst van Huissense bijnamen.
Als u ze gemist heeft of nog eens wilt nalezen vindt u hieronder deze artikelen.