Stukjes in Huissens dialect door Joop Brons

Sinds Medelingen, jaargang 35, nummer 4 worden er  stukjes, geschreven door Joop Brons in het Huissens dialect, in dit blad opgenomen.
Op deze pagina kunt u die stukjes nog eens nalezen en ervan genieten.
Door op de groene titel te klikken kunt u het stukje openen en sluiten.

(Wat te näöle’? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Stukjes van Joop Brons

 • Zwemme’ ien ’t Gat van de Beer Open or Close


  Zwemme’ ien ’t Gat van de Beer
  Uit Mededelingen, jrg. 47, 2022, nr. 4

  Dur Joop Brons

  De hets was afgelope’ zommer meer dan hèvig. ’t Zweit gutste mien duk van de rug. Ik doch altoos dat 1959 ’n heit jaor was. Dat jaor waorien niet allinig de zon gedurig brien, mor ok tal van huus. Herinneringe’ zien onbetrouwbaor: de wärmste mònd was dat jaor juli, met gemiddeld iets meer dan 18 graode’. En trouwes: niet héél Huusse’ brien af.

  Tegeswoordig he’j allemòl ’n ieskas’ en ’n diepvries um te overlève’ onder tropische umstandighede’. Hoe gieng dat vroeger? Bèj ons thüs hadde’ we ’n kelder die ütkoms’ bood. Mor die luxe had lang niet iedereen. Mien oma mos’ ’t stelle’ met ’n käsje op de binnenplaots. Die kast hieng ien de schaduw en had durrekes van fien gaos um de vliege’ op afstand te houwe’. ‘Wie zich niet wit te behelpe’, is niet wärd dat ie lèèf’,’ zei ze dan.

  Mor 1959 was ok ’n jaor waorien wèj duk ien ’t zwembad zaote’. De Grote Bloem, ’n natuurbad aon de diek richting Angere’. De entree zal niet veul meer zien gewès’ dan ’n dubbeltje, te betaole bej de vrouw van badmeester Herman ‘de Beer’ Nijenhüs. Zej zat achter ’t loket van ’t hoofdgebouw. Dat klink bèter dan wat ’t was: ’t was ’t gròtste hok van de noodvurziening aon de Bloem. Herman lette ondertusse’ op of je bove’ waoter kon blieve’. Zwemdiploma’s waore’ d’r nauwelijk. Ik leerde mien eige’ zwemme’ ien de kül achterien ’t twidde bad. En toen ik dat eenmaol kon, sprong ik ien ’t darde bad. Want as Herman je d’r dan niet meteen üthòlde was je geslaagd vur A tot en met Z. ’n Biezonder bad: af en toe gemengd, duk voor jongens en meisjes apart en één keer ien de wèèk mocht d’r niemand komme’. Dan zwomme’ de paoters, nota bene in ’t Domineeswaoter zoas de Bloem ok wier genümd.

  Ik mos d’r aon dinke’ toen ik ’n paor wèèke’ geleeje nog ’s rond de Bloem liep. Ik was op zoek nor ’t Gat van Hüsman, waorover ien de krant wier bericht. Ik had d’r nog nooit van gehörd. De visse’ konde’ daor kieze’ tusse’ luch’- of stofhappe’, dus hielpe’ hengelsporters van Sint Petrus de beeste’-ien-nood nor mien ouwe zwemwaoter. Zeg mor ’t Gat van de Beer. Ik wit nog steeds niet wie Hüsman is, mor wat ik daor zag was de hel vur visse’. Modder, dooie karpers en alle soorte’ vogels die ’t op de leste overlèvende visse’ hadde’ vurzien. En gin Hüsman te zien.   

  Wat te näöle’? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Bloem1 Aangepast
  Bloem2 Aangepast
  Bloem3 Aangepast
 • Umdracht: fees’ van sträöisel en asperges Open or Close


  Umdracht: fees’ van sträöisel en asperges

  Uit Mededelingen, jrg. 47, 2022, nr. 3

  Dur Joop Brons

  Na afloop van de Umdracht ate’ wej ieder jaor asperges. Dat had niks met “Asperges Me” (’n gebed ien de kerk) te make’.
  “t Kwam vurral umdat ’t einde van ’t aspergeseizoen en de Umdracht altoos sameviele’.
  Bovendien waore’ asperges flink aon de prijs, dus d’r mos’ heel wat biezonders aon de hand zien as dat witte goud op taofel kwam.
  En dat was die jaorlikse sacramentsprocessie ok ‘t geval. Ien mien herinnering scheen de zon alle jaore’.
  Onbarmhartig zelfs.
  En toch, al die kèrls ien ’t goeie pak en de vrouwe’ met ’n hüdje op.
  Ik hè’ trouwes nooit goed begrepe’ wurrum de kerls ien de kerk wel hun pet of hoed af moste’ zette’ en de vrollie niet.

  Jaorelang hè’k eiges meegelope’ ien de Umdracht.
  As misdienaor, bej de welpe’ of met de verkennerèj. Ien die tied was ok al druk nève’ de kant, maor de mèrste minse’ liepe’ nog zingend en biddend mee.
  Brüdjes waore’ d’r ien overvloed. Allemòl met ’n mändje vur de bük, goed gevuld met sträöisel dat riekelik ien de rondte wier gesträöid.
  Op de bewaorschool (die naam moch’ je toen al niet gebrükke’) he’k eiges nog,  onder leiding van de zusters Melitia en Makrina, heel wat deuze’ met sträöisel bej mekaor geknip’.
  ’t Was niet ütendelik nie’ vur niks ’n katholieke bewaorschool. De mèrste iendruk op mien miek de meziek die meeliep ien de Umdracht.
  De Bietenrooiers as Sint Caecilia, Volharding, Sempre Crescendo, de verkennersband: d’r was volop van die gedrage’ meziek ien de straote’ van Huusse’, langzaam geblaoze’, helemòl passend bej ’t schrijdend lope’ van de deilnemers.
  Met ’t lujje’ van de klokke, ’t geregeld afschiete’ van ’t gildekanon en de luch’ vol van wierook, hieng d’r ’n barre stichtelikke sfeer ien Huusse’.  

  De straote’ waore’ prachtig versierd. Beelde’, vaone’ en bloembäkskes. Mor ok echte minituintjes.
  Koos Hofstèj was ien alle godsvroegte al bezig um grond op de stoepe’ te storte’, waorien dan hortensia’s en geraniums tijdelijk wiere’ gepòt.
  Ien de Doele’ hienge aon weerszejje van de rame’ bamboestökskes waorien blümkes waore’ gestaoke’.
  Ien de kerk stoenge’ d’r palmen op ’t altaor, die de mèrste minse’ toen allinnig nog mor kende’ van de Umdracht.
  Palmen ien grote potte’ die ’t hele jaor deur beschut stonde’ ien de kas van Hofstèj aon de Loostraot.

  Hoogmis, processie en dan nog ‘s ’n plechtig lof ien de kerk.
  De hele plechtigheid duurde verèktes lang.
  Maor gelukkig.
  A’j thüs kwam was ’t tied vur asperges.   

  Wat te näöle’? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Umdracht kleuters strooiselmandjes 1970
  Kleuters met strooiselmandjes verlaten de kleuterschool,
  op weg naar de Umdracht, ca 1970
 • De sloop van ‘n jeugdherinnering Open or Close


  De sloop van ‘n jeugdherinnering
  Uit Mededelingen, jrg. 47, 2022, nr. 2

  Dur Joop Brons

  Vur mien oge’ verander’ ‘n jeugdherinnering ien puin. Rüt vur rüt, steen vur steen geet de Aloysiusschool tege’ de grond.
  De school waor juffrouw Rouw mien de èrste woordjes leerde schrieve’.
  De school waor juffrouw Hulsman met ’n gietertje en ’n lineaol de blage’ strak ien de hand hiel’.
  Waor meester Jansen ons veurlas over Arendsoog, iencusief ’n gebed vur de overleden schriever Nowee.
  Bejlesse’ vur de studieböllekes, waor ik d’r toen nog een van was, ien ’t lokaol van meester Greefhorst.
  ’t Zien mooie herinneringe’ üt ’n tied waorien ’t lève’ nog ongecomplicierd was.
  Drie keer per jaor ’n rapport, waor je met inkel ’n voldoende vur gedrag en vlijt nog thüs kon komme’.
  Ummers ‘n 5 vur gedrag ko’j nie’ mer goedmake’ met ‘n 8 vur taol.
  Die rapporte’ zien onvergeliekbaor met de boekwerke’ die mien kleinkiendere’ tegeswoordig apetrots aon hun opa laote’ zien.

  ’t Was ’n school met geschiedenis: de jongensschool die ienins gemengd wier met de dèrnjes van de Agnesschool – jammer genoeg pas ien de klas die nao mien kwam.
  D’r was nog gin gimmestieklokaol: één keer ien de wèèk trefbal op ’t schoolplein’.
  En as ’t kienderlief dan toch binne’ mos’ worde’ getrèènd, dan gebeurde dat ien de zaol van de Büttepoort, ien ’n koktèèlluch’ van boenwas en verschaold bier.

  De kerk spölde ’n veul belangriekere rol: ’t was ütèndelijk de RK Sint Aloysiusschool.
  Dus kwam d’r minstens één keer ien de wèèk ’n kapelaon vertelle’ over alles wat zich ien de kerk afspölde.
  Nou ja niet alles netuurlijk, bedink je dan achteraf.
  Ien de erste klasse’ leerde je hoe je ien ’n donker hok tege’ ’n paoter mos vertelle’ da’j ow eige’ wel ‘s ’n kükske ‘wederrechtelijk had toegeëigend’.
  Alle blage’ spraoke’ Huusses, mor niet ie de biechtstoel tege’n ’n paoter die je nauwelijks kon zien.
  A’j ’n bietje kon meekomme’ op school dan wier je dur meester Jansen gerecrutierd vur de misdienaors.
  Dat was ’s mèèrs vroeg opstaon vur de mis van half zeuve’.
  Mor duk ko’j d’r op school ok ’n ürreke tussenüt vur ’n brullef of ’n begrèffenismis.
  Wie kon zinge’ mocht ien ’t kerkkoor, mor mien moeder nümde mien stem toen eentje as van ’n cokesklopper.
  Ik wis’ niet wat ’t bedujde, mor zinge’ zat d’r vur mien niet ien.

  D’r waore’ nauwelijks kiendere’ op school die van hüsüt nor de tandarts gienge’, dus kwam tot verschrikking van alle klasse’ twee keer per jaor ’n bus veurrejje’.
  De blage’ vertelde’ mekaor dat beginnende tandartse’ met vierkante bore’ mochte’ oefene’ op ons, onschuldige kiendere’.

  De Agnesschool, sorry de RK Sint Agnesschool, bestoeng ien naam al ’n hortje niet mèr.
  D’r is jaorelang gesteggeld wat d’r mos gebeure’ met de schoolgebouwe’.
  Now weten ze ‘t. Slope’ dus. Vroeger wunste je’t wel ins. Mor now düt ‘t toch pien aon de oge’.   

  Wat te näöle’? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

  image002 Aangepast image005 Aangepast
   Rechts: na de bouw van gymlokaal – bij start van een schoolreisje:
  een leuk zoekplaatje.
  Van links naar rechts: ?, Cotte, Dikhof (?), An Rouw. Greefhorst,
  Lambertina Hulsman, Tonnie Jansen, ? De Ridder???
  image006 Aangepast image003 Aangepast
   Vlnr Tonnie Jansen, ? , Hulsman, Van Es, Greefhorst, ?.
  Cotte, ?. Gerrit Bedeaux. An Rouw
   De oude situatie (jaren 50 – zonder gymnastieklokaal)

   

   

 • ’t Hujje van de Foef Open or Close


  ’t Hujje van de Foef

  Dur Joop Brons
  Uit Mededelingen, jrg. 47, 2022, nr. 1

  D’r zien ien Huusse’ ’n hele wis minse’ die ’t wèrd zien um genümd te worde’. Eén daorvan is Eef Jeurissen. ’n Biezondere kèrl. Hej had ’n friettent, zo’n bietje op de plek waor now de oprit van de Mèèrt nor de Véérweg zit. Hej had d’r nogal moeite mee om sommige woorde’ ien één keer üt te sprèke’, um ’t zo mar ‘s te zegge’. En volges de overlèvering dankte hej daoraon ok zien bejnaam: de Foef. Eef was ’n groot liefhebber van voetbal en a’j hum op zondag vroeg: waor gao’j vammiddag nor toe, dan zei-tie: Nor foe-foe-foe-foeballe’. Vandaor dus.

  Hej was overal vur ien. Eef was bej de geboorte van ’t georganisierd carnaval as lid van de Raod van Elf, ’n kleine zeuventig jaor geleeje’ toen de Kraonige Zwaone nog Foekepot hiette’. Ien die tied kwame’ zelfs de Elveraodsleeje’ nog verkleed nor ’t carnaval. En ok dat waore’ trouwes bekende Huussenaore’ ien die tied, zoas Lasje, Ton de Geit en Jaonus Klaosse’.

  De tent van de Foef was ’t sociaol middelpunt van Huusse’, waor de nozems vur de deur stonde’ met of zonder ’n pötje bier. Waor met de kermis aon de ene kant de ‘keekewallek’ en aon de andere kant de swingmill stoeng. Ien die tied broch ik – overdags nog – de krant rond. Eef was ’n zwarte klant van mien. Hej kreeg ‘n krant en ien ruil daorveur kon ik mien eige’ strak ète’ aon de friet, met of zonder verkrümmelde frikandel.  

  Eef had gevül vur commercie. Zo verkocht ie ien de wienterdag, as de Strang was dichtgevrore’ (en da’gebeurde toendertied nog wel ‘s) wèrreme chocolaoj op ’t ies. En wel zoveul en vurral zolang, dat op ’n gegeve’ moment ’t ies smolt onder de hets van de heite kachel. Friettent en Eef zakte’ ien ’t waoter – gelukkig zonder verdere ongelukke’. Hej was trouwes ien ander opzich’ ok nog wel ‘s ’t slachtoffer. Dan wiere’ d’r kratte’ met lège fleskes bej hum achter de tent gestole’ vanwège ’t statiegeld.

  Hej had dan wel gevül vur handel, mor met zien gevül vur netheid was ’t wat anders gesteld. Iedereen ien Huusse’ kan vertelle’ dat ie ien ’t frituurvet spejde um te zien of ’t vet al heit genoeg was. Jet van mien, die ien die tied ien de Helmichstraot bej Eef op kamers wônde, het nog ’n andere ervaring. Ze had vrej gebrük van de keuke’, mor had daor op zeker dag rümschoots de bük van vol. Ze zag dat ’t hujje van Eef ien de keuke’ op de vloer poepte. Eef nam ’t schotteslet en pakte ’t drölleke met de doek vast. De stront gieng ien de vullisbak en de schotteslet terug op ’t aonrech’. Ien de eigeste keuke’ waor ok ’t ètesgrej vur de friettent wier veurbereid.

  De hygiënepliessie het nooit ’n bon geschreve’. Eef wel geschiedenis.

  (Wat te näöle’? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

  de foef1de foef2

 • Gin plekbewaore’ vur de nachmis Open or Close


  Gin plekbewaore’ vur de nachmis

  Dur Joop Brons
  Uit Mededelingen, jrg. 46, 2021, nr. 5

  Kers’ vil laot dit jaor. Nou ja, net zo laot as andere jaore’. Mor vur iedereen die ien deze tied hüselikke gezelligheid zük ien plek van al dat eeuwige geheerejee over prikke’ of niet, duur ‘ ’t bekant ’n eeuwigheid vurdat ’t feest van vrede aonbrèk. Vur ’n groot deil is Kersmis ok ’t feest van ’t lich’, of misschien kan ik bèter zegge’: ’t fees’ van de lichjes. ’n Flinke wis minse’, ’t merendeil zelfs, geleuf ien ’n klimaotcrisis. Allinnig nie’ met Kerstmis. Wèkelang blinke’ d’r sterre’ ien de straot en overal fonkele’ rendiere’ op ’t dak en ien de tuin. Alles knipper’ en schien. De tied dat d’r ien Huusse’ ’n witgeschilderde kersboom op de Mèèrt stoeng ien verband met de oliecrisis, lej alwèr ’n halve eeuw achter ons.

  Dat van die boom was ien 1973. Ok ien de kerk liep ’t toen al achterüt. De dage’ dat ’t ien de kerk iedere zondag vijf keer over ‘n volle bak was, waore’ vurbej. Allinnig met Kerstmis puulde de kerk üt. Jaore’ erder kwame’ wej, as kiendere van de lèggere school, nog daags vur de kerstvakantie ien actie. Wej moste’ stoele’ üt de Cremerstichting sleupe’ um genoeg plek ien de kerk te make’. Elke vierkante meter ien de kerk wier benut: ’t hele middenpad wier volgebouwd, net als de paoie nève’ de ziedbeuke’. De brandweer zou d’r vandaag de dag ’n hartverzakking van kriege’. Zo’n düzzend zitplèkke’ en dan nog ‘ns al ’t volk dat achter ien de kerk bleef staon. Plekbewoare’, zoas dat met de kermis duk gebeurde, was d’r niet bej.

  D’r was nooit genoeg plek, mor ’n Kerstmis zonder nachmis bestoeng gewoon niet. Dus wier ’n andere oplossing gezoch’. Mien vaoder, die köster was ien die dage’, had thüs ’n complete plattegrond van de kerk ligge. Bej ons ko’j aon de deur ’n zit- of knielplaots rizzerviere’. Wèkelang konde’ wej als blage’ van de köster nor de vurdeur kleppe’. A’k mien eige goed herinner wier vur ’n plekske ien ’t middenschip ’n kwartje gerèkend en vur de rest ’n dubbeltje. En je kon niet ins üt alles kieze’: wie genoeg geld had betòlde’ ummers al bankenpacht. Dat wil zegge’ da’ zillie vur ’t hele jaor ’n vaste plek ien de kerk hadde’. En um dat te bewieze’ wier d’r ’n naambordje op de bank geschroef’. Vur de res’ was d’r inkel ’n naam op de plattegrond van mien vaoder. Dat was de tied waorien ’t goed gieng met de kerk. Ok (of misschien wel vurral) financieel.

  Mor nao de nachtmis was ’t thüs fees’ aon de kersdis. En as ’t al over prikke’ of niet prikke’ gieng, dan was dat hoogüt over ’n stukske varse wors’ da’j aon de vörk prikte. O ja, en we waore’ onbewus’ milieubewus’. D’r briene’ inkel käärse’ en ’t hüs was nog gasvrèj.  

  (Wat te näöle’? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)  

 • Ütgaon ien Huusse’ Open or Close


  Ütgaon ien Huusse’

  Dur Joop Brons
  Uit Mededelingen, jrg. 46, 2021, nr. 4

  A’j tegeswoordig ütgaot, dan mo’j met alle moderne middele’ laote’ zien da’j niks mankier. Althans da’j gin corona onder de leeje’ het. En a’j nog gin 18 bun kom je sowieso de kroeg niet ien, en zeker niet vur ’n pötje bier. Da’s wel ’s anders gewès’. Toen bemoeide de kerk zich nog met danse’ en daldeeje’. Ien ’t begin van de jaore’ zestig wier Rond de Vieftien ien de Cremerstichting gehouwe’ vur pubers. ’t Argument dat 14 jaor ok ‘rond de vieftien’ was, telde volges mien moeder niet. Mor vanaf mien vieftiende was ’t raak: één keer ien de mònd schüffele’ op meziek üt ’n jukebox. Kerkelijk goedgekeurd. Wat laoter hiette’ ’t Exotherm, toen wier ‘t iedere wèèk ütgaon en niks polsbändjes. Eerlijk is braaf: d’r wiere’ vur ’n goeie culturele ienvulling ok nog wel wat andere activiteite’ ondernome’, mor stappe’ op vrèjdag- of zaoterdagaovend was de topper. Hent Peters, de concierge van de Cremerstichting, hiel’ vanüt zien hökske bej de iengang ’n oogje ien ’t zeil.  

  Vurbej was daormee de tied van danse’ ien de kelder van ’t Vèèrhüs of ien de Büttepoort. Huusse’ wier ienins ’t ütgaonscentrum van de hele umgeving. Want d’r was van alles te belève’ ien ’t centrum. Nozems (wie ken da’ verschiensel nog?) knetterde’ op Florett of Zündapp zo duk dur de Vierakkerstraot en de Langestraot, dat beslote’ wier um ’s aoves ’n brommerverbod af te kondige’ tusse’ de friettente’ van de Foef en Jan Meier. En netuurlik was d’r ok nog Apollo, waor Cor Scheepers films drääide. Trouwes: daor wier ok niet opgelet of je al wel 18 was.

  Wim Geene zörgde vur ’n nejje deurbraak. Hej opende ien de Vierakkerstraot ’n heus jongerencafé, Why Not. Jukebox en bier. De kroeg barstte iedere zondagmiddag zwat üt de voege’. De combinaosie van veul bier en veul (ok Aorems) volk kon niet goed gaon. D’r was altoos herrie en zo duk ruzie op straot dat burgemeester Terwindt besloot de tent te slütte’.

  Mor de Huussese jeugd had gepruuf’ van ’t ütgaonslève’ en dus kon ’n vervolg niet ütblieve’. Amper ’n jaor laoter wier de beroemdste jeugdkroeg van de Betuwe geopend, opnej dur Wim Geene. Op de dèèl van Onder de Linden, van zien oom, begon Wampie aon ’n zegetocht die tot 1999 duurde. En dat succes zörgde vur de komst van El Toro ien de schieleke drääi ien de Karstraot en van ’n echte discotheek De Caroussel.

  Eigenlijk ku’j niet anders zegge’ dat de jeugd van Huusse van toen de tied mee had. Niemand hoefde thüs te blieve’, altoos fees’ en d’r wier nèèrs op gelet. Ik zou die eigeste jongeluj wel ’s wille’ heure’ as ien die dage’ alles op slot was gegaon.  

  Wat te näöle’? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Uitgaon in Huessen

 • Züpstüpkes Open or Close


  Züpstüpkes

  Dur Joop Brons
  Uit Mededelingen, jrg. 46, 2021, nr. 3

  As d’r iets is gewès’ de afgelope’ maond’, dan was ’t wel die heerejee over de züpstupkes. Mins, mins, wat wier d’r afgelope’ wienter en vurjaor gehunkerd nor die büttekroege’. En dan te bedinke’ da’j vur pakweg dartig jaor terug amper ’n töffeltje met wat stüllekes vur ’n café zag staon. Ik herinner mien ’n foto van de ouwe Gijs Peters die bej zien zoon, Jan van Gijs dus, ’n sigäöreke zat te roke’ ien ’t zönneke. Of nog ouwere plaotjes, met wat büttevertier bej de Büttepoort. Huusse’ was toen nog niet die büttezaol, die ’t tegeswoordig is. Ien die tied mos’ je vur ’n biereke ien de openluch’ nor ’t Veer. Daor hiel Wim Martens de pot üt met zien terras met ützich’ op de Rien. As wej thüs op zondag d’r wel ’s ütliepe’, dan gieng dat duk richting Veerhüs. Gin ramp vur ons blage’, want aon ’t begin en aon ’t end van de Vèèrweg ha’j ’n hèvige spöltuin. De züpstüpkes van now wiere’ vurral gebrük’ as plèk um de auto neer te zette’. De Mèèrt was ’n kaole vlakte, die behalve as parkeerplek inkel wier gebrük’ vur de mèèrt, ’t schäötje, carnaval en de Umdrach’. En ’t gròtste vermaak op ’t Vicarieplein tegenover de Toelast was de lèèskast van de Gelderlander. 

  Dat was nog ien de tied dat niemand zich druk miek over ienentinge’. Je wier geprik tege’ maozele’ of pokke’ en d’r was gin vaoder of moeder die vroeg wat de bejwerkinge’ waore’. D’r stoeng van de andere kant ok niemand te springe’ um erder aon de bört te komme’. Mar ok gin mallote’ die protestierde’ tege’ die prikacties. D’r was gin premier nodig die zei da’j niet op vakantie moch’. Je kwam ummers toch niet verder dan Valkenburg; Köningswinter was al ’n wereldreis. En hej hoefde ok gin züpstüpkes te slütte’, want die waore’ d’r dus niet.

  De enige iengreep waor ik eiges vraogtekes bej zette’ wier ien de kerk verricht. In fibbruaori ko’j ien de kerk de Blasiuszege’ kriege’ – as bescherming tege’ enge kèèlziektes. ’n Paoter hiel’ ’n krüs van twee käärse’ um de kèèl en dan was je veilig. Dat docht ik as blaag tenminste heel lang, totdat mien moeder thüs zwat stikte ien ’n deurgesloekte vissegraot. ’t Liep allemòl nog goed af. Misschien is die zege’ toch èrges goed vur gewès.’

  Wat te näöle’? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  image018klimage013kl

 • Poorte’ van Huusse’ Open or Close


  Poorte’ van Huusse’

  Dur Joop Brons
  Uit Mededelingen, jrg. 46, 2021, nr. 2

  Ien Huusse’ besteet de geschiedenis ien de mèrste gevalle’ üt herinneringe’. De oorlog hèt ’n knap deil van ’t ouwe centrum aon gort gegooid en wat d’r nog overend stoeng wier dur nèjlichters alsnog vakkundig um zeep geholpe’. Durrum is ’t goed dat de historie opnej wör opgebouwd, hoe vrèmd dat ok mag klinke’. Zo wör d’r aon de diek hard gewèrk’ um de Aoremse Poort nej lève’ ien te blaoze’. Althans, dat wat d’r nog van over is. De ruïne van de ouwe ‘vurdeur’ van Huusse’ was ’n dikke veertig jaor geleeje’ al zichtbaor gemak’, mar dur ’n wat onbenullige beplanting wier de fundiering van de poort langzaam overwoekerd. Bej de paoterskerk wör ok nog aon de weg getimmerd. Daor zien de Vriende’ van Huusse’ bezig met ’t opknappe’ van de historische muur aon de Burchgrach’. ’t Is al ’n godsmerakel dat die muur is ontsnap’ aon de oprukkende cementmeules. Tot zover de nejje wederopbouw.

  ‘n Goeie zaak, want as gezeid, zoveul is d’r nie’mèr terug te viende’. Van de ouwe Rienpoort is niks mèr te zien. ’t Bouwwerk aon de diek (Appie 2.0) markier tegeswoordig de plek, waor de poort ooit mot hebbe’ gestaon – nog rüm vur de tied dat de Foef d’r ’n restaurant had.

  De herinnering aon de darde poort, de Vierakkersche Poort (bej de Büttepoort), vien ik zo meugelik nog treuriger. Bej de aonleg van de nejje Helmichstraot wier iendertied afgespraoke’ dat de plattegrond ien ’t straotwèrk zichtbaor zou worde’ gemak’. Dat zou gebeure’ dur roesvrèj staole strepe’. Mor dat paste de ontwerper van ’t plan niet: ’t zou ’n aonslag zien op zien eige’ kunstwèrk. Dus wier gekoze’ vur ’n onopvallende oplossing. ‘n Paor hande’ blinkende punaises, en inkel iemand die ’t wit, zou kunne’ vermoede’ dat de blinkerdjes niet willekeurig zien ütgesträöid. En dan nog is bestudiering van de plattegrond op de pomp verplichte kos’. Ien de loop van de tied zien ok nog ‘s ’n zwik van die markieringspunte’ van plek veranderd. ’t Zou mooi zien as die dinge’, net as op andere plèkke’, wör vervange’ dur ’n afwijkend wegdek. Vur de historische duidelijkheid.

  Ientusse’ köm de stadsmuur wèr langzaam terug ien Huusse’, ien de vörm van drie, vier woonlage’ langs de hele Stadswal. Van de nejje appartemente’ bej de Siep, via de toekomstige wooncomplexe’ van de Stop tot de flats aon de Gravekamp.

  Huusse’. Gin poorte’, toch ’n vestingstädje.    
     

  Wat te näöle’?  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.     


  IMG 2606kl 

 • Lange häör Open or Close

   

  Lange häör

  Dur Joop Brons
  Uit Mededelingen, jrg. 46, 2021, nr. 1

  Ers’ mor ‘s ’n leske ien moeilijk Huusses vur iedereen die ien deze daag nog meer hüswèèrk kan verdrage’. ’t Geet öm ’t klankverschil tussen hör, hur, heur en häör. Da’ is d’r nauwelijks en zeker niet vur ’n büttestaonder. Eén zinneke bring’ al wat meer duidelijkheid: Hör hur moeder ’s tekeergaon over heur häör. ’t Verschil tussen hur en heur is te schimmig um hier ien ’t kort üt te legge’. Mor eigenlijk geet ’t mien hier ien deze coronatied vurral öm häör, sinds de kapper soms wel en mor vurral duk nie’ bezoch’ kan worde’. ’t Probleem düt zich met name veur bej vròllie bej wie de ütgroei de lèèftied verraoi of bej wie de krulle’ nie’ vaneiges goed gaon zitte’. Dan dink ik grinnekend nog aon de tied, waorop zillie op zaoterdag met de krulspelde’ ien en ’n hoofddükske d’r overhin bòdschappe’ gienge’ doen, inkel öm d’r op zondag nìet vur gek bej te lope’.  Asten4

  As ik dit schrief is mien eige’ häör ok al wèke’ aon knippe’ toe, mor umdat de fees’daag toch allang vörbej zien ma’k ik mien eige’ daor nie’ druk um. En da’ hè’k trouwes nog nooit gedaon. Ik bun twee keer van school gestuurd umdat ’n onderwiezer vond dat zien vette kuuf wel netjes was en mien lange häör nie’. En toen mien dienstplich’ aon ’t eind liep, wier ik dur ’n machtswellusteling (’n bunzing met strepe’) èrs’ nog nor de kapper gestuurd onder de bedreiging van ’n verlengde diensttied.

  Toen ik nog ’n blaag was spölde de lengte van de häör gin rol. Nou ja, mien moeder vond da’k minstens ins ien de vier wèèk’ nor de kapper mos.
  Je kon toen ien Huusse’ kieze’ üt ’n hele wis kappers – wat dat betref’ is d’r weinig veranderd. ’t Zand viel af: te ver en gin fiets. Mor dan ha’j nog Käöbeltje (bej de kerk), Kniest ien de Dokter Bosmansstraot, Dolfijn (as ’t over HVV mos’ gaon) en Martien van Aste’ ien de Langestraot. Bej die lèste kwam ik egòl. Niks afsprèke’: Gaon en wachte’ to’j aon de bört was. En de mond dichthouwe’. Da’ was ’n hele toer vur ’n kerlje as ik dat moeite had mè’ zwiege’. Zat ik wèr ’s te kwekke’, dan drääide Martien zich öm en legde zien vinger op zien mond en siste “Stttt” dur de salon. Hej bedoelde ’t goed, want as ik wèr kort opgeschore’ nor hüs gieng, dan kreeg ik ’n kaortje met lekkere rük mee. Van Boldoot of ‘onje klonje’. Je kon d’r niks mee, mor toch…

  (Wat te näöle’? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

  Asten 3

 • Nor Apollo Open or Close


  Nor Apollo
  Dur Joop Brons
  Uit Mededelingen, jrg. 45, 2020, nr. 5

  Ik was ’n jaor of vier toen mien oom mien meenam nor de bioscoop. De èrste keer ien Apollo. apolloIk wit nog dat ’t um ’n film gieng van de dikke en de dunne, mor die herinnering wör’ misschien vurral gevoed durdat mien is achteraf gezeid wor ik nor toe was gewès.
  ’t Was ien ieder geval kieke’ vanüt ’n luiere stoel dan wej thüs gewoon waore’. En dat ien ’n stikdüstere zaol - ik wis’ as blaag niet wat mien overkwam op die zondagmiddag. Ik bun d’r nao die tied nog duk op bezoek gewès’. Stiekem kieke’ nor films waor je eigenlijk nog niet oud genoeg was. Cor Scheepers keek nooit zo krèk. Vur die tied was ‘t ’n gelukkige bioscoopbaos: hej had nog gin concurrentie van Netflix en ‘n Corona-slütting zou nog heel lang op zich laote’ wachte’. En ok ’t publiek werkte mee: je gieng nor films die al lang en breed wer üt beeld waore’ ien Aorem en zo’n Rembrandt-örgel wier ien Huusse’ nie’ gemis’. Sterker nog, ik kan mien nog heuge’ dat Apollo ok ien Huusse’ nog concurrentie had.
  Vur ’n paor met Humag-bönnekes volgepläkte bükskes ko’j as kiend soms ien de Büttepoort ok nor ’n film kieke’. Mor Cor kon gerus’ zien: zelfs zien nekloge was nog veul bèter dan ’n plekske op de vloer van ‘n danszaol. Ok de schole’ steunde’ Apollo. Op koninginnedag wier dan ’n kienderfilm gedrääid. Bejvurbeeld Sjors en Sjimmie. Tegenwoordig zou de hele Langestraot nog te kort zien gewès’ vur de proteste’ tege’ zoveul racistische veuroordeile’.

  Apollo was d’r niet vur de cinematoefiele’. Gewoon muziekfilms van Cliff en Elvis op zondagmiddag, familiefilms op de zaoterdagavond. En, vur de liefhebbers, ’n bietje blotekonterej lòtter op de aovend. ’t Was al met al ’n beproef’ recep’: netjes nor de plèk worde’ gebroch’ bej ’t begin van de film, ’n tütje snoep of ’n ijsco van de vrouw van Cor en ’n bietje rondhange’ op straot ien de pauze. Tussendeur ha’j af en toe ’n collecte en wat bòdschappe’ van Huussse winkeliers. Het was ’n tied waor je op ’t witte doek nog kon zien dat ’t bej de filmprojector fout gieng: as de rol vastliep en de film vur de heite lamp wegsmolt. Mor zelfs twee zoale’ en ’n dansvloer hebbe’ niet kunne’ vurkomme’ dat ’t tenslotte slecht afliep met de trots van Huusse’.

                                                                             E I N D E   

 • De koms’ van de dernjes Open or Close


  De koms’ van de dernjes
  Dur Joop Brons
  Uit Mededelingen, jrg. 45, 2020, nr. 4

  As ’n kiend van de geboortegolf miek je ien je jeugd heel wat mee. Opzienbaorende veranderingen die toen nog niet goed tot ow deurdronge’. Toen ik nor de leggere school gieng, was ’t doodgewoon da’j ’n mes bej ow had. Vur ’n messepötje. Ok heel gewoon op de Aloysiusschool: allinnig jongens – op twee vrèjgezelle juffe’ nao. Op de bewaorschool - die je niet zo moch’ nümme’ - zat je nog nève’ en tusse’ dernjes. Daor wier op de grote school medeen korte mette’ mee gemak’. De jongens en de meisjes wiere’ üt mekaor gehòld. Wurrum wier ons nie’ verteld. D’r wier ons trouwes nooit wat gezeid. De grietjes gienge’ nor de Agnesschool, waor ’t gezag nog vur ’n deil wier bepaold dur zusters. Die konde’ nog hel en verdoemenis üt de kas’ trekke’ um de orde te bewaore’. De tuch’ op de jongensschool wier vurral ien stand gehouwe’ dur de verhaole’ over ’t optreeje’ van juffrouw Hulsman. Ze wier dur iedereen, achter hur rug um, de Gans genümd. Wie grond onder de nägels – rouwrändjes - had, wier met ’n vierkant lätje op de gestrekte vingers geslage’. En wie niet rechtop zat, kreeg met ’n gieter ’n straol koud waoter ien de nek. ’t Getuug wel van lef, a’j wit dat de helf’ van de klas met ’n mes op zak liep…

  Mor de gròtste verandering kwam nao die bloedheite zommer van 1959 - bloedheit vur die tied dan. Toen wej wèr op school kwamen waore’ d’r plotseling gemengde klasse’. Ien de lègste drie klasse’ wiere’ jongens en meisjes dur mekaor gehusseld. Ik wit niet of ze ok nève’, laot staon aon mekaor ien de bank mochte’ zitte’. Ik dink eiges van niet, want de scheiding tusse’ de sekse’ gieng ien die tied nog heel ver. Ien de kerk zate’ de jongens (iedere dag!) links veurien en de meisjes aon de andere kant van ’t middeschip. En dan pròt ik nog niet over ’t zwembad, Domineeswaoter. D’r waore’ ’n paor ürrekes da’j gemengd ien ’t waoter moch’, mor vur de rest waore’ d’r aparte openingsure’ vur de twee geslachte’. En daor bleef ’t niet bèj: vur de paoters wier d’r nog wèr ’n andere tied iengerümd, zodat de vròllie niet ien bekoring wiere’ gebroch’ dur ’n paor blote paotersbene’. En nee: zusters gienge’ volges mien nooit zwemme’.

  Wat te näöle’? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.     

 • Peuterleed Open or Close


  Peuterleed

  Dur Joop Brons
  Uit Mededelingen, Jaargang 45, nummer 3, 2020

  Een dezer daag is eindelijk ’n begin gemak’ met ’t slope’ van de huus’ aon de Doelen. Met pien ien ’t hart zag ik de woninge’ aon de grond gaon. Ien één van die huus’ bun ik gebore’, en tot aon de bewaorschool hè’k d’r gewònd. Ien die jaore’ nümde je de buurvrouw nog Tante Jansen en de buurman Ome Straotman. Wej wònde’ d’r ütèndelik met zien achte’, mor ien mien oge’ was ‘t ’n kas’ van ’n keet. De bejkeuke’ was zo groot, dat de piano van Rutje (de bruur van mien vaoder) d’r nog kon staon. Achteraf ku’j ow eige’ afvraoge’ of de temperatuur en de luchtvochtigheid niet van ienvloed zien gewès’ op ’t ienstrument, want toen wej üteindelijk nor ’t Mariaplein verhuusde’ is de piano niet mer meegegaon. Ok de hüskamer was rüm zat. D’r stoeng ’n ommundig groot radiotoestel op de vloer, waorop speciaol vur mien wier afgestemd op ‘Kleutertje Luister’ (van Lily Petersen) en ‘de Wigwam’ (Wim Quint). ’t Geluid van ’n onbezörgde kleutertied. Hoewel… ’n Houte’ pèrd was mien hüsdier: groot en met wiele’. Ok ’n houte’ pèrd mot üteindelik ummers kunne’ bewege’. De romp was ’n rech’ stuk opgeschilderde boomstam, mooi glad zoda’j d’r op kon zitte’. Het verdriet was ok ’n paor jaor laoter nog groot toen mien opa d’r üteindelik kachelhöltjes van miek. Nog meer peuterleed: ien die tied verkoch’ de kerk kleine steentjes. Van de opbrengst mos de nejje kerk worde’ betaold. Ik geleuf dat wej flink hebbe’ bejgedrage’ aon die wederopbouw, want we hadde’ ’n mooie wis van die dingskes. Fijn spölgrej: ik kon d’r ien mien herinnering ok urenlang prachtig mee bouwe’. En dat kon netuurlik niet goed gaon. Ien ’n paor van die steentjes hadde’ die handigers van toen ’n pepiereke met ’n prijs verstop’. Op zeker moment moste’ dus ok al ‘mien’ steentjes aon honderddüzzend stukskes. Dikke traone’. Mien moeder kon zich d’r wat bej veurstelle’ en prebierde de kienderramp te vurkomme’ dur met ’n sterke lamp nog dur de steentjes hin te kieke’ of ze ’n pepiereke kon zien. Mor toen ok dat niet hielp, miek de slopershamer ’n eind aon m’n bouwstene’. ’t Eind lit zich raoie’. Ik was mien spölgrej kwiet, de kerkhoofdprijs viel op de grote hoop, waor de düvvel altoos op schiet en nao zeuventig jaor bliek ok de kerk nog ’s vuls te groot.

  ’t Puin van de Doele’ diende zich al bejtieds aon.      

  (Wat te näöle’? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 • Kloostermuur Open or Close


  Kloostermuur

  Dur Joop Brons
  Uit Mededelingen, Jaargang 45, nummer 2, 2020

  Onderlès las ik dat de Vriende’ van Huusse’ zich ienzette’ vur ’t opknappe’ van de kloostermuur. Goed plan! ’t Is ‘n mooi stukske tastbaore geschiedenis, da’ nog nie’ is verabbezak’ dur minse’ die elke millibunder wille’ slope’ um d’r zoveul meugelijk appartemente’ op te kunne’ stapele’. Of misschien wel dur de paoters eiges, die steeds meer rümte nodig hebbe’ vur steeds minder paoters.

  De ouwe muur ziet d’r wat aongevrète’ üt en dus stèke’ de Vriende’ de hand üt de mouwe’. ’t Bouwwèrk was heel lang de grens van wat met rech’ ooit ’t gruune hart van Huusse’ was. Ien mien kienderoge’ was ‘t ’n compleet bos, waor je zwat kon verdwaole’ ien de jacht op beukeneutjes en tamme kastanjes. En dat was nog niet ins ’t gròtste gevaor. Ik het d’r ooit ’n flink gat ien de kop gekrege’ toen we met grote keie’ de kastanjes aon ’t helpe’ waore met naor beneeje’ valle’. Mor verder was ‘t goed toeve’ ien de machtige tuin van ’t rieke Roomsche lève’. paters1Daor waor de paotersprocessie durhin trok, mè’ van die enorme baldakijnen’ op de kloostertrap. De paoters gebrükte’ de tuin bej mooi weer um bütte’ te breviere’ – zeg mor ’t dageliks hüswèrk van ’n geestelijke. ’t Sprookjesächtige van de tuin wier eind jaore’ vieftig (bej ’t honderjaorig bestaon van ’t klooster) nog ’s extra onderstrip’ met schienwèrpers die de bomen gruurn, blauw en rood kleurde’. ’n Bietje onnatuurlijke vèèrfdeus, mor jüs durrum is ‘t mien al die jaore’ wel bejgebleve’. De herinnering is d’r dus nog. Meer ok nie’. De reusachtige bome’ zien gerooid ien ’n tied waorien nog gin kapvergunning nodig was. Huusse’ bèlkte d’r um.

  paters2De muur die now wör opgeknap’ steet aon de Burchgas. Ok zo’n begrip dat üt Huusse’ is verdwene’. De Burchgas’ en de Pèpergas bestaon nog wel, mor ien ’t streve’ alles aon de moderne tied te passe’ zien de twee sträötjes umgedöp’ tot Burchtgracht en Peperstraat. Huusse’ hèt nog meer gasse’ gehad. De Weversgas en de Smidsgas – um mar ’s wat te nümme’. Die toevoeging ‘gas’ vur ’n steegske köm van oorsprong üt Duitsland. Mar as ik Onze Taal mag geleuve’ (en wurrum niet?) köm ’n gas as straotnaam ien Nederland nog inkel veur ien Nimwège’: zoas de Vlaamse Gas en de Kronenburgergas. Ien Huusse’ is de gas weg. Aon de straot gezet.    

  Wat te näöle’? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Bonte aovend Open or Close


  Bonte aovend

  Dur Joop Brons
  Uit Mededelingen, Jaargang 45, nummer 1, 2020

  Het was ien ’t jaor 1966 dat ik, as puber, vur ’t èrs ’n pronkzitting van de carnaval moch’ meemake’. En nie’ zomar een. De Kraonige Zwaone vierde da’ jaor ’n jubileum, ’t elfjaorig bestaon. En da’ fees’ mos’ dus nog gekker dan gewoon gek. Terwijl de res’ van de Betuwe nog aon ’t aonmoddere’ was ien voetbalkantines, wier dur de Kraonige de hele veiling (die ha’j toen nog ien Huusse’) afgehuurd. D’r kwam ’n medaille die groot genoeg was um ’t hele motto op te zette’: Huusse’ Hollands of van Kleef, ’t was de Zwaon die Kraonig bleef. Ien ’t bestuur wier zelfs gesmiespeld of de veurstelling ok nie’ op tillevisie mos’ komme’. Alles wat binne’ en bütte’ de grenze’ carnaval vierde wier genööid, van Oeteldonk tot Mainz – en wit je, ze kwame’ ok. ’n Lèvesgroot podium zou dur één clown nor achter worde’ gedouwd, mor de truck die aon de achterkant ’t echte wèrk mos doen verèkte’ ‘t. Humor um te lache’. ’t Wier ’n mooi en lang programma met mien vaoder als hofmarschalk nève’ prins Werner d’n Enige, ’t Kikvorse-orkes’ üt Den Bosch, Nölleke Lippmann en Jaonus Klaosse’ as buutreedners en de Bietenrooiers die vur de meziek zörgde’.

  Ik was toentertied bej de verkennerej en wej hadde’ ’n speciaole opdrach’; wej mochte’ de garderobe verzörge’. Wej konde’ daormee ’n griepstüver bejverdiene’ vur ’t nejje hoofdkwartier aon de Paoterslaon. Achter ien de veilinghal wier ’n stelling gebouwd waor alle jasse’ aon konde’ hange’. Waor wej niet op hadde’ gerèkend, was dat iedereen ien sjiek en pak nor de hal zou komme’. De kèrls gieng nog wel, mor de vròllie… Bont was toen nog niet te bont, dus was d’r ’n complete veestapel aon nertse’, vosse’, kniene’ en misschien wel zeehonde’ vur gerümd, zoas dat zo mooi wör gezeid. Pèperdure jasse’, de een nog langer dan de ander. Zo hieng d’r net bej ’t begin van de show vur tonne’ aon geld en vurral aon gewich’ aon de toch wel krakkemikkige stellage, die wej as verkenners ien mekaor hadde’ gepionierd. ’t Gieng d’r bar op ien de zaol, dus niemand hörde de knal en de krak waormee de bontveurraod van half Nederland ienins op de vloer terecht kwam. De elènd begon pas goed tege’ ’t end van de zitting, toen de èrste dames nor hüs wouwe’. Netuurlijk lage die erste jasse’ onderop de hoop, waordeur de hele stapel onderstebove’ mos’ worde’ gehòld. ’t Wier met de minuut moeilijker um wat vur jas dan ok terug te viende’. Ok de stemming ien de rej wachtende’ wier d’r nie’ bèter op. Gelukkig is ütendelijk alles nog wèr op en um de schouwers gekomme’. Al was ’t toen bekant tied vur de ochtendjas.

  De zitting hè’ nooit de tillevisie gehòld, mor geleuf van mien: ’t zou ’n hilarische ützending zien gewès’.

  (Wat te näöle’? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 • Huusse’ op wiele’ Open or Close


  Huusse’ op wiele’

  Ik dink nog graag terug aon de tied da’j nie’ ins wis’ hoe je CO2 mos’ schrieve’. Da’j doch’ da’j met stikstof ’n carbidbus kon laote’ knalle’. Da’ was ’n tied dat d’r nog zwat gin wages ien Huusse’ reeje’. Ien de Doelen had gin mins ’n auto en ok op ’t Mariaplein, waor ik laoter wònde, stond d’r gin een. As op zondag de pastoor vur ’n ütverkoch’ hüs de mis las, ko’j de wage’ nog met gemak vur de deur parkiere’. Tegeswoordig ok wer, mor dat het ’n andere reeje’.
  Ien die tied broch’ Teun Jeurisse’ ’t brood nog rond op ’n bakkersfiets met zo’n grote riete’ mand vurrop. Jan Bouwmeester kwam met perd en wage’ de mèllek rondbrenge’. Achterop zien kar stoenge’ de mèllekbusse’ met losse’ mèllek. Met ’n pientje wier dan hüs aon hüs ’n pänneke gevuld. Zo now en dan mocht ik as snotjong bej hum op de bok zitte’ um mee de ronde te doen. Ik hè’ mien eige’ wat staon te vergape’ as ’t hitje van Jan nejje hoefiezers kreeg aongemète’ bej de smederej van Jo Veenhüs. ‘Ondernemers’ as mien opa’s (schoenlapper en kleermaker) dochte’ niet aon ‘n auto. Ze hadde’ nie’ ins ’n fiets.auto 1950Ien die tied wis’ je van zwat iedereen wie d’r ’n auto had. Jan Buurman, de grünteboer, ree’ zo’n dikke Amerikaonse slee. Zwart met wit. Da’ bu’k nooit vergète’, umdat die auto op ’n keer ’s nachs üt zien eige’ begon te tüttere’. D’r was kortslütting onder de motorkap ontstaon en de wage’ vloog ien de hens. ’t Hele Mariaplein stoeng ’s ien nachhemd nor de brand te kieke’. Jan Lamers, de bakker, had ok ’n auto. En gin kleintje: ’n rooie Opel bestel. Op zondag hiel’ ie de broodbak üt de achterbak en mochte’ d’r ’n paor blage’ achterien mee (ik ok) nor ’t bos. ’n Bos dat nog veul gròtter was dan de Paoterstuin en dat was al ’n heel oerwoud ien mien oge’.
  Koos Hubers had ok ’n auto, waor ik wel ’ns ien moch’ meerejje’. Iets Amerikaons, ’t mèrk bu’k vergète’. Koos was de man van de Spar op de hoek van de Paoter Rijkenstraot en de Wijngaarden. Da’ was zo’n bietje de èrste zelfbediening ien Huusse’. Dat wil zegge’ da’j alles eiges kon pakke’. Ongekend. Je kon kieze’ üt koffie (bone’ of gemaole’) en thee. Niks honderddüzzend smake’. De wereld was nog ongecomplicierd. Trouwes met die zelfbediening viel ’t ok nog wel mee. Koos kwam ’t bükske met bestellinge’ thüs ophaole’ en broch’ daornao met zien auto de bòdschappe’ aon hüs. Zelfs op zondag as da’ nodig was. A’j ’t zo bekiek’ was Koos Albert Heijn en de Jumbo ien tied ver vurrüt

   

   

 • Rutje Open or Close


  Rutje


  Dur Joop Brons
  Uit Mededelingen, Jaargang 44, nummer 4, 2019

  Ien alle heerejee um ’t songfestival naor Aorem te haole’ wier ok Huusse nog ekkes genümd. Ien de Eurovisiepromotie wier ’t klokkespel ien de kerktore’ gebrük: de klökskes zouwen ’t winnende liedje Arcade üt de galmgaote’over Huusse’ sträöie’. Aorem hèt ’t niet gered. Net zoas de officiële opening van ’t carillon destieds, rüm ’n halve eeuw gelééje’, ok mar ‘n slap aftreksel was van wat bedoeld wier. Ik kan ’t wete’, umda’k da’ van heel dichtbej hè’ meegemak’.

  Um dat te kunne’ ütlegge, mot ik ollie èrs’ veurstelle aon Rutje, althans vur paor luj die hum nog niet kenne’. Hej was ‘n bruur van mien vaoder en hej wònde bej ons ien. Rutje was ’t muzikaole merakel bej ons thüs. Met veursprong. Héj spölde piano en bewerkte ’t kerkörgel op verschillende plekke’ ien de Betuwe. Hej trok aon ’t pensörgel en gaf op zien heel eige’ menier pianoles. Met zien muzikaole geheur kon hij ’n perfecte toonladder maken van gevulde melkflesse’. Hej blies op alle meugelikke fluiten, ienclusief ’n melodica. Hej spölde lyra bej Semper Crescendo. Ok kreeg t-ie alle hönd ien Huusse’aon ’t blökke’, mor dat steet hier los van. Rutje was ’n bijzonder mins.     

  Mien vaoder was köster ien de kerk, die toen nog inkel vur Huusse-stad was bedoeld. Dus lag de sleutel van de kerk bej ons thüs ien de schaol op ‘t dressoir. De zaoterdagaovend vur de zondag dat ’t klokkespel officieel vur de èrste keer te belüstere’ zou zien, waore’ wej aon ’t brood ète’. Rutje was niet thüs, mor nog vurdat we één bòtteram nor bine’ hadde’ gewèrk’ klonk ’t carillon. ’t Wier müsstil aon taofel. Mien vaoder keek naor ’t dressoir en wist medeen wor Rutje was. En die kon nog gerus’ ekkes deurspeule’ want ‘t duur dan ummers nog ’n mooi hortje vurda’j helemòl bovenien de toren bun.

  A’k Rutje ’n bietje ken, hèt ie zich hèvig ütgelèèf’ daor ien dat onbereikbaore glaozere hüske. ’t Zou mien zelfs niet verbaoze’ als ie daor de muziek van de Ochtendgynastiek hèt laote’ klinke’. Mien vaoder was vül, mor ik vond ’t nog wel um te lache’. Ik wist niet dat ien Rutje ok ’n beiaardier verschole’ zat. En ien tegestelling tot Aorem had hej de slag um de primeur wel gewonne’. ’n Overwinning die klonk as ’n klok.

  Rutje1kl Rutje2kl


  Wat te näöle’? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • De tied van 08304 Open or Close


  De tied van 08304

  Dur Joop Brons
  Uit Mededelingen, Jaargang 44, nummer 2, 2019

  As ’n kiend vandaag de dag op zien achtste verjaordag zien vriendje nog nie’ kan appe’ (zeg mor schriftelijk belle’) dan vül ie zien eige’ al zwaor gehandicap’. ’t Klaslokaol op de lèggere school het al vul meer weg van ’n tillefooncentraole, dan van ’t peeslokaol waor ik ooit de taofel van zeuve’ van bütte’ mos’ lere’. Belle’ was ien die tied ok nie’ vur iedereen weggelejd. Mien opa (Toon Lippmann, de schoenmaker) had er een – zo’n zwart bakkeliete’ monster dat aon de muur hing, met daorop ’n knots van ‘n drääischief. D’r nèève’ hieng ’n tel-apparaot waorop je kon zien hoeveul d’r was gebeld. Da’ was nodig, want ik herinner mien dat de halve Walstraot en Aoremse Poort van ’t ding gebrük mieke’. En ömgekeerd wier ik nog wel ’s dur mien oma de straot opgestuurd um minse’ op te haole’ vur wie d’r gebeld wier nor ’t nummer van de schoenmakerèj.

  telefoonHuusse’ was nog gin 026, mor 08304 en wie ’n al aonslütting had, had ’n nummer van hoogüt drie ciefers. Mor ’t was al ’n hele verbètering, zo wit ik van heure’ zegge’. Gin geslinger mer aon de tillefoon en gin tillefooncentraole. En vurral gin nejsgierige vrollie mer die mee konde’ lüstere’.

  Mor d’r was ’n alternatief vur minse’ die nodig moste’ belle’. Gin tillefooncel, die kwam laoter pas. Nee, je kon dan terech’ op ’t postkantoor op de hoek van de Langestraot en de Weverstraot. Daor was ’n Hükske afgeschot um ongestoord te kunne’ tillefoniere’. Nève die ‘cel’ was ’n schap met ’n hele wis telefoonboeke’ en die plank ko’j ok nog gebrükke’ öm bejvurbeeld formuliere ien te vulle’. Dur ’t loket, waor je tillegramme’ kon opgeve’, stoeng vur iedereen de brandkas’ ien ‘t zich. En daornève wer waore’ postbooj egòl druk met ’t sortiere’ van de pos’.  

  Toch was ok ’t postkantoor ien de jaore’ vieftig al modern. ’t Was de tied dat aon de büttekant van ’t postkantoor de PTT al ’n paor automaote’ hienge’, waor je ok ’s aoves nog ’n postzegel van twee, vijf of tien cente’ üt kon haole’. Ik herinner mien dat d’r ok nog ’n automaot was waor je vur tien cent ’n veurgefrankierde briefkaort kon ‘trekke’. En natuurlijk zat aon de vurkant de enige brievebus van heel Huusse’. Met ’n simpel hekwerkske vur de rütte was ’t postkantoor büttegewoon beveiligd tege’ ienbrèkers.

  Mien andere opa, Jan Brons, hèt trouwes nooit aon ‘n tillefoon thüs kunne’ wenne’. Toen ie al ver vurbèj de negentig was, nam ie egòl de tillefoon op en riep dan op ’n afstandje tege’ ’t ding: “D’r is niemand thüs” en mieterde de horn wer op de haak.

  Ientusse’ zien alle tillefooncelle al wer opgerümd, de mèrste brievebusse’ aon de kant gedaon en is ’n postbooj zien baon niet meer zeker. Mar ieder blaag van vier jaor kan now wel met ’n tillefoon overweg.

  Wat te näöle’? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Schatkis’ Open or Close


  Schatkis’

  Dur Joop Brons
  Uit Mededelingen, Jaargang 44, nummer 1, 2019

  Al dukker he’k hier verkondig’ dat streektaol ien feite ’n gespraoke’ geschiedenisboek is. Of ien ieder geval ’n historisch woordenboek. Al köm met de ientoch’ van Ingels als werelddialec’ ’t Huusses wel bar ien ’t gedrang. Wat is d’r dan zo geschiedkundig aon die platpraoterej, zoas de stadsen ’t nümme’? Nim ’n simpel woord as krang (binnestebütte’). Da’ wör now duk inkel ien streektaol gebrük’. Ien feite is ’t Hooghollands, en afgeleid van krengen, wa’ zoveul wil zegge’as drääie’. Waormee ik nie’ meteen ok ’n kreng van ’n mins as ’n drääikont wil betitele’, mor helemòl ontkenne’ durf ik dat ok wer nie’.

  Mor a’j pranapoleonklot over geschiedenis dan is de staonde ütdrukking “Van wie bu’ gej d’r een”, ’n büttegewoon vörbeeld. A’j tegeswoordig die vraog stel, dan dinke’ büttestaonders al gaauw, da’j van iedereen ’t näödje van de kous wil wete’. Mar het is niks anders dan ’n beleefdsheidszinnetje: stel ow eige ’s ekkes veur. De zin was meer dan twee eeuwe’ geleeje’ doodgewoon. Je vroeg nie’: wie bu’ gej, mar van wie bu gej. Ik bun dus Joop van Bernd van Jan van Drik van Moedje. Da’s duidelijk: meteen de hele familie ien beeld. Althans van vaoders kant dan. Privacy (sowieso al Ingels) bestoeng nog nie’, net as de burgerlijke stand trouwes. En dat was ok de rede’ wurrum letterlijk naor ow afkoms’ wier gevraog’. Pas nao Lodewijk Napoleon, tweehonderd jaor terug, kreeg iedereen ’n officiële naam. Mor de vraog Van wie bu’ gej d’r een is ien ’t Huusses wel blieve’ hange’.

  As ’n kiend ’t vandaag de dag hèt over keujes, dan wör ‘m al snel te verstaon gegeve’ dat ie niet zo plat mot praote’. Mar ’n keu steet nog steeds ien de Dikke van D. offcieel genümd als varken. Kappeskool steet te boek as Huusses vur witte kool, mor ien de zeuventiende eeuw wier in heel Nederland gespraoke’ over kappertjeskool. Knaos, ’t eigeste verhaol. Wie doch’ dat ien de zommerdag inkel in Huusse’ knaos’ rondvliege’, zit d’r nève’. Schraole troos’: de knaas stèk ien heel Nederland. ’t Is net as bezoek waor je nie’ op zit te wachte’: ’t köm’ toch en je krieg’ ’t bejna nie’ weg. Kortom: d’r is gin bètere schatkis’ vur Nederlands, dan ’t dialec’. Laote’ we d’r zünnig op zien.

  Nog ’n nejje bejdrage aon die schatkis’. Nejhuusses vur biogasinstallaotie: broesbak. ’t Woord kwam bovedrieve’ met de Stadsquiz. Mor eigenlijk was ’t woord ‘meurmemme’ mojjer en plastischer: rük en kiek mor nor de vörm daor op Bèrgte. Mar de twee deile’ van dat woord zien ABN, en dus te weinig dialect. Nog wel.

  Wat te näöle’? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Evt. bijschrift: Broesbak is ’t nejje Huusses woord vur de biogasienstallaotie. ‘Meurmemme’ was te weinig Huusses, mor wel plastisch taolgebrük.

 • Hets Open or Close


  Hets

  Dur Joop Brons
  Uit Mededelingen, Jaargang 43, nummer 5, 2018

  Man, wa’n hets was da’ deze zommer. De musse’ viele bekant gebraoie’ van ’t dak. En ik mor dinke’ dat ’t ien 1959 zo allejezus wärm was. Ien dat jaor brien’ ’t nog wel ’s ien Huusse’. As de sirene gieng dan waore’ mien zuster en ik duk nog èrder bej de brandweergarage achter ’t ouwe gemeentehüs, dan de brandweerluj eiges. En wej waore’ niet de enige. Half Huusse’ stoeng aon de Helmichstraot te wachte’, zodat de brandweer eiges d’r zwat nie’ mer durhin kon. Ütendelijk zörgde de pliessie vur ütkoms’. Die reej met gillende sirene weg. En iedereen d’r achteraon, mor netuurlijk glad de verkeerde kant op. De brandweer had rümte en wej pech.Grote Bloem

  Het was ok ’t jaor van ’t zwembad ien ’t Domineeswaoter. Je had ’t èrste bad: nie’ meer dan ’n modderpoel vur de allerjongste blaag. ’t Twidde was al ’n stuk dieper, vurral achterien de hoek. Geluksvogels spölde’ d’r met opgeblaoze’ binnebande’ van ’n auto. ’t Darde bad was smal en je kon d’r nauwelijk mer staon. A’j liet zien da’j wat had opgestaoke’ van ’t spartele’ ien de diepe hoek van ’t twidde, dan miek badmeester Herman de Beer d’r gin punt van da’j ien ’t diepe’ zwom. En dan ha’j nog ’t vierde en ’t vijfde, vur de echte waoterratte’. Daor ko’j vanaf de loopplank ienduike’. Zwemdiploma’s? Niemand had ze en niemand vroeg d’r naor. Heel inkel, zoas ien die heite zommer van ’59 gienge’ wej wel ’s schoolzwemme’. Met de hele klas over d’n diek nor ’t Domineeswaoter, mor ik kan mien niet ins heuge’ of d’r ok ’n schoolmeester bej was. En thüs iedereen mor dinke’ dat de meester of ien ieder geval de badmeester wel op zou lette’. En ach, misschien deeje’ ze dat ok wel.

  Ies ku’j tegeswoordig op elke straothoek kope’, mor mien vurkeur gieng üt naor ’t roomies van Jamin aon de Vierakkerstraot. Vur ’n dubbeltje ha’j dan zo’n vierkant blökske ien ’n papiereke, zonder wafel. Aon ’t zwembad was d’r helemòl gin ies. Toch was d’r wel ’n soortement snoepwinkeltje da’wier bestierd dur de vrouw van Herman de Beer. Zej verkoch’ wèr iets heel nèjs vur die tied: chips. Eén smaak. En ien ’t tütje zat ’n petieterig zäkske of eigelijk meer ’n opgevouwen stukske plestik, met wat zout d’r ien. Um over de chips te sträöie’. Wej vülde’ ons de koning te riek.   


 • Teek Open or Close


  Teek

  Dur Joop Brons
  Uit Mededelingen, Jaargang 43, nummer 3, 2018

  Je zul mor op de wereld worde gezet met ’n loopneus, ’n druiloor en ’n hanglip. Dan ku’j met rech’ dur ’t lève’ gaon als ’n bèllekmoel. Da’s ’t kromme aon al die raore ütdrukkinge’: soms worde’ begrippe’ d’r met de häöre’ bejgesleup’. En soms zien ’t onmeugelijke begrippe’. Nim: hej gieng op moelepote de kroeg üt. Da’s afgeleid van op moel en pote’ en nim van mien aon dat dit ’n moeilijke menier van vurrüt komme’ is. Hoewel – misschien zou ’t met ’n loopneus nog net kunne’.

  teekHelemòl zot is ’t gezegde: iemand ’n teek üttrekke’. Want a’j de berichte van de leste jaore’ naokiek, dan is de teek ientusse’ ’n waore plaag. Ien ’t bos mo’k de boksepiepe’ ien de sokke’ stoppe’ um te vurkomme’ dat ’n teek tege’ de bene’ opklim en zich tegoed düt aon mien overheerlijke O-negatieve bloed. En stiekum vanzelfsprèkend, want die krenge’ die zie’j zwat niet. As ’t ’n paor daag laoter juk’ en d’r komme’ van die akelige kringe’ op plekke’ waor je ze nie’ wil zien, dan wit je da’j ‘n teek as bejrejjer op de bene’ of de ärme’ hè’ gehad. Dus die ütdrukking: Iemand ’n teek üttrekke’ steet helemòl haaks op de bedoeling. Want as iemand ow ech’ ’n teek üt wil trekke’, dan bewies t-ie ow ’n diens’. D’r zien ien de apotheek zelfs speciaole tange’ vur te kriege’ die ow afhelpe’ van die bloedzuugers.

  ’t Vrèmde is: a’j ien de kroeg kom en ze trekke’ ow ’n teek üt, dan köm d’r helemòl gin tang mer aon te pas. Now ja… ’t Kan netuurlik altoos zien dat d’r aon ’t end van de aovend ’n tang van ’n wief met de rèkening steet te wappere’. Nee, as ze ow ’n teek üttrekke’ , dan wor’j besodemieterd. Jaonus Klaosen zei ooit ien de buut: d’r zien minse’ die schrieve’ met ’n vörk, mor kroegbaoze’ schrieve’ mèrstal met ’n bessem. En wurrum wör zoiets now ien verband gebroch’ met ’n café? Misschien köm dat wel dur de Huussese menier van lève’. Ze zien zo dol op ütgaon, da’j ze duk tege’ slüttingstied van de teek mot trekke’. En da’s ok besodemieterd netuurlik. Ok vur de kroegbaos die de andere mèèr misschien nog ’n boswandeling wil make’.

  Wat te näöle’? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Bak Huussese herrie Open or Close


  Bak Huussese herrie

  Dur Joop Brons
  Uit Mededelingen, Jaargang 43, nummer 2, 2018

  Huusse’ is altoos goed gewès’ vur ’n stevige bak herrie. En nie’ inkel ien figuurlijke zin. Lao’k beginne’ met de schutterèj die ok bütte’ ’t jaorlijke schuttersfeest ‘t gildekanon liet buldere’. Hele straote’ zaote’ op mòndagmèèr ien alle godsvroegte rechtop ien bed as Jaap Elings her en der ien Huusse’ nejje koninge’ en ouwe bekende’ üt bed schoot. En dan praot ik nog nie’ ins over ’t koningschiete’ eiges. Ien de kersenbongerd wier zoveul meugelijk herrie geschöp’ dur sprauwejagers, die de vliegende dieve’ van de Hedelfingers af moste’ houwe’. Dat gebeurde met brommers zonder knalpiep, rammelende busse’ en nog laoter met gaskanonne’. Mor ok de kerk droeg bej aon ’t kabaol. Zelfs de zondagsrus’ was nie’ heilig. ’t Geklep van de klökskes van de zusterskapel en ’t paotersklooster was heel fienekes, zeker ien vergelieking met ’t lujje van de klokke’ van de grote kerk. En d’r wier wat afgelujd ien Huusse’. ’s Mèèrs vroeg vur drie misse’, en ien de loop van de dag was d’r durdewèèks altoos wel ’n brullef’ of ’n begrèffenis. Um elf uur wier gelujd as d’r iemand dood was en um negen uur klonk de papklok: de herinnering aon de tied dat Huusse’ um die tied de poorte’ sloot. En vurral niet te vergète’: ’t Angelus um twaolf uur ’s middags en um zes uur ’s aoves. As misdienaor he’k geregeld aon ’t klokketouw gehange’, want dat verrekte Angelus was nog ’n heel herejee. De klok mos’ èrs drie keer over drie keer slaon en dan ’n volle minuut achter mekaor deur. En prebier as ’n klein kèrlje zo’n zwaore klok nao drie keer mor ‘s ’t zwiege’ op te legge’. ’t Angelus was oorspronkelijk bedoeld um de minsen op de velde’ en op ’t werk op te roepe’ tot ’n gezamenlijk gebed. En d’r waore’ nog veul meer vörme’ van geläärm ien ’n tied waor ’n auto nog ’n biezonderheid was. Carbidbusse’ met ouwejaor, de bel van de iezerboer ien de straote’ en de klepperman die met zien blèk ’n noodslacht aonkondigde. Zelfs ’n drääiörgel hörde je nog geregeld ien Huusse’. Mor ’t was wel herrie die de rust ien Huusse’ onderstripte.

  Echte herrie ha’j pas één keer ien de vier jaor de gemeenteraodsverkiezinge’. Heel Huusse’ wier dich’gepläk’. ’t Grote geweld kwam van alle wages die met knoepers van luidsprèkers alle aovende deur de straote van Huusse’ trokke’. Onbegriepelijk, niet te verstaon, mor wel ontiechelijk hard. De lèste keer da’k ’n verkiezingscaravaan dur Huusse’ zag trekke’, was toen Thé Geene de zwaon van de Westerbouwing had geronseld as stemmetrekker.

  Elk dörp zal zien eige’ herrie kenne’, mor ien mien belèving knalde Huusse’ d’r altied bovenüt.

 • Winkele’ ien Huusse’ Open or Close


  Winkele’ ien Huusse’

  Dur Joop Brons
  Uit Mededelingen, Jaargang 43, nummer 1, 2018

  Vroeger was ’t nie’ allemòl bèter. Wel gemäkkelikker. Nim now ’t bòdschappe’ doen. Op iedere hoek van de straot stoeng wel ’n soort-van-Piet-Jooste’. Wèj wònde’ op ’t Mariaplein en dan ko’j kieze’ üt de bakkerèj van Jan Lamers of ’t buurtsupertje van Hèrmse’. En die hadde’ ok altied alles. Vroeg je öm ’n päkske botter, dan kreeg je da’. Gin gezever over vetzure’, verzaodig’, vloeibaor, ongezoute’ of gezoute’. De enige keus die’j had was goeie botter of ’n päkske bleu band, zoas wej de Blue Band nümde’. Mè’ alle botter die tegeswoordig ien de schappe’ steet, zou Johnnie de Guns’ bekant zien hele winkel kunne’vulle’. En da’ gel’ vur alle artikele’. De buurtwinkel was ideaol: je kon tusse’ de middag rustig achteröm en a’j op zondag nog wa’ vergète’ had ko’j ok nog terech’. Prachtige winkels met op de teunbank ’n snèjmesjien, ’n wèègschaol en ’t grote boek waorien je alles op kon laote’ schrieve’. En verkeerd kieze ko’j dus nie’. Eiges zuuke’ hoefde ok al nie’. ’t Kon nie’ ins: a’j wa‘ vroeg, dan wier ’t ow aongereik’. Hoe mäkkelik wil ’t hebbe’?

  Vandaag de dag ku’j bej Broekman lunche’ en verköp de iesboer ok sükkelaoj. Die vrèmde combinaoties bestonde’ bej wies van sprèke al toen Huusse’ nog bej Duitsland hörde. De bakker verkoch’ ok beleg en bèj Jan Buurman koch’ je piepers per kilo en ’n stuk gebakke’ vis. Bej Alida Moorman ko’j vèrf kope’ en allerhande pille’. En as blaag kreeg je dan één (1) snüpke, aongebooje’ op ’n lèpel.

  Ik kom d’r op umda’k lèès wa’j ien deze tied allemòl mot doen öm vuurwèrk te meuge’ verkope’. Waor is de tied da’j nor Liefrink, de poppedokter gieng vör rötjes, die gewoon los ien de winkel lage’, nève’ wa’ simpele vuurpijle en voetzoekers. Meer keuze was d’r gewoon nie’. Jao, je kon ok nog ’n rölleke klappertjes kope’. Of gewoon losse klappertjes ien z’n rond döske. Tsja, ien deze tied ku’j alles kriege’. Tiendüzzendknallers, megastriekers, vuurfonteine’, chinees siergrèj, mor vraog mor ’s öm zoiets simpels as klappertjes…    

  steijntjes jan en anna winkelinterieur helmichstr arch hkh

  En a’j helemòl nèèrs mer terech’ kon, dan bood Steijntjes aon de Helmichstraot nog ütkoms’. Alles wa’j nie’ kon ète’ was daor te kriege’.

 • Smèrrige bus Open or Close

  Smèrrige bus

  Dur Joop Brons
  Uit Mededelingen, Jaargang 42, nummer 5, 2017

  Ik wier dur ’n bükske van Wim Daniëls onderlès wer herinnerd aon de meest vervèlende daag op de lèggere school. Vur ’t goeie begrip: ik von’ die schooltied ’n fees’. Vakanties waor gin eind aon kwam, messepötje op de spölplaots en ien strenge wienters slibbere’ op ‘n glèjbaon die almor langer wier. Rèkene’ en taol gienge’ mien betrekkelik mèkkelik af. Dat had wel tot gevolg da’k dur meester Janssen wier ütgekoze’ um misdienaor te worde’. Ien de drie hogste klasse’ van de lèggere school hè’k onder schooltied zwat iedereen die ien die tied doodgieng nor ’t ouwe kerkhof gebroch’. Mor ik was, as misdienaor dan, ok getüge op iedere brullef. Je zou onderhand dus dinke’ dat ’t altoos fees’ was op (en duk ok bütte’) school. Mor d’r zien ’n paor daag waorvan de griebels mien nog over de rug lope’ a’k d’r aon terugdink. Dat was as die smèrrige grieze (ien mien herinnering dan) bus op de plek kwam te staon waor now ’t gymlokaol van de Aloysiusschool steet. De schooltandarts. A’j wis’ dat ie kwam dan sliep je bekant al nie’ mèr. De gròtste belhamels wiste’ dan al te vertelle’ hoe je dör die beule’ tot bloedens toe wier gemarteld. Grote haoke’, grovve bore’ en ander gereedschap dat ien ’n timmermanskis’niet zou hebbe’ misstaon. Ik had één geluk: mien achternaam begon met ’n B, dus ik was althans bej mien ien de klas al snel aon de bört. Mor a’j toch Willemse’ hiette, dan ko’j de godsganse dag zenuwächtig zien totda’j eindelik met die grote kaort nor de bus mos’ lope’ vur de voltrekking van ’t vonnis. Verdove’ was d’r niet bej, erger nog: je kon volop meegeniete’ van ’t gejammer en gekreun ien de andere stoele’ ien de bus. Laoter begreep ik dat de èchte tandartse’ ok nie’ zo heel hoog opgave van de tandmonteurs ien de bus. Vrèmd genoeg hoefde niet iedereen üt de klas nor die bus. Wie verzekerd was (en dat was mor ’n inkeling) kon gewoon nor Jopie Berendsen die ien die tied nog ’t alleenrech’ had ien Huusse’. Ik hè’ wel ’s geprebierd um d’r ok op die manier onderüt te komme’. Mor toen mien um ‘n handtekening en de pepiere van thüs wier gevraog’, stoeng ik met de moel vol tande’. En nao al die jaore’ nog steeds, en nog wel met mien eige’ tande’! Misschien jüs wel dur die beule’ van toen.   

  Wat te näöle’? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   

 • Twidde persoon meervoud Open or Close

  Twidde persoon meervoud

  Uit Mededelingen, Jaargang 42, nummer 4, 2017
  Dur Joop Brons

  Soms is Huusses as taol zelfs vur Huussenaore hoggere wiskunde. Vur sommige dinge’ hè’j ’n taoleknobbel nodig. De twidde persoon meervoud is ’n sprèkend vurbeeld, en dan hè’k ’t nie’ over een van de vörrige burgemeesters, die rond de eeuwwisseling zeg mor de erste Persoon van Huusse’ was. Tegeswoordig spöl ok de twidde Persoon al ’n hèvige rol ien Huusse’ as baos van de brandweer. En dat is dan nog steeds inkelvoud. Nee, as hier ik schrief over de twidde persoon meervoud dan bedoel ik ’t Huusses vur wat ien Hooghollands jullie wör genümd. Bej ons wör gillie tegen òllie gezeid. Of andersöm netuurlik. Wej hadde’ hier ’n blaosorkest dat ’t helemòl smèrrig miek, dur rond carnaval as Gillie vur Ollie dur Huusse’ te träöte’. Snappe’ gillie ’t nog steeds? Of bu’j de draod al ’n bietje kwiet? Toch kan ik ’t òllie niet duidelijker ütlegge’. En ’t lej nog iengewikkelder, want je kun ien ’t Huusses nie’ zegge’ ‘gillie vaoder’, mor wel ‘òllie bruur’.

  En a’j hier over andere minse’ pròt – en nim van mien aon dat Huusse’ op dat punt net zo’n stad is as ieder ander dörp – dan sprèke’ ze bej ons van zillie. Of van hullie, mor dat vül meer as ’n soort van roddele’. En zej is netuurlik ok toegestaon. D’r zien zelfs van die minse’ die hunnie gebrüke’: mor da’s now echt héél fout Huusses. A’j dat allemòl lèès, dan ku’j begriepe’ dat ok minse’ die gin dialec’ sprèke’ duk ien de war rake’ en praote’ over ‘hun zeggen’ ien plek van ‘zij zeggen’. Um kort te gaon: Nederlands is al iengewikkeld, mor Huusses is helemòl nie’ mèr te volge’. A’j d’r tenminste nie’ bun gebore’ en groot gebroch’.

  Eén geluk hebben wej. En dat is dat wej gin wullie, wollie of willie of andere onzin kenne’ vur wej of ons. Want op ons zien wej bar gek. Wej zien ummers nogal bezitterig aongeleid ien Huusse’. Onze moeder, onze Grad en ollie Bets, um mor ’s wat te zegge’. En netuurlijk hullie Piet. En laot al die büttestaonders mor näöle over da’ dialec’. Zegge’ gillie mor tege’ hullie: ’t kan wel krom zien, mor üteindelijk blief ’t wel òns Huusses. Dèh!

  Wat te näöle’? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

 • Ienhoud Open or Close

  Ienhoud
  Uit Mededelingen, Jaargang 42, nummer 3, 2017

  Dur Joop Brons

  Eindelik ok ‘s ’n bietje aondach’ vur de ienhoud zulle’ sommige’ lèzers bej dit stukske dinke’. Want bej ons ien Huusse’ wete’ ze over ’t algemeen goed raod met ienhoud en zeker a’j met ’n paor maote’ aon de teek stao’ te pruuve’. Mor over die ienhoud geet ’t hier nie’. Ik hè’ mien d’r duk over verbaos’ hoeveul ütdrukkinge’ ’n dursnee Huussenaor kan gebrükke’ um ’n maot aon te geve’. ’n Vurbeeld. Aon taofel zei ’t jong tege’ zien moeder: ‘doe mien nog mor ’n klädje van die zoerekool’. En dat wil dan zegge’ ’n schep, en zeker gin bordvol. Met brood ku’j nog vul meer kante’ op. ’t Mèrs’ fatsoenlik is te praote’ over ’n bòtteram of over ’n snitje brood. ’t Wör al lastiger as wör gevraog’ um ’n stukske of ’n hoemp, want dan blief je lich’ met de krümmels zitte’.

  Soms zien verschille’ gevülsmaotig. A’j ’t over ’n lekker stukske meziek hèt, dan geet ’t over ‘n betrekkelik rustige geluidsproductie. Mar sprèk je over ’n hèvige drel meziek, dan is d’r èrder sprake van ’n flinke bak herrie. Ien ’t Huusses zien de ouwe maote’ ok nog niet helemòl ien onbrük gerak’. Ien de tuinbouw wör nog regelmaotig ien bunders gespraoke’. Tegeswoordig steet dat geliek aon ’n hectare, mor tweehonderd jaor terug had iedere streek zien eige’ maotvoering. Dat eigeste’ gel’ ok vur ’n mud, wat vandaag de dag geliek steet aon honderd liter.

  Ien ons städje zien veul begrippe’ over ienhoud nog overend gebleve’. Nim now ’n bäkske koffie, wat geliek steet aon ’n kömke of ’n pötje. Oud-burgemeester Harrie de Vries wilde ’t begrip “’n Bakkie doen’ (onder de koffie iets deursprèke’) ienvoere’. Da’s nooit echt Huusses geworde’. Effe’ ’n pötje doen ok niet trouwes. ’t Is aordig um te zien hoe ien ons dialèc’ bej maotverandering ok duk de klank verander: kom wör kömke, pot wör pötje en toet verander ien tütje. Nog één vaag ienhoudsvurbeeld. ’t Mik groot verschil of je ’n kiend of ’n bouwvakker um ’n vüsvol spiekers stuur…

  De enige die duidelijk maot wis’ te houwe’ was Alida Moorman vroeger. A’j ien hur winkeltje (’n mini-Kruidväätje) wa’ ha’ gekoch’ kreeg je durgaons wa’ te snoepe’. Ze stok de schep ien ’n pot snüpkes en rammelde daornao net zo lang met die lèpel tot ‘r nog mor één dröpke op lag.

  Wat te näöle’? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Mien opa Open or Close

  Mien opa

  Dur Joop Brons
  Uit Mededelingen, Jaargang 42, nummer 2, 2017

  Ik dink nog duk terug aon mien opa van moederskant. Toon Lippmann. Hej was de leste man die nog dur de gemeente Huusse’ wier betaold um met ’t blèk rond te gaon.
  Wat was ik trots as ik vanüt de schoolklas zien geklepper hörde ien de Doelenstraot.
  Heel Huusse’ lüsterde nor mìen opa as hèj aonkondigde dat d’r wer vleis te koop was ien ’t slachthüs wèges ’n noodslachting.
  Hej was ’t sociaole medium bej ütstek, lang vurda’ ienternet bekend wier.
  Hej verdiende zien geld as schoenlapper aon de Aoremse Poort, mor hej was zo druk met andere dinge’ dat ie vur ’t verzole’ hòs tied tekortkwam.
  Op zondag liep hej met ’n sjèrp dur de kerk as kerkagent. Hej was ginneraol van de schutterej’, waorbej hej as commandant bej ’t vindele’ met ’t aftelle’ steevast riep:
  En vur de driede maal. As klein kèrlje had ik trouwes de gròtste zörg dat hum wat zou overkomme’ bej ’t vuurvechte’.
  Misschien wel ’n bietje üt eigenbelang, want hej nam ok de tied um prachtige vliegers vur mien te make’. En ik mocht ien zien werkplaots lüstere’ nor kienderprogramma’s op de radio.
  Hej was altoos druk. Druk met Marjatta, waor hej mocht regissiere’. De hele familie spölde dan mee ien die stukke’ waorbej de zaol van Reintje de stadsschouwburg was.
  Ik kreeg as blaag van hum ok wel ‘s ’n klein rölleke, ik herinner mien nog mien toneeldebuut as brürreke van Maria Goretti.
  Hej was veurzitter van de dragersvereniging, waorveur hej bej iedere begrèffenis ien zien zwarte jas met ’n hoge zije mos’ komme’ opdrave’.
  Opa was altoos ien vur ’n geintje. As ie ‘s ’n keertje laot thüs kwam van ’n aovendje pruuve’ en mien oma zei d’r wat van, dan had hej zien verhaol al klaor.
  Op samenzwèèrderige toon prikkelde hej de nejsgierigheid van oma. “Ku’j zwiege’?” “Netuurlik”, zei zej dan, benejd wat d’r gieng komme’. “Hou dan de mond dicht”, en hej lachte zich verrèk.

  De stadsumroeper is geschiedenis, de kerkagent bestee’ nie’ mer en ok de dragersvereniging is ter ziele.
  Eiges is hej al meer dan vieftig jaor dood. Mor ien mien gedachte’ dink ik nog graag terug aon mien opa.

  (Wat te näöle’? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

  BlekToon LIppmann2

  Toon LIppmann134Umdracht 1945 vrouwen bew kopie

 • Plèkgek Open or Close


  Plèkgek

  Dör: Joop Brons
  Uit Mededelingen, Jaargang 42, nummer 1, 2017humac

  Deze wèèk hörde ik bej de kassa wèr ’s de litanie van alle bönnekes die’j kun spaore’ ien iedere winkel. Spaor je vur de panne’, vur handdoeke’, ’n keer nor de Efteling of mo’j ’n zegeltje um zomar ’s lekker üt ète’ te gaon? Ik wor bekant plèkgek van al die acties. Vur messe’, vur glaswèèrk - je kun ’t zo gek niet nümme’. Ik dink dat ’t ien de aord van ’t beesje zit, tenminste de Hollandse en zeker de Huussese versie van da’ beesje. Ik kan mien nog heuge’ da’ mien moeder vroeger al druk ien de weer was met Castella-köpkes en de bonne’ op de pakke’ Radion. Op de botter zate’ zegels en ok met de DE-punte’ zien wej nog nooit op de koffie gekomme’. D’r wiere ok nog ‘s Persil-immertjes geknip’ vur ’t schoolreisje. Natuurlik moste’ de Sparzegels van Koos Hubers worde’ iengeplèk. Mor ’t hogtepunt van de Huussese spaorzin was ’n typische lokale actie üt de tied dat alle middenstanders in Huusse nog prima same’ dur één deur konde’. Dat waore’ de Humac-bönnekes. Humac stoeng vur Huissense Middenstands Actie, of iets wat daor heel dicht ien de buurt köm. As blage’ lette’ wej bej ’t bòdschappe’ doen d’r altoos verrèktes goed op dat we die zegeltjes ok echt krege’. ’t Was onze kermisvörziening. Vur ’n vol bükske kreeg je ’n tienrittekaort vur ’t schäötje of vur de kéékewallek, zoas wej dat ding ien goed Huusses nümde’. ’t Hele spul stoeng ien die tied nog op de Mèèrt en alle blage van Huusse’ stonde’ op die plèk ien dichte dromme’ te profitiere’ van de zünnigheid van hun moeders. A’k d’r aon terugdink waore’ die Humac-bönnekes eigenlik allinnig mor vur de blaag. Ik gieng d’r mee nor speciaole kiendervurstellinge’ ien Apollo en ok ien de Büttepoort was d’r van Humac-wège wel ’s wat doen vur de kiendere’. Of dat now heel leuk was, wit ik niet mèr. Ik zat achterien op de grond, want stoele’ en banke’ vur blaag was toen nog zund van de cente’. ’t Geluid was net zo goed as de kèrl hard kon praote’. En mien moeder zei toen al wel ’s dat ik niet wou lüstere’, dus heel veul he’k d’r nie’ van meegekrege’. Mar a’k now zo over prakkezier, zou ’t vur de middenstand van now ’n goed idee zien um nog ’s terug te griepe’ op die spaorzin om ’t volk aon Huusse’ te biende’. ’n Bietje Huussenaor blief ummers altoos en overal plèkke’.      .  

  Wat te näöle’’? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    

   

 • Lämpkes Open or Close


  Lämpkes

  Dör: Joop Brons
  Uit Mededelingen, Jaargang 41, nummer 6, 2016

  De èrste bömkes he’k alwèr gezien, terwijl Sinterklaos de hakke’ nog nie’ ins goed en wel hè’ gelich’. Zien plèk is al iengenome’ dur zien Amerikaanse kloon, de kerstman. En a’j de aonkleding van de tuincentra mot geleuve’, dan staon wej aon de vuraovend van wer ‘s ’n barre wienter met heel veul snej en ies. Mar de kerstspöltuin ien al die winkels verköp ien feite niks anders dan opgeblaoze’ kunstgezelligheid. Beslage’ rütjes met ’n rändje kunstsnej op ouwerwetse mini-hüskes, nep-vürrekes en käärslich’ wekke’ de iendruk dat ’t vroeger allemòl zoveul gezelliger was. Mor ech’ veul bèter was ’t niet, he’k mien eige’ laote’ vertelle’. De beslage’ rütte’ kwame’ umdat ’t allemòl inkelglas was en umda’j met zien alle’ op ’n klütje zat. D’r wier ummers inkel gestok’ ien de hüskamer en verder brien allinnig op de keuke’ ’t fernüs. ’t Lämpke dat hier en daor brien steet ien gin verhouding met de lichtsnoere’ van soms wel düzzende lichtjes die’j vandaag de dag ziet. En dan praot ik nog niet ins over die kudde electrische rendiere’ die’j overal öm ’t hüs ziet. Käärse’ waore’ d’r vroeger wel, al riep de pastoor vanaf de prikstoel op öm toch vurral vörzichtig te zien. ’n Immer waoter bej de boom was de Sprinkler-van-toen.
  Die opgelegde zünnigheid miek Huusse’ nog ’n keer mee ien december 1973, met de oliecrisis. De benzine gieng op de bon. De gemeente von’ dat zillie ’t goeie vörbeeld moste’ geve’. En dus kwam d’r ’n lèvesgrote boom op de Määrt, mor dan zonder lämpkes. Ien plek daorvan wier de kerstboom dör drie schilders van Herman Jeurissen met twintig kilo vèèrf spierwit gemak’. ‘Dan liek ’t toch ’n bietje wienter’, zeie’ ze ien ’t gemeenthüs. Met zien drieën gienge’ met de muurvèèrf aon ’t wèèrk en aon ’t end van de dag leek ’t of d’r ’n klein snejbujke over de Määrt was gegaon. Huusse’ hiel wer ‘s ’n keer de vörpagina’s van alle krante’ met de èrste energiezünige kerstboom van Nederland.

  ’n Paor daag nao de Kerst wier de boom medeen wèr opgerümd. Mor zo geet dat altoos met alle bome’ die Huusse’ op de Määrt neerzet.

  ’t Duur nog ekkes, mor ik wuns ollie allemòl vas’ heel gezellige daag’.

  Wat te näöle’’? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

  Foepgruun

  Bej de Stadsquiz van dit jaor is ’n gloednej woord aon onze Huussese taol toegevoeg’. ’t Is de Huussese benaming vur al ’t moderne ètesgrej, zoas gojibèès en guinoa, dat ien Hooghollands powerfood wör genümd. ‘t Woord wier bedoch dör ’t team van de Stichting Volkswagen. Foepgruun sprèk vur zich: twee goeie Huussese elemente’, die same’ iets zegge’ over stille krachte’ die schienbaor ien sommige iengrediënte’ zitte’ opgebörge’.

   

  )

 • Majje en Hajje Open or Close

  Majje en Hajje

  Dur: Joop Brons
  Uit Mededelingen, Jaargang 41, nummer 5, 2016

  Lao’we mekaor gin Mietje nümme’, mor a’j ien Huusse’ wòn’, dan krie’j duk ok ’n vörnaam die vur büttestaonders onbegriepelik is. D’r kan nog zo op ’t geboortekaortje staon da’ ze ow (vanzelsprèkend nao de hele litanie van alle heiligen vur de deupname’ – dus ienclusief Maria) Toon zulle’ nümme’, dan zal iedereen ow nog aonsprèke’ as Teuje. Iedere Herman ien Huusse’ geet dur ’t lève’ as Majje, al dan niet van Stef. Of netuurlik as Majje van Truj, waorvan de leste naam dan wèr afgeleid van Geertruida. Majje en Truj van Aolten wònde’ trouwes ien ‘t witte boerderejke aon de Nielant. En Truj zie’j dan wer terug ien Kaot (Kato of Catherina) en Truj, ’t carnavalsduo van Annelies Neyenhüs en Wilma Demon. Die lèste is ’n geval apart. Ze lit zich graag rèkene’ onder de Schippers (Demon vur de büttewach’) en zich met kroon toezinge’ Lang leve De Koning. Mar ze hiet netuurlik ’t Huusses Mins. Vurda’j ’t wit hè’j dus ien Huusse’ ’n iengewikkelde naam aon de kont hange’. En mèkkelik is ’t al helemòl nie’. Nim now Johanna, da’ wör ien goed Huusses veranderd ien Hanne, mor ok nog ’s ien Hajje. En Johannes wier Hannes, mor da’ kon èvegoed Jäjje worde’. Of netuurlik Jaonus, want welke carnavalist herinner’ zich now niet de buutreedner Jaonus Klaossen, die vanwège zien slèèg wereldberoemd was ien heel Huusse’.
  D’r zien nog twee dinge’ die opvalle’ aon Huussese’ vörname’. Op de erste plek is dat ’t gebrük van verkleinwoorde’: Mietje, Bernje, Theetje, mor ok Lieske, Tönneke en Nölleke. En dan he’k ’t nog nie’ ins over Betje, Itje, Nödje. Um over Liedje en Daatje nog mor te zwiege’. En dan ’t twidde ding. Iedereen ien Huusse’ beschouw zien familie as persoonlik eigendom. Dan hiet ‘t ònze Hentje en ònze Leedje, bejvurbeeld. En dat eigendom wör dur iedereen gerespectierd. Want ien gesprèkke’ geet ’t dan over ollie Graodus of ollie Wietje. Ok over ollie vàd en moed, trouwes.
  Kees wör ien dialec’ durgaons Knillis. Mor dan wèr nie’ a’j de vaoder was van de ouwe gemeentearchitec’. Dan hiette je Kees. En de architec’ eiges nümde je Jan van Kees. En Kees van Jan van Kees had ien feite niet ins ’n mer achternaam nodig. Want op die menier zo ko’j ’n vörnaam ok verhuussese’.

  Wat te näöle’’? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  majje en hajje

   

  )

 • Wammòj? Open or Close


  Wammòj?

  Dör: Joop Brons
  Uit Mededelingen, Jaargang 41, nummer 3, 2016

  Huusses wör, zo wier mien les’ nog wer ’s gezeid, gezien as ’n luie taol. Iedere Huussenaor sloek de helf’ van de letters ien. Ik vur mien zie ’t nie’ direc’ as lui, mor erder as mèkkelik. ‘Wat mot je’ klink ok nog ’s ’n stuk onvriendelijker dan ‘wammòj - um alles nog ’s extreem same’ te trekke’. Bej ons wör’ de leste letter nooit ütgespraoke’ as ’t nie’ ech’ nodig is. En da’ gif bej alle wèrkwoorde’ waor ‘je’ achter köm vur büttestaonders raore dinge’ as: ha’j, mo’j en ku’j. En ok as wej ik of wej gebrükke’ sloeke’ we duk letters ien. Mo’k bejvurbeeld. Mor ka’k kan now nèt nie’. Dan zegge’ we toch mor liever kan’k.  

  A’j da’ lui wil nümme’, dan mo’j da’ vurral doen. Ik vur mien zie’ ’t meer as: ’n goeie Huussenaor hèt aon ’n half woord zat.

  Dat eigeste snelle taolgebrük zie’j ok bej ’t meervoud van sommige Huussese woorde’. Nim now hüs. Bej ons zegge’ ze: één hüs, twee huus en één dag, twee daag. Waor de res’ van Nederland ’t hele woord langer mik, make’ wej inkel de klank langer. Of we verandere’ die klank: één hond, twee hund. En um ’t nog wat iengewikkelder te make’, zien d’r ok ützonderinge’: Blaag kan ien inkelvoud en zonder klankverandering ok as meervoud worde’ gebrük. Mor… blage’ wör ok gezeid ien Huusse’. Vurral ien bepaold zinsverband, köm de snelle versie wer um de hoek kieke’: da’ hebbe’ blaag gedaon. Mor ’t is dan wer wel: blagewèrk. Je ziet ‘t: ’t Vèèrg’ zelfs flink noadinke’ dan taoltje van ons. Dus kom bej mien nie’ aon dat Huusses ’n luie taol is.

  ’t Lüster ève’ goed heel nauw ien Huusse’. De ene ui is de andere nie’. Nim now: de luie köster verrekte ’t um de vüste te gebrükke’ um te lujje.

  En as we ’t over ui hebbe’, dan nümme’ we dat look.


   (Wat te näöle’? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Huus  2huus 
   Eén hüs  Twee huus

   

   

  )

 • Arendsoog Open or Close


  Arendsoog

  Dör: Joop Brons
  Uit Mededelingen, Jaargang 41, nummer 2, 2016

  Lèze’ was leuk op de lèggere school, althans ik von’ ’t eiges één van de moiste dinge’ um te doen en te lere’. Mien opa was kleermaker, dus kreeg ik vur mien verjaordag ’n bükske van Pietje Prik. Mor da’ was ’n ützondering. Over ’t algemeen was ’t hèvig stichtelijke kos’ wa’j vur de kieze’ kreeg. Da’ begon al bej de erste communie met ’n kienderbijbel en ’t groot communieboek Bij Ons Thuis, alletwee üt de katholieke boekwinkel van Gèveling. Mor ik lustte alle letters rauw, dus ik verslond alles wat mien vur de oge’ kwam. En op school was ’t nao ’t lèèsplänkske ok medeen geloof wat de klok sloeg. Ik herinner mien de avonture’ van Kodjo, ’n bekeerd negerjöngske üt de rimboe van Afrika. Dat was ’n verhaol van missionaoris Bernard Eerden, die nog èèrs ’n vage link had met Huusse’. En Lazarus en de Rijke Vrek, ok al wer zo’n les ien braaf lève’ van de eigeste paotershand.

  En daor bleef ’t niet bej. Nim now Arendsoog. Dat was ’n regelrechte hit bej de jongens ien die tied. Bej de verkennerej wier ’t op kamp veurgelèze’ en van school wit ik dat ok meester Janssen d’r veul üt veurlas. Spannende cowboyverhaole’ üt ’t wilde weste’. Althans, dat doch je. Ien feite waore’ Arendsoog (de bejnaam van Bob Stanhope) en zien Indiaonse vriend Witte Veder hele nette katholieke kerls, die keurig op zondag tusse’ hun avonture’ deur nor de kerk gienge. ’t Pèrd Lightfeet wier dan vur de mis ekkes bütte’ vastgeknöp’. Arendsoog was ’n bedinksel van Jan Nowee die ien Aorem wíer gebore’ en nooit verder dan Den Haag is gekomme’. Ien feite wis’ Nowee helemòl niks van Arizona, ’t stukske Amerika waor ie altoos over schreef. Hej was ’n katholieke onderwiezer die d’r nog nooit was gewès’. Wat ie schreef over ’t woeste landschap had ie üt andere bükskes, zoas Winnetou.

  Ik zat ien de vijfde klas toen meester Janssen wer ‘s veurlas üt Arendsoog en de Goudkust. Halverwège ’t verhaol stopte ie en vertelde ons dat de schriever kort daorveur was dood gegaon. Kommer en kwel ien de schoolbanke’. Wej hebbe’ ien de klas ’n rozehüdje vur zien zielerust gebeeje’. Vervolgens gieng ’t verhaol verder, want ’t boek was gelukkig afgemak’ dur Paul Nowee, zien zoon. Mor nim van mien aon dat ’t wel effe schrikke’ was, vur ons blage’.


   (Wat te näöle’? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

  arendsoogboekje12022016kl

  )

 • Sprütte’ Open or Close


  Sprütte’

  Dör: Joop Brons
  Uit Mededelingen, Jaargang 41, nummer 1, 2016

  Waor vien’ je ien Huusse’ vandaag de dag nog ’n stukske sprütteland? Nèèrs mer. Hoogüt bej ’n volkstuinder. Misschien mor goed ok, want ’t plukke’ van sprütte’ was nie’ niks. Puur handwèrk! Ik had zelfs de stellige iendruk dat met de pluk wier gewach’ tot de snej dik op ’t land lag. En a’j de snej dan van de plant had afgeschöp’, zaote’ de sprütjes ok nog ’s met ’n flinke laag ies vasgevrore’ aon de plant. Met wante’ plukke’ gieng nie’, umda’j dan gin grip kreeg op de grünte. Dus stoeng je me’ tintelende vingers te blauwbekke’ op ’t land, want altoos wääide je de ieskouwe wiend um de ore’. Ik hè’ mien duk afgevraog’ wurrum d’r met de oogs’ nie’ wier gewach’ tot ’t däöide. Meugelik broch’ ’t grei bej bar weer meer op aon de veiling: ’t was ummers ’n wientergrünte.
  De sprütte’ wiere’ nao de pluk ien jute zakke’ gedaon. En dan was je d’r nog niet klaor mee. Half Huusse’ kan d’r over meepraote’ hoe ien de wienterdag ’s aoves op de keuke’ de sprütte’ moste’ worde’ schòngemak’. Iedereen had wel familie, vriende’ of buurluj waor je vur ’n paor cente per veilingkisje kon aonschuuve’. Want schòngemakte sprütte brochte’ per kilo nog veul meer op. Dan ko’j aon taofel onder ’t wèrk lüstere’ nor de radio, of nor de stèrke verhaole’ die wiere’ opgedis’ dur de schònmaakploeg. En ondertusse’ verdween de keukenvloer onder ’n dik dek van sprüttegruun. Mor ’t wèrk was zeker nie’ ongezellig: de hele aovend wier d’r koffie iengeschud en a’j nor hüs gieng wis’ je alle nèjs van Huusse’. En a’j geluk had, hörde je ok nog wat bakke’. Altied keurige möpkes, want niemand hòlde ’t ien zien kop um aon de keuketaofel ’n smèrrige bak te vertelle’. D’r zaote’ ummers altied wel vrollie bej. En ok tillevisie miste je op die aovende’ nie’, zeker nie’ toen Nederland nog mor één net had.
  Mor je kun je veurstelle’ dat d’r op zondag wel ’s vül dur deze of gene wier gekeke’ as d’r ’n kiend bej ’t wärm ète zei: “Ik lus’ gin sprütte’”. De blage’ moste’ ’s wete’ wat ’t vur erremoei ’t had gekos’ um die eigeste sprütte op taofel te kriege’.
   
   
  (Wat te näöle’? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  )

 • Paosavond Open or Close


  Paosaovend

  Dör: Joop Brons
  Uit Mededelingen, Jaargang 40, nummer 5, 2015

  Ien Huusse’ lej ’n straot, waorvan de naam de mèrste minse’ vur raodsels stel’: Paosaovend. Wat mo’j ow eige’ daor now toch bej veurstelle’? Eén ding wi’k zeker: met Paose’ het de naam niks van doen. Now ja, zéker… Letterlijk verstaon wej onder paosaovend tegeswoordig de zaoterdagaovend vur Paosen en wurrum zou je ’n straot zo nümme’?
  Huusse’ ken nog zo’n naam met ‘n tiedsaondujjing: Tienmèèrrege’. Mor die naam is üt te legge’. ’n Mèèrrege’ is ’n maot: ‘n stuk grond da’j ien éne inkele mèèrrege’ kon umploege’. Gao’ d’r mor aonstaon. ’t Verschil tusse’ ’n ouwe luie boer en ’n jonge kèrl die van opschiete’ hil, kan dus flink verschil make’. En dat bliek ok. In heel Nederland golde’ eeuwe’ terug allemòl verschillende afmetinge’ vur ’n mèèrrege’. D’r ware’ stukke’, zoas ien Utrech’, waor ’n mèrrege ’n bunder groot was. Daorbej stok Gelderland mor schriel af. Hier was de mèrrege zwat de kleinste van heel ’t land. Mor um now medeen te zegge’ da’ ze op Tienmèèrege’ de tied hebbe’ zitte’ verdoen? De klei za hier wel wat vetter zien gewès’…
  Terug nor Paosaovend: ’n aovend is gin maot. Wat ku’j now ien ’s hemelsnaam ien ’t düster doen en dan bedoel ik netuurlek wèrke’.
  Nee, vur aovend mo’j ’n duik neme’ ien de taolgeschiedenis. Daorien ku’j terugviende’ dat ’n aovend meugelekerwies steet vur van de zon af, of nog meer precies: gelège’ ien ’t westen.
  En Paos dan, zul gej ow eige’ afvraoge’. Wel, Paos köm meugelek vanüt ’t Latijn, waor Pascua steet vur weide of ète’. Andere’ minse’ verwieze’ nor ’n pas: ’n dörgangsgebied of meer waorschienlijk ’n stuk grond met griendhout, zoas elze’ of wilge’.
  Kort gezeid: Paosaovend is ’n stuk wei of akker, gelège’ ien ’t westen. En dat klop dan ok wer, a’j op de kaort kiek: want Paosaovend lei westelijk van ’t centrum van Huusse’. En ‘t zou best wel ’s zo kunne’ zien dat ok Paosaovend wel tien mèèrrege groot is.

  (Wat te näöle’? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  )

 • Ontdekking Open or Close


  Ontdekking

  Uit Mededelingen jaargang 40, 2015, nr. 3
  Dur Joop Brons

  De mèrste ontdekkinge’ ien de wereld zien dur meer minse’ gedaon. Duk tegeliek, gewoon umdat de tied d’r riep vur was. Bej mien ontdekking van de film (zestig jaor nao bruurs Lumière) lag dat wat anders. ’t Sprèk ien mien vurdeil da’k pas zes jaor was bej die gewaorwaording.
  Ik zat ien de èrste klas op de lèggere school, toen ik op ’n middag zag dat ien ’t lokaol ’t lich’ brien. ’t Was meteen zonneklaor wurrum. Vur de rame’ waore’ grote zwarte gediene’ gehange’, zodat ’t zonder de lampe’ stikdüster was. En ien ’t midde’ van de klas stoeng ’n vrèmde mesjiene met twee van die grote wiele’ d’r aon.
  “Kiendere’”, zei juffrouw Rouw, “wej gaon vanmiddag film kieke’”. Ze drääide ’t lich’ üt en ’t merkwaordige apparaot begon’ te zoeme’. Ik keek d’r naor en doch bej mien eige’: wat is daor now zo biezonder aon? Twee drääiende wiele’, ’n lämpke èèrs binne’ ien ’t ding en ’n raotelend bromgeluidje dat d’r üt kwam. Wiesneus as ik was, bleef ik naor die raore machine kieke’, want ik wou toch nie’ vur stom dur ’t lève’ gaon.
  Op zeker moment begonne’ de andere blaag ien de klas te lache’. Gelukkig niet um mien. Want toen had ik pas ien de gaote’ da’k nie’ naor dat zoemende drääiding mos’ kieke’ mor naor ’t witte schèèrm op ’t schoolbord. En ik mot zegge’ dat ’t ’n büttegewone ontdekking was, ok al was ’t ’n stomme film.
  ’t Was wèr ‘s iets heel anders dan de veurstelling die’j normaol op school meemiek: rèkene’ en schrieve’. En da’ alles met ’n kroontjespen, die gedeup’ wier ien ’t inkpötje. Inktvlekke’ die wiere’ opgezoge’ met ’n schoolkrietje. De kroontjespen wier afgevèèg’ aon de inktlap die mien moeder had gemak’ van ’n paor läpkes stof met ’n mooie knoop d’r op.
  Hoe dan ok. Ik was zo vol van die film dat wej thüs met sinterklaos ok ’n soortement toverlantéérn krege’. De film die d’r bej hörde, was ’n stripke van net dartig centimeter. De veurstelling duurde’ nie’ langer dan ’n minuut , mor ik hè ‘m zo duk op de deur van de vörkamer gezien da’k die film now nog kan drome’.

  Wat te nääole’? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • De bewaorschool Open or Close


  De bewaorschool

  Dur Joop Brons
  Uit Mededelingen, Jaargang 40, nummer 2, 2015

  Geleuf spölde ’n grote rol op school, zelfs al op de bewaorschool zoas de Antoniuskleuterschool iendertied dur iedereen wier genümd. ’t Begon al met de zwartgeklede nönnekes met die grote witgerande kappe’, die vur de klas stoenge’. Zuster Makrina stòk ’s mèèrs de hand op, klingelde met ‘n belleke en riep dan: ‘éérbied’. Dan wier d’r dur al die 4-jaorige’ blaag ien kienderkoor gebeeje’. Dat was nog niks vergeleke’ bej de ‘moederoverste’ van de school, zuster Melitia. Die knöpte zo now en dan ’s mèèrs de rozekrans van d’r lange zwarte kleed. Die bidketting met veul meer dan vijf tientjes was zo zwaor dat ie daornao dur vier kiendere’ tegeliek mos’ worde’ vasgehouwe’. En ’t bleef niet bej vashouwe’: de hele rozekrans wier vervolgens afgegèspeld.
  Iedereen van ’n bepaolde lèèftied zal zich nog kunne’ herinnere’ hoe ien de wèke’ vur de Umdracht vol hartstoch’ sträöisel wier geknip’. Met ’n schèrreke wiere’ stapels pepier versnipperd, zodat de brüdjes ien de processie nie’ met lège hande’ zouwe staon. En had ’t lef nie’ um te grote pepierkrümmels te make’, want dan ko’j alles nog ’s durmidde’ knippe’.
  ’t Geleuf stoeng op de allerèrste plek, dan kree’j ’n hele hort niks en dan kwam ’t lere’. Nou ja, lere’ is wel ’n heel groot woord vur kilometers slingers pläkke’, dingskes ütprikke’ of mätjes vlechte’. En wie aon ’t gezag van de nonne’ tòrnde’ kon rèkene’ op straf. Wie ’t ech’ heel smèrrig had gemak’ wier ’n hortje opgebörge’ ien ’n donker hok aon ’t eind van de gang (wier mien gezeid, want ik het ’t eiges nooit mee gemak’). Vur de lichte vergriepe’ wier strafwèrk ütgedoch’: ’t zette’ van zoveul meugelik stripkes nève’ mekaor op ’n stukske pepier dat daorna nog kon worde’ gebrük’ vur ’t sträöisel of de slingers.
  Wej as blage’ geleufde’ dat die nonne’ best meer konde’. Nee: we wisten ’t zeker. Want zo now en dan wier ’t slot van alle kaste’ afgehòld en dan kwame’ de leukste spellekes, deuze’ met klei en mooie poppe’ te vurschien. Iedereen kon dan nor hartelust speule’. Dan kwame’ de zusters langs met ’n vrèmde kerl en die zag dat ’t goed was.
  ’t Hèt jaore’ geduurd vurdat ik ien de gaote’ kreeg dat ok ’n kleuterschool wel ’s bezoek kreeg van de onderwiesienspectie.
  Mar die goeie man had de rug nog nie’ gedrääid of al ’t spölgrei gieng meteen wer terug de kast ien. Dan wier de kleuterschool wèr ’n bewaorschool met als hoofdvak godsdienst.

  Wat te näöle’? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Huussese klörrekes Open or Close


  Huussese klörrekes

  Dur Joop Brons
  Uit Mededelingen, jaargang 39, nummer 5, 2014

  Huusses is ’n mooie taol vol kleur, bedoch’ ik mien onderlès’. En nie’ inkel de klankkleur, mor ok de Huussese ienvulling van de klörrekes. ’n Rooie ku’j nie’ inkel kenne’ aon zien oranje häör of aon zien linkse vörkeur, ’t kan ok ’n aonhanger van Jonge Krach’ zien. Vur blauw gel’ ’t eigeste: wie blauw is, zal zeker nie’ worre’ opgesteld ien ’t èrste van RKHVV. Witte wiev’ zien helemòl nie’ wit, nè’ zo min as ’n Huussese gèèle las’ hèt van gèèlzuch’, al is dat leste nie’ op vurhand üt te slütte’. Wie gruun praot, is nog nie’ meteen zo gruun as gräs. En let d’r op da’j met Huusses Dictee gruun met ’n lange uu schrief en brün met ’n korte ü. Over klanke’ en klinkers gespraoke’. En over de bejpassende verwarring.

  Ik kwam op de Huussese kleure’ aon de hand van de discussie over Zwarte Piet, waorien de tegenstanders ‘t wèr al te gries make’. Vur de blage’ is ’t allang gin boeman mèr, mor iemand die soms met de roe ien de hand ’t sträöigrej mot bewake’ tege’ bar vreche kiender’ en, geleuf mien: da’ zien onderhand de mèrste’. Dat die kèrl, die duk ok nog ’n dèrn is, gewoon zien kleur hèt gekrege’ umdat ie bej ’t grüsas van de kachel ien ’t nachtelijk düster zien wèrk mot doen wör wel héél gemäkkelik vergète’. Ik zou zelfs kunne’ zegge’: de blage’ meuge’ nog van geluk sprèke’ da’ Zwarte Piet met ’n roe verschien’, vur ’t eigeste geld had ’t ok ’n räökeliezer kunne’ zien.

  De tegenstanders hör je inkel over de kleur zwart, mor ’t vil mien op dat de feministe’ zich nie’ gruun en gèèl ergere’ aon ’t feit dat Piet van oudsher ’n kerl is. Ja, dat zelfs de vròllie – zeg mor de Zwarte Rieten – zich as manspersoon ütdosse’. Hoewel…, of zo’n maillot onder zo’n pofboks now wel zo mannelijk is, daor ku’j ok vraogtekens bej zette’. Mor dan kom je ok medeen aon ’t kleedje van Sinterklaos, dus daor kan’k bèter mor over zwiege’. Ik wil mor zegge’: a’j alles zo zwart-wit wil zien, dan lop je ’t risico da’j bont en blauw eindig.

  Wat te näöle’? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

 • Typisch Huusses Open or Close

  Typisch Huusses

  Dur Joop Brons
  Uit Mededelingen, Jaargang 39, nummer 4, 2014

  Ik las lès dat aon de universiteit ien Nimwège’ wör naogedoch’ over de ‘Gelderse identiteit’. Da’s nè’ zoiets as studiere’ op de vraog of je van rège’ ok dreug kun blieve’. Is Huusse’ Gelders? Jao, mor inkel umda’ wèj toevallig èèrs tusse’ de Randstad en Duitsland wone’. Mor vur de rès’ hebbe’ wej volges mien èch’ helemòl niks mè’ Gelderland. Dur onze vurouders is d’r zelfs jaore’ tege’ gevochte’, dink nog mor ’s aon 1502. Ien dat jaor wou Karel ik-wil-nog-veul-meer-van-Gelre ok Huusse’ ienbosse’.
  En wat hèt Huusse’ now toch met Aorem of Nimwège’? Weinig. Tot vur tachtig jaor terug ko’j d’r amper of zelfs ginnins komme’. En dan praot ik nog niet ins over Wienterswiek of pakweg Hattem. Ze praote’ anders, ze geleuve’ anders, ze ète’ zelfs anders.
  En zelfs nog dichterbèj lei’ ’t gevüllig. De gemiddelde Huussenaor vien nog heel wat stevige dinkbeeldige dörpels op de weg nor Bemmel ien ’t zelfbenümde en dur Gelderland min of meer opgedronge’ Lingewaard.
  Dus nee. Pròt mien nie’ van typisch Gelders.
  Hèt Huusse’ dan vanwège’ historische bande’ meer met Duitsland, en Kleef ien ’t biezonder?
  Bu’j toch gek! Vur 1816 was Huusse’ ok allinnig mor goed öm de kas guns te spekke’ (vur zover d’r hier nog wat te haole’ viel). En as d’r al ooit iets van liefde was, dan is die sinds de oorlog en de verlore’ finaole van 1974 ok zo goed as verdwene’.
  Da’ onderzoek nor de Gelderse identiteit is studentevoer waor ik gin honger van krieg. Huusse’ hèt gewoon zien eige dinge’: lekker eigenwies en altied ien vur ’n feesje. Serieus ien ’t mekaor de kachel aonmake’ en ’t daorna afpruuve’. Gròts op de eeuwenoude gebrükke’ en ’t bedinke’ van nejje tradities. Huussenaore’ zien soms ommundig, mor altoos mundig genoeg as ’t zo ütköm. Ze praote’ dezelfde taol, ze begriepe’ en helpe’ mekaor ondanks alle verschille’. Huusse’ is ummers rood, mor ok blauw. Stads, mor ok Zands. 
  Nie’ gezoch’ Gelders, mor gewoon: typisch Huusses!

  Wat te näöle’? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

     

 • Umtrekke’ en üttrekke’ Open or Close

  Umtrekke’ en üttrekke’

  Dur Joop Brons Uit Mededelingen, jaargang 39, nummer 3

  Paose’ en de Huussese kermis zien twee momente’ ien ’t jaor die durgaons bepaolend waore’ vur de aonpassing van de lokaole kledingvurschrifte’. Met Paose’ moch’’t zommerse grej wèr aon (’n bloot kleedje, hör ik sommige minse’ al zegge’). En vur wie de aondach’ niet inkel bej de plechtigheid van de mis bleef hange’, was de zondagse kerkgang op zo’n feesdag ’n waore modeshow van al ’t nejje zommergrej. Wèèr of gin wèèr. Kiepevel ’s aoves bej ’t Paosvuur, dat mor nie’ op wou schiete’, ’t miek allemòl nie’ üt.
  En met de Huussese kermis gebeurde precies ’t tegenovergestelde. De wienterjasse’ wiere’ wèr üt de motteballe’ gehaold, al liep ’t zweit tappelings langs de rug aj met de familie op ‘wärme kermiszondag over de mèèrt langs ‘t schäötje liep . ’t Was now eenmaol kermis, dus mos’ ’t nejje wientergrej getoond worde’ aon den volke. Dat zal ok wel de driefvèèr zien gewès’: ’n afgelaoje’ kerk of ’n druk kermisterrein waor iedereen kon zien da’j nej grej had.
  Kleding ien Huusse’. ’t Zondagse grej as afwisseling van de mesjèsterse boks. Want met wèrkklere’ ien de kerk, dat gaf gin pas. “Gao ow eige’èrs’’s vlug ömtrekke’,” kreej dan te heure’. Ömtrekke’. Ik wit niet of ’n now ’n samentrekking is van ömkleeje’ en aontrekke’, of dat ’n Duits resje is (umziehen), dat is blieve’ hange íen Huusse’. Feit is dat ’n typisch Huussese ütrdrukking is, die nog steeds wör gebrük’. Verkleeje’ was ’t ien ieder geval niet, want dat dee’ je inkel mè’ carnaval.
  Nog zo’n ütdrukking: “Ik mos mien eige’ helemòl üttrekke’ bej de dokter”. En dink d’r aon: met twee t’s. ’t Is ummers gin gimmestiek. 
  Da’ ömtrekke’ dü’ mien dinke aon ’n ander Huusses woord, of misschien is ’t bèter te zegge’’n woord dat hier goed bewaord is gebleve’: trèk. Waor heel Nederland praot over tocht, zegge’ze bej ons: hej steet op de trèk. Of gooi die deur ’s ien ‘t gat, want ’t trèk’ hier.
  Datzelfde woord köm je trouwes ok tege’ bej de Huussese Umdrach’. As ’t kanon hèt gebulderd, dan zegge’de minse’ tege’ mekaor: de processie trèk wer.
  De Umdrach’, ok zo’n ütgespraoke’ kans um ’t goeie grej wèr ’s üt de kast te haole’. D’r steet ummers genoeg volk nève’ de kant um te laote’ zien dat ’t ow zo slech’ nog nie’ geet. Al zou ik mien eige’ daor niks van aontrekke’…

  Wat te näöle’? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

 • De kiendermaot Open or Close

  De kiendermaot

  Dur: Joop Brons
  Uit Mededelingen, Jaargang 39, nummer 2, 2014

  De wereld wör gedurig kleinder sinds je ’m as kiend ontdekte. Toen ik vroeger bütte’ met de kit kole’ mos’ gaon scheppe’ üt ’t kolehok, had ik altoos flink de jü ien. Niet ins zozeer vanwège ’t weer. Ien die tied, en vurral ien mien eigen belèving, snejde’ en störmde ’t ummers de hele wienter en ’t vroor ok nog ‘s dat ’t krakte’. Nee, waor ik tegen opkeek was die enorme kole’kit. Zwart, zwat manshoog en hòs’ nie’ te tille’. Nou ja, vur ’n männeke van ’n jaor of zeuve’, acht dan. Ik keek al aodemloos nor die kèrls van Bles die met hun zwarte gezichte’ zonder enige moeite lachend ’n mud kole’ op hun schouwers achterum brochte’. Kèr’, wat ware’ die luj stèèrk.
  En wat vül je ow eige’ dan besodemieterd as je jaore’ laoter ien ’n soortement museum wèr ‘s ’n kit ziet. ’t Was zo’n petieterig klein ding, da’k mien eige’ met terugwerkende krach’ schaam da’k toendertied lag te maauwe’ over da’ kole’ haole’.
  Mor achteraf bliek alles klein: de hüskamer waor wej spölde’, was met schuufdeure’ afgeslote’ van de vurkamer. Zo ko’j met weinig kole’ ’t ien hüs toch lekker wärm houwe’. En nim de enorme weckketel: ok die vil achteraf bar tege’. As blaag doch’ je nog dat daorien minstens vur ’n heel weeshüs en ok nog ’s vur de hele wienter wier geweck’. Niet dus. ’t Hüs van mien opa en oma, waor ze vroeger met zien twaolve’ sliepe’… Je snap vandaag de dag zwat niet dat ’t allemòl paste. Gemète’ nor die kiendermaot was de spöltuin achter de diek ’n plek waor je serieus gevaor liep te verdwaole’.
  Keek je vroeger nor de vuilnisimmer die Spitman iedere wèèk kwam lège’, dan ha’j toch de iendruk van ’n grote bak. Now wit je dat ie helemòl niks veurstelde, d’r kon zwat niks ien. Dat hoefde toen ok nog nie’. Minse’ wiere’ nog nie’ opgezaodeld met overbodige verpakkinge. Op alle flesse zat statiegeld en d’r was altoos wel hier of daor ’n mistvaolt’, ’n plüshoop of desnoods ’n vürreke ien de buurt.
  Je kun ow eige’ nie’ mèr veurstelle’ dat iedereen ’t tegeswoordig met zo’n mini-bäkske zou motte’ stelle’. Ik vraog mien eige’ wel af hoe de kiendere’ van now laoter op al onze bakke’, zakke’ en containers zulle’ terugkieke’. ’t Kan hòs nie anders dan dat ze zich ons zulle’ herinnere’ as enorme smèrzakke’.

  (Wat te näöle’? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) 

  )

 • Slim en slok Open or Close

  Slim en slok

  Dur Jaap Brons
  Uit Mededelingen, Jaargang 39, Nummer 1, 2014

  Ien ’t Huusses ku’j soms dinge’ zegge’ die heel anders zien dan ze lieke’. Nim now ’t simpele woord slim. As Huussenaore’ tege’ ’n büttestaonder zegge’: “’t Is nie’ slim da’j gin Huusses kun”, dan bedoele’ ze nie’ da’j ’n stommerik bun. Althans niet zo direct… Slim is dan vurral bedoeld um te zegge: ’t gif nie’ da’j ’t dialec’ nie’ machtig bun.
  ‘t Is opnej ’n bewies dat ’n streektaol veul dinge’ bewaor üt ’n heel oud spraakgebrük. Vierhonder jaor geleeje’ wier ‘slim’ nog gebrük um te zegge’ dat iets scheif of schüns was. Umdat ien Nederland iets dat recht is, ok meteen as goed wör ervare’, kreeg scheif (lèès: slim) dus ’n negatieve bejklank. En da’s volges de Nederlandse taolbonze’ van Onze Taal van kwaod nor èrger gegaon. Gaondeweg wier de betekenis van slim zelfs slecht, verkeerd of gemeen.
  Bej ons ien Huusse’ wör ’t woord slim ok ien die betekenis gebrük. As d’r wör gezeid: hej is d’r slim aon toe, dan wör zeker nie’ gemeind dat ie aon ’t afstudiere’ is. Durgaons steet dat vur dat d’r iemand slech’ lig’, oftewel zwaor ziek is.
  ’t Is ’n iengewikkeld verhaol, dus ’t is nie’ zo slim a’j ’t twee keer mot lèze’.      

  Op de vraog um Huussese ütdrukkinge’ van ’n paor mònd geleeje’ kwame’ heel wat reacties. Vurral familietaol over ’t ète’. Daor kom ik ien ’n volgend stukske nog wel ’n keer op terug. Mor d’r was ok iemand die nümde ’t woord slok, ien de zin van: ’t touw hieng slok (slap).
  Ien tegenstelling tot slim köm slok niet üt ’t oud-Hollands. Slok wör vurral gebrük’ ien de oostelijke dialecte’ – um ’t wa’ kort dur de boch’ te zegge’: ien Overijssel en Huusse. ’t Woord köm nog ’n bietje terug ien sluik, van sluik häör. Op andere plekke’ wör slok ok nog wel gezeid um aon te geve’ dat iemand nie’ krachtig optreej: De baos is vuls te slok. Mor bej mien wete’ gebeur’ da’ ien Huusse’ nie’(of misschien wel nie’ mèr).
  De overeenkoms’ tusse’ slim en slok is ien ieder geval da’ ze alletwee (nog) nie’ ien ’t Rooie Bükske staon. En da’s nie’ slim.

  Wat te näöle’: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

 • Strükkele' over sträöisel Open or Close

  Strükkele' over sträöisel

  Dur Jaap Brons
  Uit Mededelingen, Jaargang 38, Nummer 5, 2013

  ’t Vierde Huusses Dictee lei alwèr achter ons. En ’t mot gezeid: ’t was nie’ mèkkelijk, mor wel heel ienteressant um te zien dat ’n volle zaol driftig mee zat te schrieve’. ’t Stukske over de nejje burgemeester was nie’ bedoeld um hur ’n oor aon te nääie’ as wel um ’t publiek op ’t verkeerde been te zette’. En dat lukte aordig. De mèrste luj strükkelde over woorde’ as sträöisel en joechjagge’. Dit was de teks’:

  ’n Vrouw as burgervaoder. Bèèter! Ik hed al gelèèze’ da’j hur um ’n bòdschap kun’ sture’. Onze moeders zeie’ ummers jaore’ terug al, a’j grünte’ of ’n stukske vèrrekesvleis gieng haole’: “en dink d’r um da’j um ’n bönneke vraog’”. Schuurmans is nog gruun ien Huusse’, mor ’t verschil tusse’ rooie’ en blaauwe’ lit d’r koud. Ze gee’ nie’ vur één klörreke. Wel vur twee huus’.
  As Marianne met ’n hupse ketting um de raod veurzit ien de Valöm, vil op da’ al die pòlletieke drääiers inkel kwatse’ en joechjagge’ üt ängs’ um straks onderüt te gaon. Die van ons zien Huussese gèèle, Zandse keievrèters, en d’r zit ’n inkele slaotkont tusse’. Die luj näöle’ bekant tot mèllekerstied over geld dat d’r nie’ is. Dan mo’j as burgemeester ’n echte baonevèègster zien.
  Ze mot mee ien die Huussese gebrükke’, die’j nèèrs anders vien’, zoas ’t vleiskeure’ en d’n èrste make’. En ze mot vurral deil ütmake’ van de schutterej: kieke’ nor ’t vindele’, ’t tèèrhüs aondoen en tusse’ de koninge’ dör ’t sträöisel bajjere’. Schuurmans wör gin beschèèrmheer bej de schutters. Marianne wör gewoon Sint Jänneke.

  Winnaores wier (vur de darde keer op rej) Dinie Nijenhuis-Berns en bej de groepe’ gieng de prijs naor de Bevelanders (vur de twidde keer).
  Stennis was d’r bej de ütverkiezing van ’t Huusses woord vur terras. De sectie Heemkunde had gekoze’ vur Büttezaol (iengezonde’ dur Annie Middeldorp-Jansen). ’n Woord da’ pas’ ien deze tied, waor de ene helf’ van de gaste’ binne’ blief zitte’ en de rest nor bütte’ geet um te kunne’ roke’. Mor met die keus was de (binne)zaol ’t helemòl niet ins. Massaol wier gepleit vur ‘züpstüpke’, ’n vondst van Lambert Nijenhuis. Üteindelijk liet de jury zich overtuuge’, met as gevolg dat Huusse’ nie’ één, mor zelfs twee woorde’ het vur ’t hooghollandse terras. Mar ’t moist van alles was netuurlijk dat d’r mar liefs’ 89 ienzendinge’ ware’ binnegekomme’. ’t Huusses lèèf’ en daor kunne’ we allinnig mor blej mee zien.

  Wat te näöle’? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

 • Husse’ en hangore’ Open or Close

  Husse’ en hangore’

  Dur Joop Brons
  Uit Mededelingen, jaargang 38, nummer 4, 2013

  D’r is genoeg van Huusses gruune woordenschat dat nooit ’t Rooie Bükske het gehòld. En dan bedoel ik vurral ütdrukkinge’. Wieshede’ die thüs aon taofel wiere gebrük’, duk um de kiendere’ aon die eigeste taofel de mond te snoere’. Op ’n simpele vraog as “wa’ ète’ wej vammiddag” ko’j ’n antwoord kriege’ waor je niks wiezer van wier: “Husse’ met lange stèèrte’”. Of a’j wer ’s wat kwiet was en je vroeg aon ow moeder wor je ’t zou kunne’ viende’, dan wier je ok op ’n dwaolspoor gezet: “Op zolder achter de put.”
  Bej ons thüs was nao ’n domme vraog steevas’ de ütdrukking te höre’: Je het ezels en hangore’. Mien moeder wou daor mor mee zegge’: klunze’ hej ien soorte’ en maote’. ’n Mooie kreet, zolang ’t mor tegen ’n ander wier gezeid.
  Zo wiere’ ien ieder hüshouwe’ wel dinge’ geroepe’, die je laoter wer gebrükte’ um je eige’ kiendere’ af te kunne’ troeve’.
  Enig verbaol geweld wier zonodig bej sommige ouders zo now en dan ok afgewisseld met ‘n meer hardhandig optreeje’. Ik hörde ooit ’n moeder tege’ d’r kiendere zegge’: A’j now nie’ snel de kieze’ op mekaor hou, dan krie’j ’n pak slaag da’j de twaolf apostele’ kun zien danse’. Ik kon mien toen lèvendig veurstelle’ dat die blaag niet ech’ verlège’ zate’ um zo’n bijbelse veurstelling.
  D’r motte’ ien heel Huusse’ veul meer van die gezegdes zien, die van vaoder op zoon zien overgegaon. Nim mor as vurbeeld: ik hè’ honger as ’n zaoddorser. ’t Zou toch eeuwig zund zien as die krete’ straks verlore’ gienge’. Durrum is de sectie Heemkunde op zoek nor dat soort opmerkinge’ en vurral die nog niet ien ’t Rooie Bükske staon, of al èèrs ien Huusse’ aon de muur zien gespiekerd. ’t Is gin zeik op de greep: je doei ’t nie’ vur niks, je bewaor ’n stukske Huusse vur ’t naogeslach’. Stuur ze op, gif ze deur of douw ze ien de bus bej de Historische Kring.   
  En vergèt vurral nie’ te komme’ op 21 november nor ’t jaorlikse Huussese Dictee ien de Büttepoort. Die aovend staon we ütgebreid stil bej ’t Huusses. De ‘nejje’ ütdrukkinge’ komme’ dan vurbej, net as ’n nej Huusses woord vur terras. Iedere zichzelf respectierende kroegbaos ien de kom het tegeswoordig ummers ’t meubilair op straot staon, vermoedelijk um te vurkomme’ dat ie eiges op straot köm te staon.
  Wie wit ’r ’n mooi Huusses alternatief vur ’t hooghollandse terras? ’t Moiste woord wör op 21 november bekendgemak’ en opgenome’ ien de volgende druk van ’t Rooie Bükske.

  Wat te näöle’ (of nejje ütdrukkinge’): Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Kienderfantasie Open or Close

  Kienderfantasie

  Dör Joop Brons
  Uit Medelingen Jaargang 38, nummer 3, 2013

  Kiendere’ lève’ ien ’n ’n heel eige’ dinkwereldje. En da’s mor gelukkig ok. Ik kende iemand die tege’ zien eige’ blage’ had gezeid dat Sinterklaos mor ’n bedinksel was van grote minse’, inkel bedoeld um ’t kleine grut de leste wèèke’ van ’t jaor zuut te laote’ blieve’. “En ow cente’ ien de tes te kunne’ houwe’,” docht ik toen bej mien eige’. Zo’n opstelling vien’ ik now ’n vörm van kiendermishandeling, pure diefstal van de moiste tied üt de jeugd. Mor lao’k vurral vur mien eige’ praote’: ik koester die herinneringe’ aon 5 december as ’n kostbaore schat. Ok al leek die sinterklaos meer op ’n oom en verrèkte mien tante zich zwart te laote’ make’. De cadeautjes waore’ niet groot, mor ’t fees’ was büttegewoon.

  ’n Kiend lit zich de fantasie nie’ lich’ afpakke’. Ik hè’ ’n nichtje die ’n hele bank vol poppe’ stoeng te dirigiere’ as was ’t ’n kienderkoor. En wie ken d’r gin blage’ die zich ienbeelde’ dat ze tusse’ allemòl lèège döös ien ’n volle winkel speule’? De mottekis’ bej ons op zolder was altoos wer goed vur ’n verkleedpartej of ’n toneelstukske. En welk jöngske is nog nooit Johan Cruijff gewès’? Kiendere’ lève ien hun eige’ wereld en daor ku’j bèter mor heel zünnig op zien.

  Soms zelfs is die fantasie te mooi um dur grote minse’ bedoch’ te worde’.
  Zo reej ik ooit met mien dochter achterop de fiets over de Eldense Diek, die ze ien Elden trouwes de Huussese Diek nümme’. ‘t Kiend praotte de godganse weg honderdüt. Mor opins wier ’t heel stil acherop. Gek van pèèrde’ zag ze ’n hings’ ien de wei onderaon d’n diek. Mien was ’t bees’ ok al opgevalle’, al was ’t mor umdat de hings’ zo zichtbaor ‘hingstig’ was aj mor kon dinke’.
  Mien dochter was dat opgewonde’ aonhangsel ok al opgevalle’.
  “Wacht ’s ekkes papa,” zei ze. “Dat pèrd daor krieg ’n veule’.”
  “Hoe kom je dor now wer bej?” vroeg ik d’r.
  “Dat kuj toch zien”, was d’r eigewieze antwoord. “’t èrste peutje is d’r al üt.”

  Wat te näöle’? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Pipo's schuld Open or Close

  Pipo’s schuld

  Dör Joop Brons
  Uit Mededelingen jaargang 38, nummer 2, 2013

  De blage’ van tegeswoordig wete’ nie’ mer wa’ speule’ is, hör je duk (vurral ouwere) minse’ zegge’. Ze zitte’ de godsganse dag achter ’n beeldschèèrm, zonder dat ze d’r weet van hebbe’ of ’t bütte’ now règen of snej’. “Da’was ien onze tied heel anders”, wör d’r dan achterop gezeid.
  A’j d’r over naodink, mo’j toegeve’ dat ’t jonge grei vroeger wel nor bütte’ mos’. D’r was gin tillevisie en nauwelijks tillefoon. Dus a’j mekaor wou sprèke’, dan zoch’ je mekaor op.
  Van de andere kant: je kon altoos stoepbande’. ’t Enige verkeer dat ik mien eige’ herinner was melkboer Jan Bouwmeister, met zien pèrd en wage’. D’r was dan wel gin tillevisie, mor ’t beslaon van zien hitje dör Jo Veenhüs, de smid, was op zich al ’n spannende vertoning.
  Of nim tolle’. Mo’j now ’s prebiere’. De kans is gròtter da’j eiges met de zweep krieg, omdat ’n tölleke now eenmaol zien eige’ weg geet, ongeach’ of daor now auto’s aon geparkierd staon. Mien opa miek ien die tied de prachtigste vliegers vur mien. ’t Bleef gedurig ’n gevech’ um de vlieger hoog te houwe’ en toch zoveul meugelijk briefkes langs ’t töwke umhoog te wèrke’.
  Voetballe’ of verstoppeltje speule’: ’t kon allemòl gewoon op straot. ’t Was ’n biezondere tied. Ik was zeker niet d’n enige die met ’n mes ien de tes nor school gieng. Alle jongens spölde’ ummers messepötje op de spölplaots.
  De ummekeer kwam met de tillevisie. Dappere Dodo en Pipo de Clown, die twee hebbe’ de blage’ van straot gehòld. Op woensdagmiddag dook je met ’n hele klüt kiendere’ èèrs ien de buurt nor binne’ vur ’t kienderürreke, dat trouwes hoogüt ‘n half uur duurde.Alle schoene’ wiere’ tege’ de klok van vijf ien de gang op ’n hoop gemieterd. ’t Magische ding wier aongezet en nao pakweg een of twee minute’ verscheen d’r ’n piepklein zwart-wit beeld ien ’n hele grote brünne kast. Wej smulde’ d’r van. En de kiendjes ien donker Afrika trouwes ok, want je kwam niet weg vurda’j ’n cent ien ’t missiepötje had gedaon. En da’s ien deze tied heel anders.

  (Wat te näöle’? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 • Huusses ien opmars Open or Close

  Huusses ien opmars

  Dör Joop Brons
  Uit Mededelingen, Jaargang 37, nummer 4/5, 2012

  len tied van crisis kieke' minse' graag achteröm, figuurlik dan. Iedereen hèt 't dan over de goeie ouwe tied, mor vergèt de élend üt die daag'. 't Zien vurral de mooie dinge' die bejblieve'. Ok 't Huusses is, misschien wel um die reeje' met 'n opmars bezig. Dat zou je kunne' concludiere' üt 't grote aontal schrievers bej 't jaorlikse
  Huussese Dictee. Zwat iedereen ien de zaol van de Büttepoort schreef op 22 november mee en met minder ketsers dan vurgaonde jaore'. Hieronder de teks' van
  't dictee, waorien Diny Neijenhuis (losse schrievers) en De Smèrzakke' (groepe') zich liete' zien as de stèèrkste' onder de beste'.

  I Gin honger mer ien Huusse' De tied da'j ien Huusse' 's aoves met 'n lèège bük onder de dèèkes kroop is vurbej. De jaore' van 'n inkel snitje mè' wa' kaoie', 'n petieterig stukske wors' bej de boeremoes en tot snot gekòkte andievie zien geschiedenis.
  Ok de lookslaowt, 't breudje stip of 'n vrètsel smouzebone' zien al zwat vergèète'.
  II Tegeswoordig krüppe' ze bej mekaor aon 'n töffeltje en vrèète' zich 't mök aon büttelands grej. Middagèète' doen ze now 's aoves. En tusse' de middag zitten ze - afgaond op de naam - op het terras van 't clubhüs van St. Petrus en pruuve' van 'n glääske wien en 't goeie lèève'.
  III Now sleet de crisis wer toe. Mor Huusse' lit zich nie' gek make'. Honger was van eertieds. Gin koerkende mage' mer ien ons städje, en da' köm vurral dur de gemeente. Inkel al van 't idee um hier 'n bus aon dräödjes te laote' lope' het iedereen het heel Huusse' al gegèète' en gedronke'.

  't Gròtste probleem zat ien de 'lange' klinkers. Wa'j ien Huusse lang ütsprèk, schrief je met 'n dubbele klinker: dèèkes, èète'. Die aovend wier ok 't Huussese woord vur trolleybus. bekend gemak': Strükkelbus. De jury koos vur dat synoniem vur de draodbus, umdat d'r al 'n college over is gestrükkeld, 't hele proces bol steet van valle' en opstaon en de bus eiges nor verwachting strükkel over 'n meerdheid ien de raod. 't Woord wier verzonne' dur Sjaak Benders. Tot slot nog één vermakelik zinneke üt 't taolspel Tien vur Huusses: De venter trok zien rèègenjas üt en begon 't fernüs te potlooie'. Die wou ik ollie nie' onthouwe'.

 • Op ’t stüpke blieve’! Open or Close

  Op ’t stüpke blieve’!

  Dur: Joop Brons
  Uit Mededelingen, jaargang 38, nummer 1, 2013

  As je as kiend ’n bòdschap mos’ doen, dan kreej’ van ow moeder duk ’t advies mee: ‘netjes op ’t stüpke blieve’. Dat was mekkelijker gezeid dan gedaon. Ien ’t centrum van Huusse’ brok je ien die tied zwat de nek over de stoepen ien allerlei hogtes, met en zonder hindernissen en ien alle meugelijke bestarotinge. De ene stoep was ’n stoeptegel hoog en ’n krappe stoeptegel breed, ’n ander had inkel bej de veurdeur ’n soortement träpke en um de haverklap zat ‘r ’n rooster, waordeur spulle’ van büttenaf ien de kelder konde’ worde’ gelaoje’. Je kon toch ummers bezwaorlik met ’n mud piepers dur ’t hele hüs sjouwe’. En wat te dinke’ van de niet te onderdrukke’ drang van iedereen um de eige’ stoep af te schèrme’ me’ alle soorte’ hekwerke’. Ik kan me bejvurbeeld ’t kwartronde hek béj juffrouw Hulsman vur de deur nog lèvendig vur de gees’ haole’. Blief met al die ongein mor ’s netjes op ’t stüpke.
  De gemeente het bej één van de veule komplanne’ ’n end gemak’aon de Huussese stoepterreur. Inkel béj de Gelderse Gèvel ien de Langestraot is d’r, gelukkig mor, nog ’n ouwerwets stukse stoep bewaord gebleve’. Kiek mor ’s goed a’j ien de buurt kom.
  Hoe köm ’t trouwes toch da’j ien ’t Huusses de oe-klank net zo duk as onregelmaotig dur ’n uu-klank wör vervange’? Je praot hier van stoep, mor as verkleinwoord wör ’t ienins ’n stüpke. En dat eigeste gel’ vur snoep (snüpke), schoen (schüntje) of voet (vütje). En dat terwijl ien woorde’ as gruun en bruur altied de oe dur de lange uu-klank wör vervange’. En dan zien d’r nog gevalle’ dat ’n oe ’n oe blief: zoas boer en zien koeie’. En om ’t simpel te houwe’ zien d’r ok nog woorde’ die inkel ien ’t Huusses ’n oe kriege’, ik nüm stoemp, zoer en schoeks. En dan hè’k ’t nog nie’ ins nie’ gehad over raore combinaosies as gruunboer of poetsdükske. ’t Zal allemòl wel wat van doen hebbe’ met onze Duitse afkoms’.

  Mor, hoe dan ok: ‘t blief ’n heel gedoe mè die raore Huussese oe van ons.

  (Wat te näöle’? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 • Huusse' gasvrej Open or Close

  Huusse’ gasvrej

  Dör Joop Brons
  Uit Mededelingen, Jaargang 37, nummer 3, 2012

  Al dukker hè’k op deze plek gezeid dat dialec’ ’n schatkis’ is vur ouwe woorde’.  De sprèèktaol lit zich lang nie’ altoos dirigiere’ dör bedinksels van bovenaf.
  En Huussenaore’ zien bovendien van hüs üt al vuls te eigewies um elke taolverandering klakkeloos te acceptiere’.
  En dat gel’ zeker vur straotname’.Nim de Paoterslaon, die ooit van overheidswege Kloosterlaan is gedöp’.
  Iedere Huussenaor zing’ over, en kus’ op de Paoterslaon, zelfs de iemport wit nie’ bèter as dat die romantische weg onder ’t kastanjeloof zo hiet.
  Ons städje is ok ien ’n andere betekenis ientusse’ gasvrej geworre’. Vroeger hiette’ de Pèperstraot officieel de Pepergas.  mor dat was kennelik nie’ netjes en deftig genoeg.
  ’t Eigeste gold vur de Hubertsgas, vördat ie ien de Bruinstraot wier veranderd. (’t Sträötje wier genoemd nor de familie Huberts die ien De Gelderse Gevel ’n brouwerej en daor tegenover café De Roode Leeuw had).
  Zo zien de gassen letterlik üt ’t straotbeeld verdwene’.  Net as trouwes de Damsteeg, die umwille van mojjigheid tegeswoordig Damstraot hiet. De Pèpergas wör dör ouwe Hüssenaore’ nog steeds zo genümd.
  Net zo goed as de Looveerweg nog as de Vèèrweg bej iedereen bekend steet.
  ’t Knienepäädje is (ondanks de bestraoting) nog steeds ien gebrük al wete’ ze ’t päädje op ’t gemeentehüs, dink ik,  nie’ ins te ligge’. 
  En toen zwat veertig jaor geleeje’ wier beslote’ um botweg alle straotnaambordjes ien te korte’ (echtwaor, met ’n iezerzaag) konde’ de bedinkers van dat raore plan niet meteen ok al die lange name’  üt ’t collectieve geheuge’ snejje’.
  Zo wör de Pastoor van Wijkstraot nog steeds zo genümd en allinnig de onwetende’ laote’ de pastoor valle’.
  De Dokter Bosmansstraot bleef ondanks de iezerzaag de dokter houwe’; üteindelik is met de nejbouw de dokter in de Bosmanshof teruggekomme’.
  Niet altied hebbe’ de ouwe name de slag um de eeuwigheid gewonne’. Nim de Hubertsgas en van recentere daotum de Leproseriestraot, verdwene’ um de besmettelikke naam.
  En misschien is ’t ok wel zönd dat de Sträötjes nie’ mer bestaon en dat de Steenstraot now Helmichstraot hiet, al wör de Gouwen Ingel aon die eigeste straot duk nog Reintje genümd, nor de eigenaresse van honderd jaor terug. Dat dan wer wel.
  Nog één dingske. De Bloemstraot is gebleve’,  al is t-ie verhüs’ van de Vicariestraot (de nejje naam) nor achter de Strüfstraot.
  Daor pas die naam bèter bej de Diepe, de Vlote en de Grote Bloem, al wör die leste dur heel eigenwies Huusse’ nog steeds Domineeswaoter genümd.

  Mog wat te näöle’? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 • Beschofte mundigers Open or Close

  Beschofte mundigers

  Dör : Joop Brons
  Uit Mededelingen, Jaargang 37, nummer 2, 2012

  De Vara gebrük op tillevisie ’n aordige spreuk: ‘Blief verschillig’. Zo’n zegswies krijs’ as ’t waore um ’n Huussese ienvulling. Want nim now ’t woord onbeschof’. ’t Suggerier ummers dat d’r ok zoiets besteet as beschof’. Zo van: ik wier aongehouwe’ dur ’n barre beschofte kerl; hej spròk zelfs met twee woorde’. En wat ducht ow van onmundig? A’j bar onmundig rej, dan stao’j zo met auto en al ien de een of andere winkel ien Huusse’. Mor beteken dat dan ok meteen, da’j ok nog mundig kun sture’? ‘t Toppunt van Huussese keurigheid zou kunne’ zien: de hele raodsfractie bestoeng üt pure beschofte mundigers.
  Üt de Taalkalender van Onze Taal begriep ik dat ’t Huusses onderhand een van de oudste taole’ binnen ’t Nederlands mot zien. Zo wier in de Middeleeuwen in ’t hele land nog gespraoke’ over iezer. De merste woorde’ die tegeswoordig ’n ij-klank hebbe’, wiere’ eeuwe’ terug nog gebrük met ’n ie. Heel langzaam het ’t zichzelf beschof’ nümmende deil van ’t land die ie vervangen dör ’n ij. Bej ons  is de oorspronkelijke klank bewaord gebleve’. Vur de blage’ op school is ’t Huusses zelfs ’n mooi stukske taolgereedschap. Zo wier ons vroeger op de läggere school al geleerd dat a’j ien ’n woord ’n ij as ie kon ütsprèke’, da’j dan te make’ had met de zogehiete’ lange ij. Ien de merste andere gevalle’ wier ’t dan ’n ei. Nie’ bej alles netuurlik, want ’t mos’ ok wer niet te mèkkelik worre’.
  ’t Is opnej ’n bewies dat ’t dialect zünnig is op ouwe woorde’. Dat Middelnederlands klink ok nog deur ien ’n andere klankwissel die is deurgevoerd. Honderde’ jaore’terug wier overal ien ons land gespraoke’ over  üt en bütte’, mor de mundige taolwiesneuze’ hebbe’ dat verbèterd (of verbasterd, ’t is mor hoe je ’t wil zien) tot uit en buiten.
  Gelukkig zien wej ien ‘t Huusses (!) zünnig op onze ouwe klanke’. Al blief ’t wel onmundig moeilijk om ’t goed op te schrieve’.

  (Wat te näöle’? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

   

 • Lekker eigewies Open or Close

  Lekker eigewies

  Dör: Joop Brons
  Uit Mededelingen, Jaargang 37, nummer 1, 2012

  Huussenaore’ zien van hüs üt eigewies, tegedraods of strups. Ze nääie’ ’t liefs’ hun eige’ näödje en as dat èèrs duidelijk wör, dan is dat wel met carnaval.
  Toen d’r ien de hele Betuwe nog gin mins naodoch’ over carnaval of vastenaovend, wier d’r ien Huusse’ al stilgestaon bej ’t begin van de vaste’.
  Dink mor aon ’t Ganstrèkke’ dat hier tweehonderd jaor geleeje’ al wier gedaon. Maor ok rüm daorveur, ien de zeuventiende eeuw, wier d’r al feestelijk stilgestaon bej vastenaovend.

  Op andere plekke’ ien Nederland wör ok al ’n mooi hortje carnaval gevierd, mor bej de èrste vörm van georganisierde zotternej ien Huusse’ wier niet nor die andere Nederlandse clubs gekeke’.
  De Kraonige Zwaone spiegelde zich veural aon ’t Rienlandse carnaval: de hele club op sjiek. Zelfs de witte ümonstering van de prins wör per traditie ien Duitsland geregeld.
  D’r is één ding waormee je ’n Huussese carnavalist büttegewoon tege’ de häör ien kun strieke’.
  A’j as volstrekte büttestaonder “Huissen Alaaf” roep’ (bej vurkeur ok nog mè’ de ui  van look), dan wit je zeker da’j ok bütte’ blief.Huusse’ rüp Helau, en ok dat is wèr van over de grens.
  Helau is met veursprong de ütroep die ien Duitsland ’t mèrs’ wör gebrük. Althans mè’ carnaval.
  ’t Zal wel te make’ hebbe’ met de Huussese eigewiezigheid en de eeuwenouwe bande’ met de Duitsers, dat nie’ is gekoze’ vur alaaf, da’j ien de rès’ van Nederland hör.
  Wat hèt dat ‘helau’ te bedujje’? Daorover zien de geleerde’ ’t niet ins. D’r zien d’r die meine’ da’ helau ’n verkorte vörm is van halleluja.
  Da’ past ien de dinkwies da’ carnaval hör bej ’t katholicisme: ’t is de vuraovend van de vaste’tied.
  Mor je hèt ok van die wiesneuze’ die geleuve’ dat ’t woord köm van Hel auf: lop nor de hel. En die ouwe kreet was dan vurral bedoeld um de kwaoie geeste’ en de wienter te verdrieve’.
  Meugelik hèt Huusse’ zelfs de eigewiezigheid van de Duitsers afgekeke’. Ok daor zien tal van varianten op deze carnavalsütting. Nim allinnig mor: Kölle Alaaf…
  Lao’ we d’r mor ’s rustig over naodinke’. ’t Duur’ ummers nog wel ’n mond of ach’ vurda’j ien Huusse’ wèr heel eigewies Helau mag roepe’.

  Huissen Helau

   

  prins

  Prins Joop d'n Houterige (1960-1962) ien 't smetteloos wit. Ok zien pak wier destieds ien Duitsland gemak'. Rechs bove' hum de onderkant van 't wape' van de Kraonige Zwaone (gemak' dör Kees Berendsen) compleet met de ütroep ":Huissen Helau.”
  Deze foto uit 1960  van Prins Joop d’n Houterige is de eerste officiële prinsenfoto van de in 1955 opgerichte Kraonige Zwoane. Meer foto’s uit de ‘oude doos’ van het Huissens carnaval kunt u bewonderen in de Kringcollectie van de sectie Beeld en Geluid en op de website van de Kraonige Zwaone; http://www.dekraonigezwaone.nl/index.php/category/59-oudedoos.

  (Nog wat te näöle’? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..)

 • Strükkelhuusses Open or Close

  Strükkelhuusses

  Dör: Joop Brons
  Uit Mededelingen, Jaargang 36, nummer 5, 2011

  t Huusses dictee van dit jaor zat wèr stikvol valkülle’ en taoldörpels, zoa’j hieronder kun lèèze’. Huusses schrieve’ is now eenmaol nie’ mèkkelik.
  Een van de gròtste probleme’ was de lang ütgespraoke’ klinker. Daorvan stoenge’ d’r ’n paor ien ’t dictee, zoas päädje, wèèrk, stèèke’, peeje’. Ien die gevalle’ wör de klinker dubbel gebrük’.  Lèès ’t nog mor ’s nao ien ’t stukske over de grünboere’van toen:

  Nor de veiling

  Toe’j nog op ’t Knienepäädje kon strükkele’ en op moelepote’ ien de zutzooi of ien ’t gräs terech’ kwam, waore’ veul van onze vurvaoders – vurmoeders hewwe’ kennelik nie’ –  aon ’t wèèrk op ’t land.
  Met de schöp wier de vurref gespaoid en met ’n schoeffel wier d’n oorlog verklaord aon ’t boch’, zoas kettingspolle’, kweeke’ en mèlstronk.

  D’r was altoos wel wat te doen: slaot stippe’, andievie stèèke’, peeje’ eene’, siepkes èrbèès plukke’, op d’n dèèl look schònmake’ of ’t blagewèrrek üt de bongerd jage’.
  En ien de wienterdag wiere’ ’s aoves rond ’t fenüs sprütte’ geschònd bej ’n smèrrig pötje moekefoek en ’n lekker pötje näöle’.

  As alles van ’t land was, wier ’t varse grei nor de veiling gebroch’. Dat kon toen nog. Now wör ’t misschien ’n määrt, waor büttelandse schrèèkers dinke’ geld te verdiene’ aon blèkgrei, zoas ouwe auto’s.
  ’t Enige dat dan nog wör dörgedrääid zien de kilometertellers.

  Nao ‘t dictee bleef d’r nog zat over um over te strèjje’. Nim slaot, waorvan ’t Rooie Bükske de ütspraak en de schriefwies dör mekaor gebrük. Je schrief ‘slaot’, mor je zeg’ ‘slaowt’. Zo is d’r nog wel meer Strükkelhuusses te bedinke’. Gelukkig was de jury büttegewoon mild. D’r is die aovend niemand gezak op ’t onderdeil plat schrieve’, laot staon plat praote’…

  (Wat te näöle’? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)