Huussese Taol

In de jaren 2010 t/m 2015 werd er in de herfst door de Sectie Heemkunde een Dialectavond georganiseerd.
Centraal op deze avond stond een dictee in de Huissense taal.