Jaarverslag van de Transcriptiegroep over 2019

De werkgroep is ook in 2019 weer druk bezig geweest om moeilijk leesbare en ook meer eenvoudige documenten te transcriberen.
Een aantal transcripties is nog niet op de website gezet omdat de eindcontrole niet gereed is.
Dit wordt veroorzaakt door de grote hoeveelheid getranscribeerde pagina’s en doordat onze adviseur een aantal maanden door ziekte niet in staat geweest is om het werk te controleren.

We hebben ook nieuwe transcriptieregels ontworpen om eenheid in werkwijze te krijgen.

Afgeronde documenten:

1. Parochie memoriaal (1934 - 1945)

2. Brieven van Johan van Kleef (15de en 16de eeuw)

3. Domeinfinanciën van Huissen/Malburgen 1806/1807 i.v.m. de overgang

     naar het Groot-Hertogdom Berg

4. Stads-rekeningen 1697 - 1749

5. Oorlogsdagboek 1944 - 1945 van Jet Simmelink

6. Schutteboek van het Sint-Laurentiusgilde (1805 – 1945)

7. Gelders Archief Handschriften 140B. Aantekeningen vanaf 1554

8. Brief van de keurvorst van Brandenburg uit 1615

9. Briefwisseling van de Huissense chirurgijn Schmidt met Kleef en Berlijn (1789)