Opgravingen Loovelden

De nieuwe uitbreiding van Huissen, Loovelden, wordt op historische grond gebouwd.
De Limes, de weg die langs de noordelijke grens van het Romeinse Rijk liep heeft over Loovelden gelopen.
Daarom is voor de bouw van de wijk archeologisch onderzoek gedaan, zijn er sporen van bewoning gevonden, oud steengoeg opgegraven en heeft men een oud grafveld blootgelegd.
Omdat er niet overal onderzoek gedaan kon worden is een deel van de wijk verhoogd aangelegd om de ondergrond niet te verstoren.

In april-mei 2005 deden archeologen van het Archeologisch Centrum van de Vrije Universiteit Amsterdam met assistentie van kringarcheologen opgravingen in Loovelden. Het verslag van de opgraving is als nummer 139 verschenen in de reeks Zuidnederlandse Archeologische Notities onder de titel ”Twee nederzettingen op de grens van het Romeinse Rijk. Opgraving in Huissen Loostraat-Zuid.” Het rapport is opgenomen in onze kringbibliotheek.

Tussen 3 en 18 september 2014 hebben er opnieuw opgravingen plaatsgevonden

Hiervan vindt u hier een fotoreportage en een film


De film is van Wim Evers