Passiespel in 1960, een film

Rond 1960 werd er in de parochiekerk van Huissen-Stad door de leerlingen van de Huishoudschool en de Technische School jaarlijks het  passiespel opgevoerd.
Iets wat in deze tijd, gedomineerd door het corona virus, absoluut niet meer denkbaar zou zijn.
Onderstaande film geeft u een beeld van de uitvoering in 1960.