Kerk en begraafplaats (R.K.) - Stad

P. Glazema, Oudheidkundig onderzoek van middeleeuwse kerken in de provincie Gelderland. In: Akademiedagen 3 (1950).
blz. 91:                 Huissen.

P. Glazema, Oudheidkundige onderzoekingen in de provincie Gelderland gedurende de jaren 1946 t/m 1950. In: B.M. Gelre LI (1951), blz. 3-120.
Blz. 40-41:          Huissen, R.K. kerk en burchtheuvel
Blz. 120:              Afbeelding van de Borchtgraft binnen die Stadt Huessen”.

Kerk. In: Med. H.K.H. jrg. 9 (1984), blz. 113.
Betreft onderzoek van de kerk bij de herbouw.

F. Gorissen, Meister Gisbert Schairt van Bommel (um 1380-1452). Leben und Werk eines niederrheinischen Baumeisters in Zaltbommel, Nimwegen, Huissen, Kranenburg, Kleve, Kalkar, Rees und Xanten. In: Jahrbuch des Rheinischen Vereins für Denkmalpflege und Heimatschutz, 1953. blz. 94-103.

Jan Kalf, De katholieke kerken in Nederland dat is de tegenwoordige staat dier kerken met hunne meubling en versiering beschreven en afgebeeld. Uitgegeven onder leiding van Dr. P.J.H. Cuypers. Amsterdam, 1906.
Blz. 70-72:          Parochiekerk Huissen.

G. Bedeaux, "Oud zicht" op twee kerken. In: Med. H.K.H. jrg.  5 (1979/1980), blz. 59, 63.

Brand in de kerktoren (1871). In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 31.

De Grote Kerk of R.K. Parochiekerk te Huissen circa 1920. In: Med. H.K.H. jrg. 29 (2004), blz. 48, 50.
Betreft een ingekleurde pentekening.

J.H.F. Zweers, Het interieur van de stadskerk vóór de verbouwing van 1933. In: Med. H.K.H. jrg. 45 (2020), blz. 64-65.

Robert Melchers, Sint Antoniusbeeld op steen tegen pilaar in Stadskerk. In: Med. H.K.H. jrg. 45 (2020), blz. 33.

Zo had de stadsparochiekerk moeten worden. In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 185-186.
Betreft een plan uit het einde van de jaren '20 van de 20e eeuw.

G.A. Leeuwenberg, De O.L.V. Kerk te Huissen in de Betuwe. In: De Gelder­lander van 23 mei 1934. Opnieuw geplaatst in: Med. H.K.H. jrg. 13 (1988), blz. 125-128.

A.H. Martens van Sevenhoven en P.C. Loopuyt, Jaarverslag van de monumentencommissie der provincie Gelderland over het jaar 1938. In: B.M. Gelre XLII (1939), blz. XXI-XXVI.
Blz. XXIV:         Toren verkeert in slechte staat en dus zal deze door het kerkbestuur aan de gemeente worden afgestaan.

Vooroorlogse kerk in miniatuur. In: Med. H.K.H. jrg. 18 (1992), blz. 46, 66.

J.H.F. Zweers, De Stadsparochiekerk gezien vanaf het kerkplein. In: Med. H.K.H. jrg. 34 (2009), blz. 50-51.

C.M.J. Dony, Rond en in den ouden Maria-toren van Huissen stad. In: De Nieuwe Koerier van 27 september 1940. Opnieuw geplaatst in: Med. H.K.H. jrg. 9 (1984), blz. 32-37. Van noten voorzien door H.W.J. Derksen.

J.H.F. Zweers, Klokkenroof 1942. (Uit het Liber Memorialis van de parochie van O.L. Vrouw ten Hemelopneming). In: Med. H.K.H. jrg. 29 (2004), blz. 134-138.

C.G. Neijenhuis, Tekening van de Gangulphustoren. In: Med. H.K.H. jrg. 30 (2005), blz. 86-87.
Betreft een tekening door H.W.J. Derksen uit 1944.

Z. Kolks, De verdwenen kerk van Vierlingsbeek. In: De Gelderlander (editie Oost Noord-Brabant) van 31 december 1982.
Spitsboogvormige muuruitsparingen aanwezig in de kerk van Huissen tot 1944.

Blikseminslag. In: Med. H.K.H. jrg. 9 (1984), blz. 172. Uit: De Arnhemsche Courant van 31 mei 1860.
Betreft blikseminslag in de toren van de r.k. kerk.

De toren van de stadsparochiekerk. In: Med. H.K.H. jrg. 13 (1988), blz. 38.

Gangulphustoren. In: Med H.K.H. jrg. 23 (1998), blz. 73
Foto

Zoek de verschillen. In: Med. H.K.H. jrg. 43 (2018), blz. 180.
Betreft de herbouwplannen van de toren van de Stadsparochiekerk.

H.W.J. Derksen, Gemeente was lange tijd eigenaresse van de toren van Huissen-Stad. In: De Gelderlander van 3 november 1962. (Opnieuw geplaatst in: Med. H.K.H. jrg. 9 (1984), blz. 109-113).

De torenuurwerken in 1883. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 113.

Goed afgeloopen (1910). In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 191. Uit: Nieuwe Tilburgsche Courant van 9 september 1910.
Betreft het uit de toren vallen van een luidklok.

G.M. Leeuwenberg, Het parochiecentrum van Huissen. In: R.K. Bouwblad jrg. 8 (1936), nr 7, blz. 97-102. Opnieuw verschenen in: Med. H.K.H. jrg. 16 (1991), blz. 73, 75-104; jrg. 18 (1993), blz. 28 (reactie).

G.A. Knipping, Enige bouwkundige termen verklaard. In: Med. H.K.H. jrg. 16 (1991), blz. 100, 102.
Dit artikel behoort bij het bovenstaand artikel.

H. Janse, Cultuurgeschiedenis der lage landen. - De lotgevallen der Neder­landse kerkgebou­wen -. Zaltbommel, 1969.
Blz. 142:        Huissen.

Mariska Melchers, Het nieuwe religieuze bouwen. Liturgie, kerken en stedenbouw. Amsterdam, 2015.
Blz. 257-261: Bouw van de naoorlogse stadsparochiekerk.

H.W.J. Derksen, Toren 15 jaar geleden opgeblazen: Huissen stad wacht nóg op herbouw. In: De Gelderlander van 13 oktober 1959.

H.W.J. Derksen, Parochie Huissen - Stad krijgt na elf jaar haar Gangulp­hus-toren terug. In: De Gelderlander van 28 juni 1955.

H.W.J. Derksen, Over het oude nu het nieuwe er is. In: De Gelderlander van

Michel Bongers (red.) e.a., Kerkgeschiedenis. In: Mijn Kerk, Mijn Levensbron. Gedenkboek over de zeven kerken van parochie De Levensbron. Doornenburg, 2015, blz. 151-157.
Met name wordt aandacht geschonken aan de naoorlogse bouwgeschiedenis.

Mariska Melchers, Naoorlogse kerkarchitectuur in cultuurhistorisch perspectief. Een rooms-katholieke en een hervormde wederopbouwkerk in Huissen. In: Venster. Kwartaalblad van de Stichting Oude Gelderse Kerken jrg. 6 (augustus 2008) blz. 10-15.

Mariska Melchers, Het religieuze bouwen; liturgie, kerken en stedebouw. Amsterdam, 2015.
Blz. 257- 267:                     Huissen.

OLV Ten Hemelopneming Huissen-Stad. In: Michel Bongers (red.) Mijn Kerk, Mijn Levensbron ! Gedenkboek over de zeven kerken van parochie De Levensbron. Doornenburg, 2015, blz. 150-157.

Emile Smit, De dag waarop mijn opa huilde. In: Med. H.K.H. jrg. 29 (2004), blz. 139-142.
Betreft het luiden van de klokken van de Stadsparochiekerk in 1962.

Het orgel Koning der Instrumenten. Vermeulen orgelbouwers Sedert 1730. Z.p., z.j.
Blz. 4, 22, 34:      Orgel in stadsparochiekerk.

Th.H. Janssen, Een monument is meer dan een gebouw alleen. In: Rond het carillon Pinksteren 1997.

De kinderen achterop. In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 180.
Foto van de Mariakapel uit 1968.

J.H.F. Zweers en P.G.M. Driessen, De oudste grafzerken op de R.K. begraafplaats aan de Doelenstraat. In: Med. H.K.H. jrg. 31 (2006), blz. 153, 155-165.

Nieuwe begraafplaats (1886). In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 32. Uit: De Gelderlander van 8 april 1886. Opnieuw geplaatst in: Med. H.K.H. jrg. 34 (2009), blz. 109

J.H.F. Zweers, De stichting van de begraafplaats van Huissen-Stad. In: Med. H.K.H. jrg. 34 (2009), blz. 109-116.

Grafschennis (1886). In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 32. Uit: De Gelderlander van 24 september 1886.

P.G.M. Driessen, Over grafschennis gesproken. In: Med. H.K.H. jrg. 34 (2009), blz. 176-178.

Martien van Hemmen, De vlinderhof ziet het levenslicht. Onthulling gedenkteken van het ongedoopte kind 27 juni 2010. Z.p., 2010.

Martien van Hemmen, De onthulling van een monument voor het ongedoopte kind. In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 107-109.

Ton van Bon en Geert Bos, De verdwenen graftombe. In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 15-19.

Betreft het familiegraf van de familie G.J. Bos. Dit artikel bevat ook genealogische gegevens over de familie.

Derk Jan Prins en Martien van Hemmen, Calkoen op het Kerkhof. De vondst van een bijzondere grafzerk. In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 109-110.

Martien van Hemmen en Derk Jan Prins, Het massagraf op de begraafplaats Huissen-Stad. In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 33-34.

Martien van Hemmen, Een bijzondere plaquette van industrieel Jan Milder (1909-1965). In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 144-146.

Martien van Hemmen, Zwerfzerken vinden een rustplaats. In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 135.